Методикалык иштер

ҮЧ БУРЧТУК ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ
  • 16.09.2022
  • 0
Бир түз сызыкта жатпаган үч чекиттен жана аларды удаалаш эки-экиден туташтыруучу үч кесиндиден түзүлгөн фигура үч бурчтук деп аталат.Үч бурчтуктун 3 чокусу,3 бурчу,3 жагы бар.Үч бурчтуктун 3 жагы жана 3 бурчу негизги элементтери деп аталат.Үч бурчтуктун А,В,С чокуларына карама-каршы жаткан жактарды тиешелүү түрдө а,в,с тамгалары менен да белгилөөгө болот.Анда ВС=а,СА=в ,АВ=с.Ал эми бурчтарын < А,<В,<С же <САВ,<АВС,<ВСА деп белгилөөгө мүмкүн.Аларды үч бурчтуктун ички бурчтары деп айтабыз.Ал эми АВС үч бурчтугу дегенди ▲АВС белгиси менен белгилеп жаза баштайбыз
КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ
  • 16.09.2022
  • 0
Маалымат технологиясынын күрдөөлдүү убагы күндөн күнгө маалымат айдыңын жаңы сөздөр менен байытып, дүйнөлүк тилдерди билүү, пайдалануу зарылчылыгы кыргыз тилинин барк-баасын басмырлап турган учурда, замандын талабына шайкеш келүүсү үчүн көпчүлүк ата-энелер балдарын орус, англис  тилдүү мектептерге берип, эне тилинин окутуу методикасы 20-30 жыл артта калган мезгилде өз мекенибизде өз эне тилибиздин колдонулушу, сакталып калышы үчүн максималдуу күч-аракеттерибизди жумшачу мезгил келди деп эсептейм. Башка улуттарды мындай кой, кыргыздын эле балдары ачык эле тил билүүнүн зарылчылыгы жок деп, негиз катары супсак өтүлгөн сабактарды күнөөлөшүүдө. Анда ойлонуп көрөлүчү, эмне себептен балдар сабатсыз, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү төмөн, кепке кемтик, сөзгө чоркок болуп чыгууда? Балким, биздин бири-бири  менен байланышпаган илимий сабактарыбыздан болуп жүрбөсүн?
ЛИТОСФЕРА
  • 12.09.2022
  • 0