Методикалык иштер

ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАРЛАР
 • 29.01.2023
 • 0
Предмети: Кыргыз тили Классы:      1- класс.
МАНАСТЫН БАЛА ЧАГЫ. КЕҢЕШ ЖУСУПОВ
 • 28.01.2023
 • 0
Бир күнү Жакып уктап калып түш көрөт. Эртең менен туруп, түшүн Чыйырдыга айтып берет: Бир алп кара куш кармапмын. Ал аябай сүрдүү экен. Ага узун жибек боо тактым. Бул ыйык түш - деп сүйүнөт. Абышкасынын түшүнө сүйүнүп, өзүнүн көргөн түшүн айтат: алма жесем, ичинен алтымыш кулач ажыдаар ышкырып чыгат, даана көрдүм.
ЭҢ ТАТТУУ ЖАНА КООЗ БЕЛЕК
 • 23.01.2023
 • 0
Тилдик: Тексттеги кездешүүчү жаӊы лексиканы өздөштүрөт. Сырдык, каратма, киринди  сөздөрдүн маанисин түшүнүп, жазуу, оозеки кебинде  туура колдонушат. Кептик-катнаштык: Тексттин негизги маанисин түшүнүп, берилген тапшырмаларды аткарышат. Көрсөтүлгөн тасма боюнча ар бирине тиешелүү сөздөрдү таап сүйлөшүшөт. Социо-маданий: Улууларды сыйлоонун жана белек берүүнүн маанисин түшүнүшөт. Сабакта колдонулуучу ресурсттар: «Белек» деген темада ролик, слайд, сүрөттөр, темага байланыштуу текст.
СПИД ЖАНА ВИЧ
 • 01.12.2022
 • 0
Азыркы учурда Кыргызстандын облустарындагы ооруга кабылгандардын саны: Бишкек шаарында - 1745; Ош шаарында - 1523; Жалал-Абадда - 923; Баткенде - 192; Ысык-Көлдө - 204; Нарында - 135; Таласта - 180.
 “КАЙНЕНЕ”  АҢГЕМЕСИ. АМАН САСПАЕВ  
 • 11.10.2022
 • 0
Окуучулар бул сабакта А.Саспаевдин өмүрү чыгармачылыгы боюнча алган билимдерин жалпылоо менен бирге, анын “Кайнене” аттуу аңгемесинин идеялык – тематикалык мазмуну менен таанышат. Мындан сырткары кыргыз элинин каада-салттарына ылайык, келин менен кайнененин жашоодогу орду, алардын милдеттери боюнча кошумча маалыматтарга ээ боло алышат.