Абитуриент

«ЧАЧЫЛГАНДЫ ЖЫЙНАГАН, ҮЗҮЛГӨНДҮ УЛАГАН».  ӨЗГӨЧӨ МАКАМ ЖАНА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ
  • 20.07.2022
  • 0
Жарлыкка ылайык, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, К.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына, Ош мамлекеттик университетине кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономия каралган өзгөчө макам берилди. Ошондой эле Кыргыз экономикалык университетине -  университет изилдөөчү макамы ыйгарылды.