ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫ КАЧАН БАШТАЛАТ?

 • 16.08.2023
 • 0

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында 2023-2024-окуу жылынын башталышы жана мектептик каникулдарды өткөрүү графиги жөнүндө КР Билим берүү жана илим министринин буйругу чыкты.

Анда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 22-июлундагы № 393 «Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө» токтомунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2023-жылдын 1-августундагы № 4807/1 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2023-2024-окуу жылынын базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндө» буйругунун негизинде жалпы билим берүү уюмдарында окуу-тарбиялоо процессин талаптагыдай уюштуруу жана өткөрүү каралган.

Ага ылайык, билим берүү мекемелеринин менчик түрүнө карабастан, 2023-2024-окуу жылы 1-сентябрда башталып, 2024-жылдын 25-майында аяктайт.

Ошол эле буйруктун негизинде окуучулардын каникулдарынын графиги да түзүлдү. Алсак, күзгү каникулдү 7 күн – 2023-жылдын 6-12-ноябрында өткөрүп, сабактарды 2023-жылдын 13-ноябрында баштоо, кышкы каникулду 14 күн — 2024-жылдын 1-14-январында өткөрүп, сабактарды 2024-жылдын 15-январынан баштоо, ал эми жазгы каникулду 11 күн — 2024-жылдын 21-31-мартында өткөрүп, сабактарды 2024-жылдын 1-апрелинен баштоо белгиленди.

Буйрук 4882/1, 16.08.2023-ж. 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында

2023-2024-окуу жылынын башталышы жана

мектептик каникулдарды өткөрүү графиги жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 22-июлундагы № 393 «Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө» токтомунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2023-жылдын 1-августундагы № 4807/1 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2023-2024-окуу жылынын базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндө» буйругуна ылайык жалпы билим берүү уюмдарында окуу-тарбиялоо процессин талаптагыдай уюштуруу жана өткөрүү максатында буйрук кылам:

 1. Түрлөрүнө жана менчиктик таандыгына карабастан Кыргыз Республикасынын бардык жалпы билим берүү уюмдарында 2023-2024-окуу жылы 1-сентябрдан башталсын жана 2024-жылдын 25-майында аякталсын.
 2. 2023-2024-окуу жылына карата түрлөрүнө жана менчиктик таандыгына карабастан Кыргыз Республикасынын бардык жалпы билим берүү уюмдарында төмөнкүдөй мектептик каникулдардын графиги бекитилсин:
 • күзгү каникулдар – 7 календардык күн: 2023-жылдын 6-12-ноябрында өткөрүлсүн, сабактар 2023-жылдын 13-ноябрынан башталсын;
 • кышкы каникулдар — 14 календардык күн: 2024-жылдын 1-14 январында өткөрүлсүн, сабактар 2024-жылдын 15-январынан башталсын;

— жазгы каникулдар — 11 календардык күн: 2024-жылдын 21-31-мартында өткөрүлсүн, сабактар 2024-жылдын 1-апрелинен башталсын;

— биринчи класстардын окуучулары үчүн III чейректе кошумча бир жумага жазгы каникул күндөрү узартылсын.

 1. Бишкек шаардык билим берүү департаментинин жана Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчыларына, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине:

— түрлөрүнө жана менчиктик таандыгына карабастан республикадагы бардык жалпы билим берүү уюмдары ушул буйрук менен кабарландырылсын;

— бардык жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) арасында кеңири маалыматтык-түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн.

 1. 4. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы К.К.Акматовго тапшырылсын.

О начале 2023-2024 учебного года в общеобразовательных

 организациях Кыргызской Республики и графике проведения

школьных каникул 

В целях надлежащей организации и проведения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на основании постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики» от 22 июля 2022 года № 393 и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики «Об утверждении базисных учебных планов на 2023-2024 учебный год для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики» от 1 августа 2023 года № 4807/1 приказываю:

 1. Начать 2023-2024 учебный год во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики независимо от типов и форм собственности 1 сентября и завершить 25 мая 2024 года.
 2. Утвердить во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики независимо от типов и форм собственности на 2023-2024 учебный год следующий график проведения школьных каникул:

— осенние каникулы — 7 календарных дней: провести с 6 по 10 ноября 2023 года, приступить к занятиям с 13 ноября 2023 года;

— зимние каникулы — 14 календарных дней: провести с 1 по 14 января 2024 года, приступить к занятиям с 15 января 2024 года;

— весенние каникулы — 11 календарных дней: с 21 по 31 марта 2024 года, приступить к занятиям с 1 апреля 2024 года;

— для учащихся первых классов весенние каникулы продлить на одну дополнительную неделю в III четверти.

 1. Начальникам Департамента образования г. Бишкек и управления образования г. Ош, заведующим районными/городскими отделами образования:

—      довести до сведения всех общеобразовательных организациях независимо от типов и форм собственности настоящий приказ;

-провести информационно-разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций.

 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления школьного и внешкольного образования К.К. Акматова.

 

Министр                                                                           К.К. Иманалиев

Бөлүшүү

Комментарийлер