ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ТУУРА ПАЙДАЛАНУУ КЕРЕК

  • 02.10.2023
  • 0

ОшТУнун курулуш өндүрүшү кафедрасынын жамааты “Билим берүү процессин жүргүзүүдө заманбап технологияларды туура пайдалануу” аттуу кереге кеңеш өткөрдү.

Иш-чаранын негизги максаты — студенттерге, магистранттарга, аспирант, жаш окумуштуу, изденүүчүлөргө билим берүү жана илим боюнча маалыматтарды жеткиликтүү берүү процессинде инновациялык жаңы технологияларды пайдалануу менен ишти алып баруусунда заманбап технологияларды өздөштүрүүгө багыт берүү болуп саналат. Кереге кеңешке кафедранын жамааты, магистранттар жана студенттер катышты.

ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ТУУРА ПАЙДАЛАНУУ КЕРЕК

Университетте бир канча багыттагы инженерлер даярдалат. Лабораториялык, практикалык, семинардык сабактарды уюштурууда жаңы жабдуулар (приборлор), машиналар талап кылынгандыктан, бүгүнкү күндө окуу жайдын жетекчилиги зарыл болгон бардык чараларды көрүүдө.

Бөлүшүү

Комментарийлер