ОШМПУНУН ТАРЫХЧЫЛАРЫ ТАТАРСТАНДА ЭКСПЕДИЦИЯГА КАТЫШУУДА

  • 30.06.2022
  • 0

Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин тарых кафедрасынын окутуучулары жана студенттери атайын илимий иш сапар менен РФнын Татарстан республикасында тарыхый шаарларды изилдөө боюнча казуу иштерин жүргүзүп жатышат.

ОШМПУНУН ТАРЫХЧЫЛАРЫ ТАТАРСТАНДА ЭКСПЕДИЦИЯГА КАТЫШУУДААталган тарыхый изилдөөнү Татарстандын Алексеев районунун Билярск айылында Биляр тарыхый шаарынын калдыктарын изилдөөчү археологиялык экспедиция жүргүзүүдө. Бул экспедицияны КФУнун Елабуга институтунун тарых жана филология бөлүмүнүн жалпы тарых жана Ата мекен тарыхы кафедрасынын доценти, т.и.к. Нигамаев Альберт жетектөөдө.

Экспедицияга Казан университетинин, Елабуга институтун тарыхчылары жана ОшМПУнун тарых кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент Осмонов Самарбек,  окутуучу-магистр Казакбаев Канатбек тарых адистигинде окуган Медербеков Кайратбек,  Шерикбек кызы Жанара, Советбек кызы Буниса жана Минбаева Нуриза катышып,  өз билимдерин өстүрүү менен мыкты тажрыйба топтошууда.

ОШМПУНУН ТАРЫХЧЫЛАРЫ ТАТАРСТАНДА ЭКСПЕДИЦИЯГА КАТЫШУУДАБелгилей кетсек,  Оштон барган делегациянын иш сапары 24-июндан 7-июлга чейин пландалып, ал Казань федералдык университети менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин билим берүү жаатындагы  келишимдерине ылайык ишке ашууда. Өкүлдөр алгач  аймактагы тарыхый жерлер, музейлер менен таанышып чыгышса, учурда жергиликтүү изилдөөчүлөр менен бирге казуу иштерин жүргүзүшүүдө.

Казылып жаткан аймактын аянты 144м. кв түзөт. Изилденип жаткан аймакта араб саякатчысы Ибн Фадлендин маалыматына караганда булгар падышасы Алмуштун мезгилинде 922-жылы Биляр шаары негизделген. Бул шаар X кылымда Чыгыш менен Батыш өлкөлөрүн байланыштырган соода борбору катары кызмат кылган. Шаардын жалпы аянты 700 га ээлеп, жүз миңге жакын калкы болгон. 1236-жылы монголдордун кол салуусунун натыйжасында шаар талкаланып, өрттөлгөн.

Азыркы күндө Биляр мамлекеттик тарыхый-археологиялык жана табигый музей коругу аттуу музейинде Биляр шаарчасынан табылган археологиялык табылгалар, экспонаттар сакталууда.

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер