КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ — АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

 • 16.06.2023
 • 0

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

Абитуриент, туура тандоо кыл!

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Кыргызстандагы өзгөчө статустагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири катары билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, илимий потенциалды өнүктүрүү жана мезгилдин талабына жооп берген адистерди даярдоо боюнча максаттуу жана толук масштабдуу иштерди жүргүзүп келет. Биздин окуу жай, окуу процессине окутуунун жаңы технологияларын эффективдүү киргизүү үчүн, жетишерлик деңгээлде инновациялык мүмкүнчүлүктөр жана техникалык ресурстар менен камсыздалган.

Эл аралык долбоорлордун алкагында (МНЕЦ, INTAS, IREKS, TEMPUS ж.б.)  Европадагы, АКШдагы, Канададагы эл аралык долбоорлор жана 50дөн ашык ири чет өлкөлүк университеттер, борборлор, программалар менен илимий кызматташууну караган келишимдер түзүлдү жана ишке ашырылып жатат. Университеттин дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн алдыңкы университеттеринин ассоциациясына интеграциясы күч алды. Окуу жай КМШнын тармактык университетинин, Евразиялык университеттердин ассоциациясынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун университетин түзүү боюнча консорциумдун мүчөсү болуп саналат. Жогорудагы долбоорлордун алкагында КУУнун эң мыкты студенттери чет өлкөдөн билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Университеттин бүтүрүүчүлөрү керектүү кесиптик компетенцияларга ээ, иш берүүчүлөрдүн заманбап талаптарын толугу менен канааттандырат. Алар  Кыргызстандын гана эмес, чет өлкөлөрдүн эмгек рыногунда да суроо-талапка ээ. Бүтүрүүчүлөр бизнес компанияларда, мамлекеттик башкаруу органдарына, Кыргыз Республикасынын алдыңкы ЖОЖдорунда ишке орношуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

ЖУСУП  БАЛАСАГЫН  АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

2023-2024-окуу жылына карата төмөндөгү багыттар жана адистиктер боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алууну жарыялайт:

Бакалавр — окуу мөөнөтү — 4 жана 2,5 жыл.

Адистик — окуу мөөнөтү — 5 жыл.

Магистратура — окуу мөөнөтү — 2 жана 2 жыл 6 ай.

PhD докторантура — окуу мөөнөтү — 3 жыл.

Колледж: 9-класстын базасында окуу мөөнөтү – 2 жыл 10 ай.

                 11-класстын базасында окуу мөөнөтү — 1 жыл 10 ай.

 

ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ИНСТИТУТУ

530400 – Тарых (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

531500 – Аймак таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

571200 — Табигый жана маданий мурас объектилерин сактоо жана музеология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. – Архив таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү.

 

СОЦИАЛДЫК-ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ

530100 – Философия (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530001 – Клиникалык психология (адистик), күндүзгү;

540200 – Социалдык иш (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

530300 – Психология (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

550700 – Педагогика (бакалавр: профили — педагогика жана психология, магистр: профилдери — жогорку мектептин педагогикасы, билим берүү тармагындагы башкаруу), күндүзгү, сырттан, кечки;

531400 – Дин таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

540100 – Социология (бакалавр, магистр), күндүзгү.

 

ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ ИНСТИТУТУ

530600 – Журналистика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

530700 – Жарнама жана коомчулук менен байланыш (бакалавр, магистр), күндүзгү;

 571100 – Телевидение (бакалавр, магистр), күндүзгү.

 

КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ ИНСТИТУТУ

710200 – Маалыматтык системалар жана технологиялар (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

590100 – Маалыматтык коопсуздук (бакалавр), күндүзгү;

710100 – Информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр), күндүзгү;

510300 – Маалыматтык технологиялар (бакалавр, магистр), күндүзгү;

580500 – Бизнес-информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

710400 – Программалык инженерия (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

710600 – Компьютердик лингвистика (бакалавр), күндүзгү.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ИНСТИТУТУ

531100 – Лингвистика (бакалавр, магистр: профили — кытай тили), күндүзгү ;

550300 – Филологиялык билим берүү (бакалавр: профили — кытай тили), күндүзгү;

532300 – Кытай таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530003 – Котормо жана котормо таануу (адистик: профили — кытай тили), күндүзгү.

И. ИСАМИДИНОВ АТЫНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСАТТУУ ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

550300 – Филологиялык билим берүү (бакалавр: профилдери — кыргыз тили жана адабияты, чет тили), күндүзгү, сырттан;

550700 – Педагогика (бакалавр: профилдери — мектепке чейинки, башталгыч билим берүү, логопедия), күндүзгү, сырттан;

550100 – Табигый-илимдер боюнча билим берүү (бакалавр: профили — география), күндүзгү;

550200 – Физика-математикалык билим берүү (бакалавр: профили — информатика, математика), күндүзгү;

550700 – Педагогика (магистр: профили — башталгыч билим берүү), күндүзгү.

532000 – Дене тарбия жана спорт (бакалавр, ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт, күндүзгү.

 

ЭКОНОМИКАНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

580100 – Экономика (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан

Профилдери:

— бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— финансы жана насыя;

— банк иши;

— эл аралык бизнес;

— салык жана салык салуу;

— экономикалык коопсуздук;

— мекемедеги экономика жана башкаруу.

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА БИЗНЕС ИНСТИТУТУ

580200 – Менеджмент (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

581000 – Маркетинг (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

580600 – Логистика (бакалавр, магистр), күндүзгү;

700400 – Сапатты башкаруу (тармактар боюнча) (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

 

ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

530500 – Юриспруденция (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

530002 – Сот экспертизасы (адистик), күндүзгү;

530004 – Бажы иши (адистик), күндүзгү, сырттан;

Экспер. Стратегиялык соода көзөмөлү, эл аралык жана бажы укугу (магистр).

 

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУ

580100 – Экономика (бакалавр, окуу мөөнөтү — 2,5 жыл), сырттан;

530500 – Юриспруденция (бакалавр, окуу мөөнөтү — 2,5 жыл), сырттан;

530300 – Психология (бакалавр, окуу мөөнөтү — 2,5 жыл), кечки;

550700 – Педагогика (бакалавр, окуу мөөнөтү — 2 жыл 6 ай), кечки;

580200 – Менеджмент (магистр, окуу мөөнөтү — 1,5 жыл) кечки;

Индив. – МВА (магистр, окуу мөөнөтү — 2 жыл), кечки.

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

510100 – Математика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

510200 – Колдонмо математика жана информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

710300 – Колдонмо информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү;

510600 – Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар (бакалавр), күндүзгү;

 510700 – Маалыматтык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо (бакалавр), күндүзгү;

710500- Интернет технологиялар жана башкаруу (бакалавр), күндүзгү.

 

ФИЗИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

510400 – Физика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

690100 – Электроника жана наноэлектроника (бакалавр, магистр), күндүзгү;

700800 – Техникалык физика (бакалавр, магистр: профилдери — медициналык физика, криминалистикалык экспертиза), күндүзгү;

690300- Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (бакалавр), күндүзгү.

БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

520200 – Биология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

720200 – Биотехнология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

520900 – Биоэкология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. — Биология. Лабораториялык иш (бакалавр, магистр), күндүзгү.

ХИМИЯ ЖАНА ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

520100 – Химия (бакалавр, магистр), күндүзгү;

720100 – Химиялык технология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. — Медициналык жана фармацевтикалык химия (бакалавр), күндүзгү.

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ

520400 – География (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

520800 – Экология жана жаратылышты пайдалануу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

600200 – Туризм (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

531000 – Филология (бакалавр, магистр: профили — түрк тили), күндүзгү, сырттан;

550300 – Филологиялык билим берүү (магистр), күндүзгү, сырттан;

550001 – Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү  мекемелеринде (адистик), күндүзгү, сырттан;

530003 — Котормо жана котормо таануу (адистик: профили — кыргыз тили), күндүзгү;

531100 – Лингвистика (бакалавр: профили — түрк тили), күндүзгү;

570027 — Адабият чыгармачылыгы (адис, ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт), күндүзгү.

ОРУС ЖАНА СЛАВЯН ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

531000 – Филология (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

550300 – Филологиялык билим берүү (бакалавр, магистр: профили —  орус тили жана адабияты), күндүзгү, сырттан.

ЧЕТ ТИЛДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

531100 — Лингвистика (бакалавр: профилдери — англис, немец, француз, корей тилдери, магистр: профилдери — англис, француз тилдери), күндүзгү;

530003 – Котормо жана котормо таануу (адистик: профилдери — англис, немец, француз тилдери), күндүзгү;

531800 – Европа таануу (бакалавр), күндүзгү.

КЫРГЫЗ-ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ

Индив. – Экономика жана башкарууу (бакалавр, магистр), күндүзгү ;

580700 – Бизнести башкаруу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА ЧЫГЫШ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

530800 – Эл аралык мамилелер (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530900 – Чыгыш таануу, африканистика (бакалавр), күндүзгү;

531700 — Америка таануу (бакалавр), күндүзгү.

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУ  ФАКУЛЬТЕТИ

580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (магистр — багыттарын алмаштыруу менен), күндүзгү.

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Ош шаары)

550700 – Педагогика (бакалавр), күндүзгү ;

530300 – Психология (бакалавр), күндүзгү ;

580100 – Экономика (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

532000 – Дене тарбия жана спорт (бакалавр, ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт), күндүзгү.

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Каракол шаары)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

550700 – Педагогика (бакалавр: профилдери — башталгыч билим берүү), күндүзгү, сырттан;

600200 – Туризм (бакалавр), күндүзгү, сырттан.

 ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Кызыл-Адыр айылы, Талас облусу)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан.

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Нарын шаары)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

530004 – Бажы иши (адистик), күндүзгү, сырттан.

PhD ДОКТОРАНТУРА

Профилдери:

530400 — Тарых;

530500 — Юриспруденция;

550700 — Педагогика;

531100 — Лингвистика;

530100 — Философия;

510100 — Математика;

530600 — Журналистика;

580100 — Экономика;

580200 — Менеджмент;

580700 — Бизнести башкаруу;

710400 — Программалык инженерия;

530300 – Психология;

Экспер. — Экономика жана башкаруу.

Ж. Баласагын атындагы

КУУнун Кесиптик колледжи

(9-11-класстар базасында,

бюджеттен тышкаркы негизде)

► Маалыматтык технологиялар бөлүмү (IT-адистиктер)

 • 220206 – Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу — күндүзгү;
 • 230109 – Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо — күндүзгү, сырттан;
 • 230701 – Колдонмо информатика — күндүзгү ;
 • 100203 — Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу — күндүзгү;
 • 220502- Техникалык жөнгө салуу жана сапатты башкаруу — күндүзгү.

► Экономикалык бөлүмү

 • 080110 – Экономика жана бухгалтердик эсеп — күндүзгү, сырттан ;
 • 080106 – Финансы — күндүзгү, сырттан;
 • 080108 – Банк иши — күндүзгү;
 • 080501 – Менеджмент — күндүзгү;
 • 100201 – Туризм — күндүзгү.

► Юридикалык бөлүмү

 • 030503 – Укук таануу — күндүзгү, сырттан.

► Чет тили бөлүмү

 • 050720 – Котормо иши (англис тили), күндүзгү;
 • 050303 – Чет тили (англис тили), күндүзгү.

► Кыргыз-кытай бөлүмү

 • 050720 – Котормо иши (кытай тили), күндүзгү.

► Педагогикалык бөлүмү

 • 050709 – Башталгыч класстарды окутуу — күндүзгү, сырттан;
 • 050704 – Мектепке чейинки билим берүү — күндүзгү, сырттан;
 • 040101 – Социалдык иш — күндүзгү;
 • 050711 – Социалдык педагогика — күндүзгү.

Ж. Баласагын атындагы КУУнун Юридикалык колледжи

(9-11-класстар базасында,

бюджеттен тышкаркы негизде)

 • 030503 – Укук таануу — күндүзгү.

Ж. Баласагын атындагы КУУнун чөлкөмдөрдөгү гуманитардык-табигый илимдер факультеттеринин орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрү (колледж)

/бардык адистиктер боюнча күндүзгү, сырттан окуу формасы бар/

(9-11-класстар базасында,

бюджеттен тышкаркы негизде)

 

 1. Ош шаары
 • 050709 – Башталгыч класстарды окутуу;
 • 050704 — Мектепке чейинки билим берүү;
 • 080106 – Каржы (тармактар боюнча);
 • 080110 — Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча);
 • 030503 — Укук таануу;
 • 230109 — Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо.

 1. Каракол шаары
 • 030503 — Укук таануу.

 1. Кызыл-Адыр айылы, Талас областы
 • 030503 — Укук таануу;
 • 050709 – Баштапкы класстарды окутуу.

 1. Нарын шаары
 • 050709 – Баштапкы класстарды окутуу;
 • 050704 – Мектепке чейинки билим берүү;
 • 050711 – Социалдык педагогика;
 • 030503 — Укук таануу.

ГИМНАЗИЯ

Окутуу: 10-11-класстар базасында.

ДОКУМЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

Дареги: Абдымомунов көч. 328,

КУУнун №6 окуу имараты.

Биздин координаттар:

720033, Бишкек, Фрунзе көчөсү 547,

телефон: +996 (312) 34-01-68, 0778 863959,

0706 423223, 0700623908.

Тапшыруу үчүн

төмөнкү документтер зарыл:

Жалпы жана орто кесиптик билими жөнүндө аттестат (түп нускасы);

 6 сүрөт (3х4 өлчөмүндө);

 Паспорттун (ID) же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

 Жалпы тестирлөө (ОРТ) жөнүндө күбөлүк (түп нускасы);

 Аскердик каттоо жөнүндө күбөлүк же аскердик билет.

e-mail: [email protected], [email protected]

web-site: https://www.knu.kg/ky/ — kg, https://www.knu.kg/en/-ru.

Бөлүшүү

Комментарийлер