КЫЛЫМ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮ

  • 28.10.2022
  • 0

Ысык -Көл районунун А.С.Пушкин а.ж.о. мектепте облустук деңгээлде «Кылым карыткан кыргыз кол өнөрчүлүгү» деген темада технология мугалимдерине семинар ийгиликтүү өткөрүлдү.

КЫЛЫМ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮ

КЫЛЫМ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮ

Семинардын максаты — жаш муундарга улуттук кол өнөрчүлүк шаймандарын колдонуу аркылуу кыргыз улуттук буюмдарынын тарыхы, алардын түрлөрү, бөлүнүшү жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берүү менен практикада көндүмдөрүн, жөндөмдөрүн арттырууга үйрөтүү жана улуттук кол өнөрчүлүк баалуулуктарды колдоно билүүгө тарбиялоо.

Натыйжада, окуучулардын таанып билүү мүмкүнчүлүктөрү, көндүмдөрү, жөндөмдүүлүктөрү, кызыгуулары артып, кыргыз элинин улуттук салт-санаасын, үрп-адатын сактай жана баалай алышат.

Г.А., “КБ”

Бөлүшүү

Комментарийлер