КМУда БИЛИМ БЕРҮҮНҮН СТАНДАРТТАРЫ ТАЛКУУЛАНДЫ

  • 04.12.2020
  • 0

И.Арабаев атындагы КМУда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналып жазылган мамлекеттик билим берүү стандарты талкууланды. Стандарт университеттин педагогика факультетинин педагогика жана психокоррекция кафедрасынын окутуучулары тарабынан даярдалган.

КМУда  БИЛИМ БЕРҮҮНҮН СТАНДАРТТАРЫ ТАЛКУУЛАНДЫ

Талкууга стандартты даярдаган окутуучулар: ЖОЖ аралык инклюзивдик билим берүү лабораториянын жетекчиси К.Тилекеев,  З.Джапарова, Т.Романова, Н.Байдуева жана  Билим берүү министирлигинин Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын адиси С. Мамбетова, Евразия фондунун жетекчиси А.Надирбекова, У.Мамбетакунов, К.Дообаев, Р.Сулайманова ж.б. катышышты.

Талкуунун натыйжасында сунушталган стандарт колдоого ээ болуп, министрликке жана Өкмөткө сунушталды.

Бөлүшүү

Комментарийлер