КМТУ ЭЛ АРАЛЫК АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТҮ

  • 24.07.2023
  • 0

НААР/Лига аккредитациялоо жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттигинин аккредитациялык Кеңешинин чечими менен 16-июнь 2023-жыл И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети беш жылдык мөөнөткө төмөнкү он билим берүү программалары боюнча эл аралык программалык аккредитациядан өттү.

 

 

КМТУ ЭЛ АРАЛЫК АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТҮ

 Докторантура, баштапкы аккредитация:

1) 741000 Азык-түлүк продуктуларынын технологиясы

Магистр даражасы:

1) 510200 Колдонмо математика жана информатика;

2) 580100 Экономика;

3) 670200 транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо;

4) 750500 Курулуш;

5) 750100 Архитектура;

6) 740200 Жаныбарлардан алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүшү;

7) 550800 Кесиптик окутуу.

Бакалавр даражасы:

1) 740100 Өсүмдүк чийки затынан тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү;

2) 740200 Жаныбарлар тамак-аш азыктарын өндүрүү технологиясынын келип чыгышы.

Маалыматка ылайык, аккредитациялык кеңеш И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Билим берүү программалары эл аралык аккредитация алуу үчүн зарыл болгон талаптарга жооп берет жана аккредитацияланган программалардын европалык реестрине киргизилет деген чечим кабыл алды.

Эл аралык аккредитация жөнүндө күбөлүктү алуу билим берүүнүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жогорку сапатынын кепилдиктерин, алардын эл аралык талаптарга шайкештигин ырастайт, университеттин академиялык жагымдуулугун жана ишке ашырылып жаткан билим берүү программаларынын натыйжалуулугуна жана натыйжалуулугуна негизги стейкхолдерлердин ишеним деңгээлин жогорулатат.

Белгилей кетүүчү нерсе, ОХРОН билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу боюнча эл аралык аккредитациялоочу агенттик жана жогорку билим берүүдөгү сапатты камсыздоо боюнча Европа ассоциациясынын толук укуктуу мүчөсү.

Алынган натыйжа мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына, эл аралык критерийлерге жана эмгек рыногунун суроо-талаптарына ылайык келген сапаттуу кесиптик даярдыкты камсыз кылууга багытталган университеттин жалпы жамаатынын кесипкөйлүгүн жана макулдашылган ишин күбөлөндүрөт.

Г.А., “КБ”

Бөлүшүү

Комментарийлер