К.И.СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

  • 16.06.2023
  • 0

К.И.СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Багыттар, профилдер жана адистиктер

БАКАЛАВРИАТ:                  Профилдери:

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

АГРОИНЖЕНЕР

► Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;

► Айыл чарба продуктыларын сактоо жана кайра иштетүү боюнча технологиялык жабдуулар;

► Электр технологиялары жана электр жабдыктары;

► Агроонөржай комплекстериндеги техникалык сервис;

► Агроинженергиядагы экономика жана менеджмент.

 

ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

► Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;

► Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу;

► Транспорттогу бажы иштери.

 

КЕСИПТИК ОКУТУУ

► Агроинженерия.

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

► Электр менен камсыздоо;

► Электроэнергетикасындагы информатикалык технологиялар;

► Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуу булактары.

 

ЛОГИСТИКА

► Транспорт логистикасы.

 

МАГИСТРАТУРА

► Агроинженерия;

► Транспорттук процесстердин технологиясы.

 

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

АГРОНОМИЯ

► Агрономия;

► Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;

► Күнөскана (теплица) чарбасы.

 

ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

► Токой иштери жана ландшафттык курулуш;

► Питомник чарбачылыгы.

 

БАК ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК

► Бак өстүрүүчүлүк.

 

МАГИСТРАТУРА

► Агрономия;

► Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;

► Токой иштери жана ландшафттык курулуш;

► Бак өстүрүүчүлүк.

 

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ВЕТЕРИНАРИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ (окуу мөөнөтү 5 жыл):

Ветеринария

► Ветеринардык фармацептика жана дарыкана (аптека) иштери;

► Ветеринардык санитария жана тамак аш-коопсуздугу;

► Дартты аныктоо лабораториясы;

► Экзотикалык жана майда үй жаныбарларынын ооруулары.

 

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

► Экология;

► Геоэкология;

► Экология жана жаратылышты пайдалануу.

 

ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

► Гидротехникалык курулуш.

 

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

► Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;

► Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу инженердик системасы;

► Жаратылышты жайгаштыруу;

► Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;

► Суу ресурстары жана суу колдонуу;

► Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу маалымат системасы жана технологиясы

 

ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

► Жерге жайгаштыруу;

► Жер  кадастры;

► Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.

 

ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРАЛЫКТАН БАЙКАШТЫРУУ

► Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

 

МАГИСТРАТУРА

► Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;

► Экология жана жаратылышты пайдалануу;

► Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;

► Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;

► Гидротехникалык курулуш.

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА БИОРЕСУРСТАР ФАКУЛЬТЕТИ

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

► Өсүмдүк азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы;

► Мал чарба азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы.

 

ЗООТЕХНИЯ

► Биоинформатика;

► Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;

► Мал чарба азыктарын өстүрүүí технологиясы;

Балыкчылык жана

аквамаданият

► Балыкчылык жана аквамаданият

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

► Айыл чарба азыктарын стандартизациялоо жана метрология.

 

ЖАЙЫТТЫ БАШКАРУУ

► Жайытты башкаруу.

 

БИОТЕХНОЛОГИЯ

► Биотехнология.

 

БИОИНЖЕНЕРИЯ ЖАНА БИОИНФОРМАТИКА

► Биоинженерия жана биоинформатика /окуу мөөнөтү — 5-жыл/.

 

МАГИСТРАТУРА

► Биотехнология;

► Зоотехния;

► Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана  кайра иштетүүнүн технологиясы.

 

ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Экономика

► Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);

► Бизнес аналитикасы;

► Салык жана салык салуу;

► Каржы жана насыя (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);

► Ишканадагы экономика жана башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);

► Экономикадагы математикалык ыкмалар.

Менеджмент

► Туризм жана меймандостук боюнча менеджмент (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);

► Агроөнөржай комплексин  башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);

► Чакан жана орто бизнести башкаруу.

 

МАГИСТРАТУРА

Экономика

► Тобокерчиликтерди баалоо жана экономикалык коопсуздук;

► Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

► Каржы жана насыя;

► Ишканадагы экономика жана башкаруу.

Менеджмент

► Эл аралык менеджмент;

► Агрардык менеджмент (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен).

 

МААЛЫМАТТЫК ТУТУМДАР ЖАНА АРАЛЫКТАН БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

Бакалавриат: күндүзгү окутуу (окуу мөөнөтү — 4 жыл)

 

  1. КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА

► Экономикадагы колдонмо информатика;

► Менеджменттеги колдонмо информатика;

► Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.

 

  1. МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

► Маалыматтар системасы жана технологиялары

Бакалавриат: сырттан окутуу (окуу мөөнөөтү — 5 жыл)

► Агроинженерия;

► Агрономия;

► Зоотехния

► Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;

 

► Транспорттук процесстердин технологиясы;

► Электроэнергетика жана электротехника;

► Токой иштери жана ландшафттык курулуш;

► Гидротехникалык курулуш;

► Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;

► Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;

► Экология жана жаратылышты башкаруу;

► Менеджмент;

► Кесиптик окутуу;

► Экономика;

► Колдонмо информатика;

► Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар.

 

БИЗДИН СОЦТАРМАКТАГЫ БАРАКЧАЛАР:

Иснстаграм: knau_official

Фейсбук: knaukau

БИЗДИН дарек:Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 720005, Медеров көфчөсү., 68

+996 312 54 05 43  0705 09 22 13

[email protected]

www.knau.kg

 

Бөлүшүү

Комментарийлер