ИЙГИЛИККЕ КАРАЙ БИР КАДАМ

  • 02.11.2023
  • 0

Профессор А.Молдокулов атындагы №5 УИТМЛде бүтүрүүчү класстардын предметтер боюнча билимдерине байкоо жүргүзүлдү.

ИЙГИЛИККЕ КАРАЙ БИР КАДАМ

Мындан сырткары, окуучулардын сабактарга катышуусун жана сабактардын ѳтүлүшүн кѳзѳмѳлгѳ алуу; ЖМАга, Жалпы республикалык тестирлѳѳгѳ даярдыктарынын алгачкы кадамдарын аныктоо, колдоо кѳрсѳтүү; сабактан сырткаркы иш-чараларды уюштуруу менен  курдаштары менен маданияттуу баарлашууга багыт берүү максатында жумалык өткөрүп, бүтүрүүчү класстардын окуучулары менен кенен баарлашып, түрдүү темалардын алкагында иштер алып барылмакчы.

Г.А., “КБ”

Бөлүшүү

Комментарийлер