ЭАУНУН ЖАҢЫ БАСЫЛМАЛАРЫ  

  • 14.02.2019
  • 0

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте жогорку окуу жайларда филологиялык билим берүү, педагогика багыттары жана орто кесиптик окуу жайларда башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү адистиктери боюнча билим алган студенттер үчүн орус тилинде “Детская литература и выразительное чтение” окуу колдонмосу даярдалып, басмаканадан басылып чыкты.  

Бул окуу колдонмосу балдар адабияты жана көркөм окуу сабагында колдонулат. Анда балдар адабияты, балдар фольклору, дүйнөлүк балдар адабиятынын тарыхы (Европа, Америка, орус жана кыргыз балдар адабияты), көркөм окуу темалары камтылган, бардык заманбап материалдарды камтыйт. Авторлору: тарбия иштери боюнча проректор, филол.и.к., ЭАУ профессору А.Жолдошбаев, педагогика жана окутуу усулуяты кафедрасынын ага окутуучу Г.Мамбеталиева.

Эске салып кетсек, 2018-жылы ушул эле темада, т.а. “Балдар адабияты жана көркөм окуу” аттуу окуу колдонмосу, кыргыз тилинде жарык көргөн. Авторлору: филол.и.к., ЭАУ профессору А.Жолдошбаев, педагогика жана окутуу усулуяты кафедрасынын окутуучусу А.Паязова.

Бул окуу колдонмолору мектеп мугалимдерине, университеттердин жана колледждердин окутуучуларына, балдар бакчаларынын тарбиячыларына жана ата-энелерге керек.

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер