ЭАУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫН ИЙГИЛИКТҮҮ ЖАКТАШТЫ

  • 29.12.2020
  • 0

28-декабрда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда, ЭАУга жана ОшМУга караштуу Д. 08.20.606 диссертациялык кеңешинде 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Ч.К. Кадырбекова жана А.М. Жороева диссертацияларын ийгиликтүү жакташты. 

ЭАУнун бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл кафедрасынын окутуучусу Чолпон Кадырбекованын диссертациясынын темасы “Кыргыз Республикасынын түштүк аймагын тейлеген турак жай-коммуналдык чарбасынын ишканаларын башкаруунун экономикалык-уюштуруучулук маселелери”, ЭАУнун эсеп-каржы кафедрасынын окутуучусу Айнура Жороеванын диссертациясынын темасы “Кыргыз Республикасынын жылкы чарбасынын ишканаларынын ишмердигин башкаруунун экономикалык уюштуруу шарттары”. Экөөнүн тең илимий жетекчиси э.и.д., проф. Г.К. Кантөрөева. Аталган диссертациялар ийгиликтүү жакталып, жактоо жогорку илимий деңгээлде өткөндүгүн белгилеп кетебиз. ЭАУнун жаңы экономика илимдеринин кандидаттарына албан-албан илимий-педагогикалык ийгиликтерди каалайбыз!

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана

коомчулук менен байланыштар кызматы

Бөлүшүү

Комментарийлер