БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

  • 19.05.2020
  • 0
БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Нарын районундагы Актан Тыныбек атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Бектемирова Кенжегүлдүн бул видеосабагы окуучуларга бөлүкчөлөр жана алардын бөлүнүшү тууралуу маалымат берүүнү көздөйт.

БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Сабактын башталышында мугалим окуучулар менен саламдашып, аларды бүгүнкү сабактын максаттары менен тааныштырат.

БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ
Мугалим жаңы темадагы бөлүкчөлөр кызматчы сөздөргө кирерин эске салып, кыргыз тилинде бөлүкчөлөрдүн сегиз түрү бар экенин айтып, ар бирине таасын мисалдар аркылуу кыска-нуска токтолот.

БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ
Окуучулар жаңы теманы бышыктоого китептен мисалдарды аткарышат.

БӨЛҮКЧӨЛӨР. БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ
Сабак жыйынтыкталып, окуучуларга үйгө тапшырма берилет.

 

А.Алибеков, «Кут билим»

 

Бөлүшүү

Комментарийлер