АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИН УТУРЛАЙ

  • 22.08.2023
  • 0

21-августа Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун профессордук-окутуучулук курамы онлайн мастер-класстарды  өткөрүүдө. 2023-2024-окуу жылына карата усулдук жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн  төмөндөгү берилген темалар боюнча вебинарлар  өткөрүлдү.

АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИН УТУРЛАЙ

 

Санариптештирүү шартында окуучулардын негизги компетенцияларын/функционалдык

Инклюзивдик билим берүү: Атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутууда ассистивдик технологияларды колдонуу.

Окуп түшүнүүдѳгү PISAнын талаптары.

Применение стратегий творческого мышления на уроках.

Competency-based Learning.

Улуу Жибек жолу менен -тынчтыкка жана достукка карай». Класстык сааттар боюнча методикалык колдонмо.

Цели устойчивого развития.

Математикалык сабаттуулукту мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык ишке ашыруу.

Табигый-илимий предметтер эмнени үйрөтөт: PISA мисалдарында.

Медиасабаттуулукту сабакка киргизүүнүн методикалык аспектилери.

Бөлүшүү

Комментарийлер