АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ — ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫ

 • 14.07.2023
 • 0
АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ — ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫ

АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ - ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫСаадат Жумакунова,

Бишкек шаарындагы №21 мектебинин мугалими                          

Классы: 5 «А» класс

Класстык саат

Тема: Адамдын гигиенасы – ден соолуктун жана сулуулуктун ачкычы

Максаты: Өздүк гигиена эрежелерин сактоого каалоону жана керектөөнү калыптандыруу.

Күтүлгөн жыйынтыктар: “Өздүк гигиена” тууралуу жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу билишет.

Жабдуулар: Түстүү борборлор, тактай, гигиеналык каражаттардын жыйындысы, флип-чарт, маркерлер.

 Киришүү: Алтын эреже

Жагымдуу манай: (смайлик)

Көрсөткүчтөрү

 • Маалымат алуу
 • Туура колдоно билүү
 • Жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү

(топторго бөлүнөт)

— Азаматсыңар, балдар! “Жашоо сенин көз карашыңда” деген цитатага карата сүрөттөн эмнени байкадыңар?

АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ - ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫ

АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ - ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫБалдар өз оюн айтышат. ….ирээттүү, таза, жагымдуу ж.б..

Мээге чабуул: Жакшы жана жагымдуу көрүнүш үчүн эмне кылуу керек? Жооптор тактайга жазылат.

Окуучулардын болжолдуу жооптору:

 • өзүнө кам көрүү
 • тишти тазалоо
 • колду жуу
 • жуунуу
 • чачына кам көрүү
 • туура тамактануу
 • спорт менен машыгуу
 • ич кийимдерди күндө алмаштыруу

* үйдү таза кармоо

Демек, балдар тазалыкты жөнгө салуучу адамдын гигенасы — ден соолуктун жана сулуулуктун ачкычы

Мугалим: Өздүк гигиена – дене гигиенасын сактоо, ооз көңдөйүн тазалоо, ошондой эле бут кийимдерин, ич кийимдерин, кийимдери жашаган жерин таза кармоо.

Гигиеналык эрежелерди сактоо бул адамдын маданиятын аныктоочу шарттардын бири болуп саналат.

Балдар тазалык кайдан башталат видео: “Таза ажааткананын мааниси” демек, гигиенанын эң алдыңкы башаты биз буга чейин эти бара албаган ажаатканадан башталат (үй, коомдук жай, мектеп)

Негизги бөлүк: Гигиена сүрөтү

АДАМДЫН ГИГИЕНАСЫ - ДЕН-СООЛУКТУН ЖАНА СУЛУУЛУКТУН АЧКЫЧЫ

1-кадам Мугалим:

— Балдар, биз бул сүрөттү кайдан көрчү элек жана кайдан кездештиребиз?

Окуучулар: — Ооруканадан.

— Азаматсыңар!  Анда бул эмблемада эмне себептен жылан? Эмне үчүн ташбака же жылкы эмес? Окуучулар жооп берет…..

Себеби балдар, Жылан такыр оорубайт, ошол себептен жыланды эмблемага кошкон.

Демек, балдар, биз бул сүрөттөн Гигиена деген түшүнүк менен ден соолуктун ачкычы. Ар дайым өзүбүз таза тыкан болуу менен коомго да пайдалуу иш-аракеттерибиздин бири экенин билсек болот экен.

Мугалим: Андан соң катышуучулар менен бирге гигиена деген түшүнүккө аныктама беришет. Гигиена – бул адамдын ден- соолугун чыңдоону жана сактоону жөнгө салуучу, анын активдүү жашоо узактыгын жогорулатуучу гигиеналык эрежелердин жыйындысы.

2-кадам. Топтор менен иштөө. Класс 4 бөлүккө бөлүнгөн боюнча  окуучуларга төмөнкү кырдаалдарды эске салуусун жана өз сезимдери тууралуу жазууну сунуштагыла:

1-топ: таптаза

мисалы:

 • кырдаал (жаңы эле сууга түшүп чыкты, башын жууду, тишин тазалады, таза кийимдерди кийди);
 • сезүүсү: (жеңилдеп калды, жагымдуу жыт, учкусу келип калуу, энесине эркелегиси келди).

2-топ: өтө кир

мисалы:

 • кырдаал (футбол ойногондон кийин, бакчада иштегенден кийин, поезд менен саякаттан кийин ж.б.)
 • сезим (оор болуу, жагымсыз жыт, чарчоо ж.б.).

Топтордун аткарган иштерин жактоосу.

3-топ: Органдарга кам көрүүгө карата класстер түзүү (бетке, чачка ж.б.)

4-топ: Адамдын органдарынын гигиеналык эрежелерге класстер түзүү.

Мугалим: Өзүн таза алып жүрүү өзү үчүн эле эмес досторуна, туугандарына, мугалимдерине да жагымдуу. Өзүн тыкан алып жүргөндөргө дайыма жагымдуу пикирлер айтылат, алар менен пикир алышуу да жагымдуу болуп саналат. Бул адамдын өзүн-өзү баалоосун жогорулатууну жөнгө салат, курбулаштарынын арасында популярдуу кылат. Эң башкысы — бул сенин ден- соолугуңа пайдалуу.

3-кадам: Анда ушуга утурлай эле видеого көңүл бурабыз. Бул видео биздин темабыздын ачкычы б.а далили  болмокчу (балдар видеону көрүп темага карата ой пикирлерин айтышат.

4-кадам Тандоо тапшырмасы сунушталат: 1. «Мойдодыр» оюн көнүгүүсү. Тапшырма: кезек-кезеги менен окуучулар үстөлдүн жанына келип “Мойдодыр” баштыкчасына карабай туруп, бир каражатты сууруп чыгып, бул каражаттар сыйкырдуу “Мойдодыр” (гигиеналык каражаттардын айрым сүрөттөрүн да пайдаланууга болот) баштыкчасына салынган. Ар бир алып чыккан каражаттарды, окуучу баяндап берет.

 1. Аналитикалык көнүгүүлөр:

Тапшырма: 1. Төмөндөгү органдарга кам көрүүгө арналган гигиеналык каражаттарды жана предметтерди карагыла жана атагыла:

а) бетке;

б) чачка;

в) денеге;

г) ооз көңдөйүнө;

д) тырмактарга.

 1. Дененин белгилүү бөлүктөрүнө кам көрүүдө өздүк гигиенанын кандай эрежелери бар?
 2. Алардын кайсынысы өздүк гигиенанын каражаттары болуп саналат жана алардын кайсынысын достор менен бирге колдонууга болот. Эмне үчүн?

 Жыйынтыктоо: суроо жооп. Сабактын башында биз кабыл алган көрсөткүчтөргө жооп бере алдык, азаматсыңар!

Үй тапшырмасы: Ата-энеңердин жардамы менен жеке өзүңө туура келген гигиеналык каражаттарды танда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер