ДИН ЖӨНҮНДӨ СҮЙЛӨШҮҮ БЕЙТАРАП, ОБЪЕКТИВДҮҮ ЖАНА ТЕҢ САЛМАКТУУ БОЛУУГА ТИЙИШ

  • 17.08.2023
  • 0

Редакциядан: Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун видеоконференция системасы аркылуу 2023-2024-окуу жылына карата усулдук жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн вебинарлар өткөрүлүүдө.

Вебинарлар, мастер-класстар 14-августтан 17-августка чейин Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан өткөрүлөт. Вебинар күндөлүгүнөн.

ДИН ЖӨНҮНДӨ СҮЙЛӨШҮҮ БЕЙТАРАП, ОБЪЕКТИВДҮҮ ЖАНА ТЕҢ САЛМАКТУУ БОЛУУГА ТИЙИШ

«Диндердин өнүгүү тарыхы» предметинен алынган билимдер элдердин жана диндердин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү калыптандырууга чоң салым кошо алат.

ДИН ЖӨНҮНДӨ СҮЙЛӨШҮҮ БЕЙТАРАП, ОБЪЕКТИВДҮҮ ЖАНА ТЕҢ САЛМАКТУУ БОЛУУГА ТИЙИШ

Кыргыз Республикасы светтик мамлекет

2022-ж. 8-июнунда Президенттин Жарлыгы менен жалпы орто билим берүү боюнча окуу планына, «Диндердин өнүгүү тарыхы» предмети киргизилди.

Билим берүү процессин жүргүзгөн билим берүү уюму диний жактан бейтарап болуп саналат, динге тигил же бул мамилени калыптандыруу максатын көздөбөйт.

Дин жөнүндө сүйлөшүү бейтарап, объективдүү жана тең салмактуу болууга тийиш.

2023-2024-окуу жылынан тарта Кыргызстандын мектептеринин 7-9-класстарында өз алдынча предмет милдеттүү катары окутула баштайт, жумасына 1 саат, жылына 34 саат.

Өзүнүн жана башкалардын диний маданияты жөнүндө билимдин аздыгы дин жөнүндө бир жактуу пикирлерге, стереотиптик ой жүгүртүүгө, динге ишенгендердин диний практикасын чечмелөөдө жана баалоодо агрессивдүүлүккө жана адекваттуу эмес мамилеге алып келет.

Сабактарда мугалим окуучулардын даярдык деңгээлине жараша түрдүү окуу китептерди, репродукцияларды, фото-, аудио жана видеоматериалдарды, адабий, философиялык жана публицистикалык эмгектерди колдонушу мүмкүн.

Кыргыз элинин диний маданиятынын тарыхын окуп-үйрөнүүгө көбүрөөк убакыт бөлүнөт, дин маданияты – маданий каада-салттардын пайдубалын түзгөндөрдүн өзөктүүлөрүнүн бири болуп саналат.

Аларды билбей туруп жарандыкка, патриотизмге, гуманисттик жана демократиялык баалуулуктарга тарбиялоо мүмкүн эмес.

Мурат  ИМАНКУЛОВ, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

 

Бөлүшүү

Комментарийлер