ТМКЖИТБНУН 2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНА ПЛАН-ГРАФИГИ

  • 22.09.2023
  • 0
Программанын аталышы

Название программы

Группанын саныУгуучунун саныМаксаттуу району
1Көп тилдүү билим берүү программаларында мектепке чейинки курактагы балдар менен иштөөгө методикалык мамилелер\Методические подходы к обучению детей дошкольного возраста в программах многоязычного образования (Офлайн)6120Свердловский район 83

Ош – 24

Ат-Башы – 25

Узген – 21

2Кыргыз\орус тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери \ Основы коммуникативной методики обучения кыргызскому\русскому языку как второму (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул)240Ноокен – 25

Базар-Коргон – 28

3Предмет менен тилди интеграциялап окутуу (CLIL) методикасынын негиздери \ Основы методики интегрированного обучения предмету и языку (CLIL (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул)6120Ноокен – 52

Базар-Коргон – 102

Ала-Бука – 36

4Предмет менен тилди интеграциялап окутууда (CLIL) окуучулардын жетишкендиктерин баалоо стратегиялары \ Стратегии оценивания достижений учащихся на уроках (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул)6120Ноокен – 52

Базар-Коргон – 102,

Ала-Бука – 36

5“Жашыл көндүмдөрдү” калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание «зелёных навыков (Аралаш)12240Нарын

Талас

Ысык-Көл

Индикатор ЕС

6Основы коммуникативной методики обучения иностранному языку \ Чет тилди окутуунун коммуникативдик методикасынын негиздери (2-группа офлайн 4 группа-онлайн)6120Нарын – 20,

Жалал-Абад – 40

Ысык-Көл – 20

Ош – 20

Баткен – 20

7Функционалдык сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности

(6-группа офлайн, Аралаш, Мектептердин суранычы боюнча )

24480Кеминский – 20

Аламединский – 20

Сокулукский – 20

Московский – 20

Панфиловский – 20

Ысык-Атинский – 20

Жайылский – 20

Ноокенский – 20

Кара-Суйский – 20

Нарын району – 20

Кочкор – 20

Ак-Талаа – 20

Нарын, Ат-Башы – 40

Ысык-Көл – 20

Талас – 20

Ноокат р-у – 20

8Жарандык иденттүүлүктү калыптандырууга методикалык мамилелер жана технологиялар \ Методические подходы и технологии формирования гражданской идентичности (Аралаш)6120Бишкек –Чүй – 120
9ЖОЖдордо экинчи тилди окутуунун практикалык методикасы\Практическая методика преподования второго языка я в вузе (Аралаш)240Индикатор ЕС

Ошский государственный университет

Кыргызско-узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова
Сулюктинский гуманитарно-экономический институт Баткенского государственного университета
Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт Баткенского государственного университета
Индустриально-педагогический коллеж Ошского государственного университета
Профессиональный колледж Кыргызско-узбекского международного университета
10Медиасабаттуулуктун компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание компетенций медиаграмотности (Аралаш)6120Ош – 40

Жалал-Абад – 40

Баткен – 40

11Кыргыз\орус тили сабактарында сөздүк-логикалык ой жүгүртүү жана практикалык грамматикасы боюнча ЖРТга даярдоо\ Подготовка к ОРТ по словесно-логическому мышлению и практической грамматике кыргызского\русского языка (Офлайн)7140Руководители ШМО кыргызского\русского языка:

Кеминский – 20

Аламединский – 20

Сокулукский – 20

Московский – 20

Панфиловский – 20

Ысык-Атинский – 20

Жайылский – 20

 

12Билим берүүдөгү геймификация\Геймификация в

Образовании (Аралаш)

6120Бишкек – 60

Чуйская область – 60

Жалпы 891780

Европа Биримдигинин 3.1 Индикатору: Тарых, Адам жана Коом мугалимдеринин 30 пайызы Медиа сабаттуулук боюнча квалификациядан жогорулатуу курстан сертификатталган

ОблустарБардыгы Тарых30%Тренерлер
Кыргыз Республикасы757764596137994
Ысык-Көл облусу59363901187
Ак-Суу району88367201
Жети-Огуз району111578241
Ысык-Кол району94070211
Тоң району66450152
Балыкчы шаары473258
Түп району110855161
Каракол шаары75345151
ЖалалАбад облусу1289589828217
Ала-Бука району117983302
Базар-Коргон району1794127302
Аксы району1480105362
Ноокен району119095302
Сузак району2897197603
Тогуз-Торо району55133151
Токтогул району110685302
Чаткал району64141151
Жалал-Абад шаары110875231
Таш-Көмүр шаары5472581
Майлы-Суу шаары162134
Кара-Көл шаары240196
Нарын облусу4261319977
Ак-Талаа району57042151
Ат-Башы району72750151
Жумгал району66742151
Кочкор району101087302
Нарын району76864202
Нарын шаары5193410
Баткен облусу660945313611
Баткен району134686262
Лейлек району1562116263
Сүлүктү шаары3201910
Кадамжай району2151175605
Кызыл-Кыя шаары7122810
Баткен шаары51829161
11
Ош облусу17262102730823
Алай району159177302
Араван району1342103312
Кара-Суу району5357284906
Ноокат району3271265906
Кара-Кулжа району141873302
Өзгөн району3551182604
Чоң-Алай району73243131
Талас облусу3452227805
Кара-Бура району92953161
Бакай-Ата району62350151
Манас району38826151
Талас району101264191
Талас шаары50034151
Чүй облусу1099359318511
Аламүдүн району128490302
Ысык-Ата району181991302
Жайыл району138873221
Кемин району57540151
Москва району90362181
Панфилов району72537151
Сокулук району2683117352
Чүй району76439101
Токмок шаары8524410
Бишкек шаары110064811458
Ленин району3234140422
Октябрь району2446100302
Биринчи май району2353100302
Свердлов району2973141302
Ош шаары3362208755

ЕБ 4.1. Индикатору: Табият таануу предмети боюнча мугалимдердин 15% “Жашыл көндүмдөрдү” жана климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулукту калыптандыруу” квалификациясын жогорулатуу курсунан сертификатталган

 Жалпы мугалимдердин саныТабият таануу мугалимдеринин саны15%
Кыргыз Республикасы757764927871
Ысыкөл облусу593643780
Ак-Суу району8837015
Жети-Өгүз району11159715
Ысык-Көл району9408215
Тоң району6645215
Балыкчы шаары47320
Түп району11086220
Каракол шаары75354
ЖалалАбад облусу128951022195
Ала-Бука району11799520
Базар-Коргон району179413620
Аксы району148014520
Ноокен району119010220
Сузак району289724340
Тогуз-Торо району5513315
Токтогул району110610015
Чаткал району6414315
Джалал-Абад шаары11087615
Таш-Көмүр шаары5472215
Майлуу-Суу шаары16212
Кара-Көл шаары24015
Нарын облусу426136875
Ак-Тала району5704615
Ат-Башы району7276215
Жумгал району6675815
Кочкор району10108915
Нарын району7687015
Нарын шаары51943
Баткен облусу660947692
Баткен шаары5181715
Баткен району13469015
Лейлек району156213630
Сүлүктү шаары32020
Кадамжай району215117832
Кызыл-Кыя шаары71235
Ош облуасу17262934152
Алай району15919915
Араван району134210716
Кара-Суу району535719430
Ноокат району327118130
Кара-Кулжа району141810716
Өзгөн району355116030
Чоң-Алай району7328615
Талас облусу345224460
Кара-Буура району9295715
Бакай-Ата району6235315
Манас району3883615
Талас району10126215
Талас шаары50036
Чүй облусу10993731165
Аламүдүн району12848215
Ысык-Ата району18199915
Жайыл району13889030
Кара-Балта шаары
Кемин району5757515
Москва району9037915
Панфилов району7257515
Сокулук району268311530
Шопоков шаары
Чүй району7647630
Токмок шаары85240
Бишкек шаары1100650580
Ленин району323414320
Октябрь району24469915
Биринчи май району235310215
Свердлов району297316130
ОШ шаары336221032

Кыргыз тилин өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында кыргыз тилин эне тили жана экинчи тили катары окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча 2023-жылдын сентябрь-декабрь айларына план-графиги

Курстардын аталышыКурстун саны Угуучунун саныӨтүлүүчү жери
“Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери” / “Основы коммуникативной методики обучения кыргызскому языку как второму”10259Ош МУ,

Ноокен району, №1 Бөкөнбаев а.о.м Масы айылы

“Кыргыз тили экинчи тил катары окутууда окуучулардын жетишкендиктерин баалоо стратегиялары” / “Стратегии оценивания достижений учащихся на уроках кыргызского языка как второго”14308№38 МГ ОТК

 

“Кыргыз тили сабактарында окуучулардын функционалдык сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо” / “Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности на уроке кыргызского языка”5117РПККЖжКДИ
“Кыргыз тили экинчи тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле” / “Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках кыргызского языка как второго”14308РПККЖжКДИ
«Предмет менен тилди интеграциялап окутуу (CLIL) методикасынын негиздери» / «Основы методики интегрированного обучения предмету и языку (CLIL)»5117№62 ОТК МГсы
“10-11 класстарынын окуучуларынын Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикалык мамилелери” / “Методические подходы к подготовке учащихся 10-11 классов к Общереспубликанскому тестированию”6132РПККЖжКДИ
“Функционалдык сабаттуулук компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо” / “Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности”10220Новопавловка гимназия орто мектеби
Жалпы541273

ТМКЖИТБнун башчысы: Артыкбаева Г.Э.

Бөлүшүү

Комментарийлер