ОШТУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ ДҮЙНѲЛҮК КОНГРЕССТЕ

  • 03.10.2023
  • 0

Казакстандын Түркстан шаарында Х.А.Ясави атындагы Эл аралык Казак-Түрк университетинин базасында түрк элдеринин математиктеринин дүйнѳлүк VII конгресси болуп өттү.

ОШТУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ ДҮЙНѲЛҮК КОНГРЕССТЕ

Бул конгресске 20 мамлекеттен 527 адам катышып, 405 илимий баяндама жасалды. Тагыраак айтканда, Түркия, ϴзбекстан, Азербайжан, Түркмөстан, Казакстан, Кыргызстан жана Россия мамлекеттеринин окумуштууларынын пленардык баяндамалары угулду. Математика илиминин ѳнүгүшүнүн бардык багыттары боюнча актуалдуу маселелер каралды.

ОШТУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ ДҮЙНѲЛҮК КОНГРЕССТЕ

Конгресстин соңунда Ош технологиялык университетинен профессордук-окутуучулук курамы катышып, илимий баяндама жасап, сертификатка ээ болду.

ОШТУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ ДҮЙНѲЛҮК КОНГРЕССТЕ

Бөлүшүү

Комментарийлер