К. КАРАСАЕВ  АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 20.06.2019
 • 0
К. КАРАСАЕВ  АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 

 • Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери;
 • Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү;
 • Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү;
 • Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө;
 • Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери;
 • Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын даярдооочу негизги борбор;
 • Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта;
 • Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу негизги борбор;
 • Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү 50дөн ашуун чет элдик профессорлор иштеген университет;
 • Жыл сайын 200 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Пекин, Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышып келишет;
 • Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей, араб ж.б.) окутуу жүргүзүлөт.

 

Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайына

кош келиңиздер!

 

Бишкек гуманитардык университети 2019-2020 окуу жылына

 кийинки багыттарга кабыл алуу жарыялайт:

Адистиктер/

Даярдоо багыттар

Квалификациясы/окуу мөөнөтүТалап  кылынуучу ЖРТ
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ    

 (кыргыз, түрк тилдери)

Лингвистика (кыргыз тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филология (кыргыз тили, түрк тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү:

кыргыз тил жана адабият

 

Бакалавр  4  жыл

 

Негизги тест (ЖРТ)

Мамлекеттик тил кыргыз эмес  мекемелериндеАдистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү:

кыргыз тил жана адабият

Магистр    2 жылАнгемелешүү
ЛингвистикаМагистр    2 жылАнгемелешүү
ФилологияМагистр    2 жылАнгемелешүү
  СЛАВЯН ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ    

(орус, украин,  англис тилдери)

Филологиялык билим берүү:

орус тил жана адабият

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Бакалавр  4  жылОрус тили –ооз эки; Орус тили — жазуу.
Педагогика: профили: – башталгыч педагогика, мектепке чейин, логопедия. 

Бакалавр  4  жыл

 

Негизги тест (ЖРТ)

Филология (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЛингвистикаМагистр  2   жылАнгемелешүү
Филологиялык билим берүүМагистр  2   жылАнгемелешүү
ПедагогикаМагистр  2   жылАнгемелешүү
  ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

(англис, немис тилдери)

Лингвистика (англис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ), предеметтик тест — англис тили
Лингвистика ( немис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү:

англис тил жан адабият, немис тил жана адабият

 

Бакалавр  4  жыл

Негизги тест (ЖРТ),

предеметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Котормо жана котормо таануу:

англис тили,  немис  тили

 Адистик 5 жылНегизги тест (ЖРТ),

предеметтик тест — англис тили

Филология (англис тили, немис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),

предеметтик тест — англис тили

Лингвистика — МагистратураМагистр    2  жыл Ангемелешүү
Филология (англис тили, немис тили)Магистр    2  жыл Ангемелешүү
Филологиялык билим берүүМагистр    2  жыл Ангемелешүү
  ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

(англис, немис, кытай тилдери)

ЖурналистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Коомчулук менен байланышБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Китеп жайылтууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таанууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЖурналистикаМагистр    2 жыл Ангемелешүү
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таанууМагистр    2 жыл Ангемелешүү
  ЧЫГЫШ ТААНУУ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(араб, корей, фарсы, түрк, жапон тилдери

Эл аралык мамилелер:

корей/ фарсы/түрк, араб/жапон тилдери

 

Бакалавр  4  жыл

 

Негизги тест (ЖРТ)

 

Лингвистика

жапон/түрк/араб/корей/фарсы тилдери

Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)

 

Чыгыш таануу, африканистика

жапон/корей/араб тилдери

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Чыгыш таануу, африканистикаМагистр   2  жылАнгемелешүү
Эл аралык мамилелерМагистр   2  жылАнгемелешүү
  КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ    (кытай, англис тилдери)
Эл аралык мамилелерБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чөлкөм таанууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ФилософияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЛингвистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чыгыш таануу, африканистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Котормо жана котормо таануу Адистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
ЭкономикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
КоммерцияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
МенеджментБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Кытай таанууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чөлкөм таануу, Университет ШОСМагистр   2  жылАнгемелешүү
  СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
Социалдык ишБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПолитологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПсихологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияМагистр   2  жылАнгемелешүү
Социалдык ишМагистр   2  жылАнгемелешүү
ПолитологияМагистр   2  жылАнгемелешүү
ПсихологияМагистр   2  жылАнгемелешүү
  ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ
ГеографияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Экология жана жаратылышты пайдаланууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
МенеджментБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ТуризмБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ГеографияМагистр   2  жылАнгемелешүү
Экология жана жаратылышты пайдаланууМагистр   2  жылАнгемелешүү
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууМагистр   2  жылАнгемелешүү
ЭКОНОМИКА ЖАНА КАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Экономика: профили –

каржы, насыя жана банк иши,

бухгалтердик эсеп-кысап, талдоо жана аудит, салык жана салык салуу,

экономика жана ишканада башкаруу.

 

 

Бакалавр  4  жыл

 

 

Негизги тест (ЖРТ)

 

 

Бизнес башкарууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Бизнес информатикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЭкономикаМагистр   2  жылАнгемелешүү
МенеджментМагистр   2  жылАнгемелешүү

 

 

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

(Окуу мөөнөтү  — 2,5,    3,5,    5 жыл)

АдистиктерТалап  кылынуучу ЖРТ
Филологиялык билим берүү: профили – орус тили жана адабиятыНегизги тест  (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – кыргыз тили жана адабиятыНегизги тест  (ЖРТ)
Социалдык ишНегизги тест  (ЖРТ)
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таанууНегизги тест  (ЖРТ)
Педагогика: профили – мектепке чейинки билим берүү, башталгыч билим берүүНегизги тест  (ЖРТ)
ЖурналистикаНегизги тест  (ЖРТ)
 Мамлекеттик жана    и муниципалдык

башкаруу

Негизги тест  (ЖРТ)
Экономика: профили — экономика  жана ишканада башкарууНегизги тест  (ЖРТ)
Туризм Негизги тест  (ЖРТ)
Экономика: профили –

бухгалтердик эсеп кысап талдоо жана аудит

Негизги тест  (ЖРТ)
МенеджментНегизги тест  (ЖРТ)
Экономика: профили – салык жана салык салууНегизги тест  (ЖРТ)
Экономика: профиль – каржы жана насыяНегизги тест  (ЖРТ)

 

 

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

—  Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ЖРТ)

—  Орто билими тууралуу аттестаттын түп нускасы

—  3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт

—  Паспорт жана анын 2 даана көчүрмөсү

—  Асекрдик билет

 

 

БГУда ошондой эле Колледж жана Эл аралык билим борбору иш алып барат:

 • Колледж – орто-кесиптик билим берүү 9-11 класстардын базасында: менеджмент, экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап талдоо жана аудит, каржы, салык жана салык салуу, чет тил (англис тили, кытай тили), котормо иш (англис тили, кытай тили).

 

УНИВЕРСИТЕТТИН ДАРЕГИ:    720044  Бишкек шаары

Ч. Айтматов проспекти 27

тел: (996 312) 218727, (0709) 718586, 0708-62-03-02                 

БГУ боюнча тоолук маалыматты төмөнкү сайттан билип аласыз  www.bhu.kg

 

Бөлүшүү

Комментарийлер