Санариптештирүү

ДҮЙШӨН ШАМАТОВ: ДИСТАНТТЫК ЖАНА ОНЛАЙН ОКУТУУНУН ОРТОСУНДА АЙЫРМА ЧОҢ
  • 03.04.2020
  • 2
Ошол эле убакта дистанттык окутуу менен онлайн окутуунун айырмачылыктарын, эрежелерин ар ким ар кандай, өз деңгээлине жараша түшүнүп жатканы да ырас.