Мугалим жана окуучу

МЕКТЕПТЕ САБАК УЧУРУНДА ТЕЛЕФОН КОЛДОНУУ ЧЕКТЕЛҮҮ ТҮРДӨ БОЛОТ 
  • 01.09.2022
  • 0
Эрте куракта уюлдук байланыш каражаттарын колдонуп баштоо жана аларды узак убакытка чейин колдонуу баланын акыл-эсинин бузулушуна, ашыкча кыжырлануу, узакка эске тутуусунун жана акылынын жөндөмүнүн төмөндөшүнө, уйкусунун бузулушуна алып келүүчү факторлор болуп саналат.