ТОКМОК ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

  • 15.07.2018
  • 0

ТОКМОК ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ жарыялайт.

 КҮНДҮЗГҮ БӨЛҮМГӨ ТӨМӨНДӨГҮДӨЙ КЕСИПТЕР БОЮНЧА:

  1. Бюджеттик негизде 9-класстын көлөмүндө:

1.1. 110301 «Айыл чарбасын механизациялаштыруу», адистин кесиби  «Техник, өндүрүштүк окутуунун устаты», окуу  мөөнөтү 2 жыл 10 ай

1.2. 260901 «Тигүү буюмдардын технологиясы», адистин  кесиби «Техник,  өндүрүштүк   окутуунун устаты»,  окуу   мөөнөтү  2 жыл 10 ай

1.3.  270103 «Үйлөрдү, имараттарды куруу жана пайдалануу», адистин квалификациясы «Техник,  өндүрүштүк окутуунун устаты», окуу  мөөнөтү  2 жыл 10 ай

  1. Бюджеттик негизде 11-класстын көлөмүндө:

2.1. 050702 «Тарбия иштерин уюштуруу», адистин кесиби «Уюштуруучу-педагог, педагогика боюнча кошумча даярдыгы бар», окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай. 2.2. 190504 «Техникалык тейлөө жана автомобиль каражатын ремонттоо», адистин квалификациясы Техник, өндүрүштүк  окутуунун  устаты», окуу  мөөнөтү 1 жыл 10 ай

  1. Контракттык негизде   9-класстын   көлөмүндө:

3.1. 050702 «Тарбия иштерин уюштуруу», адистин кесиби «Уюштуруучу-педагог, педагогика боюнча кошумча даярдыгы бар», окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай.

3.2 050703 «Мектепке чейинки даярдык», адистин кесиби «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы», окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай.

3.3. 050709 «Башталгыч класстарды окутуу, информатика боюнча кошумча даярдыгы бар», адистин кесиби «Башталгыч класстардын  мугалими», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

3.4. 140613 «Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлөө»,  адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

3.5. 190503 «Транспорт электрожабдууларынын жана автоматикасынын колдонулушу» (транспорт түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы), адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

  1. Контракттык негизде 11-класстын көлөмүндө:

4.1.  050709 «Башталгыч класстарда окутуу», адистин кесиби «Информатика боюнча кошумча даярдыгы бар башталгыч класстардын  мугалими», окуу мөөнөтү  1 жыл 10 ай.

4.2. 050703 «Мектепке чейинки даярдык», адистин кесиби «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы», окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай.

4.3. 140613 «Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлөө»,  адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  1 жыл 10 ай.

4.4. 190503 «Транспорт электржабдууларынын жана автоматикасынын колдонулушу» (транспорт түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы), адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  1 жыл 10 ай.

  1. Сырттан окуу бөлүмү, контракттык негизде

5.1. 050702 «Тарбия иштерин уюштуруу», адистин кесиби  «Уюштуруучу-педагог, педагогика боюнча кошумча даярдыгы бар», окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай.

5.2. 050703 «Мектепке чейинки даярдык», адистин кесиби «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы», окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай.

5.3. 050709 «Башталгыч класстарды окутуу, информатика боюнча кошумча даярдыгы бар» адистин кесиби «Башталгыч класстардын  мугалими», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

5.4. 140613 «Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлөө»,  адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

5.5. 190503 «Транспорт электрожабдууларынын жана автоматикасынын колдонулушу» (транспорт түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы) адистин кесиби «Техник-электромеханик», окуу мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

5.6. 190604  «Техникалык тейлөө жана автомобиль  каражатын ремонттоо», адистин  квалификациясы «Техник, өндүрүштүк   окутуунун устаты», окуу  мөөнөтү 2 жыл 10 ай.

5.7. 260901 «Тигүү буюмдардын технологиясы», адистин  кесиби «Техник,  өндүрүштүк   окутуунун устаты»,  окуу   мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

5.8. 270103 «Үйлөрдү, имараттарды куруу жана пайдалануу» , адистин квалификациясы «Техник,  өндүрүштүк окутуунун устаты», окуу  мөөнөтү  2 жыл 10 ай.

Документтерди кабыл алуу 2018-ж. 20-июнунан 20-августка чейин жүргүзүлөт.

Колледждерге орто билими бар Кыргыз Республикасынын аймагында жашоочу жарандар кабыл алынат. Чет өлкөлүк жарандар келишим боюнча же өкмөттөр аралык макулдашуулардын шартында кабыл алынат.

ТОКМОК ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

СЫРТТАН ОКУУ БӨЛҮМҮНӨ ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУ, СЫНАКТАР ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ 15-ИЮЛДАН 25-АВГУСТКА ЧЕЙИН ЖҮРГҮЗҮЛӨТ.

Токмок индустриалдык-педагогикалык колледжине тапшыруучулар төмөндөгү документтерди тапшырышат:

— директордун ысымына арыз:

— орто билими жөнүндөгү документи, аттестат;

— 3х4 өлчөмүндөгү 6 түстүү сүрөт;

— 086-у формасындагы медициналык  маалымдама;

— паспорту, аскерге милдеттүүлүгү жөнүндөгү жана инсанды күбөлөндүрүүчү документтерин өзү  көрсөтөт.

Токмок индустриалдык-педагогикалык колледжге  өтүүдө сынактарды тест түрүндө өтүшөт. Анын ичинде төмөндөгү сабактар боюнча: математика,  кыргыз же орус тилинен. Колледжге кабыл алуунун эрежелери боюнча кирүү сынактарына жараша конкурстук негизде өтүшөт.

Колледжди ийгиликтүү аяктаган жаш адистер бардык жогорку окуу жайлардын II курсунан баштап уланта алышат. Кабыл алууга байланышкан бардык маселелер колледждин кабыл алуу комиссиясында каралат жана  чечилет. Окууга кабыл  алынгандар жатакана, стипендия менен камсыз болушат. Колледжде ашкана, спорттук жайлар жана медпункт бар.

Кабыл алуу комиссиясы.

Колледждин дареги:

722200, Токмок ш., Шамшы к. 35,

Тел: 0(3138) 3-28-16, 3-28-17, 3-28-22, 0700-85-50-44

  e-mail: [email protected]

 

Бөлүшүү

Комментарийлер