“ПЕДАГОГИКАЛЫК БАСМА СӨЗ – КУТТУУ БИЛИМ КАЗЫНАСЫ”

  • 22.06.2023
  • 0

23-июнда саат 10.00до Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин К.Токтомаматов атындагы жыйындар залында “Кут Билим” гезитинин 70, “Эл агартуу” журналынын 95, “Русский язык в школах Кыргызстана” журналынын 65 жылдык мааракесине арналган “ПЕДАГОГИКАЛЫК БАСМА СӨЗ – КУТТУУ БИЛИМ КАЗЫНАСЫ” аттуу республикалык илимий конференция өтөт.

“ПЕДАГОГИКАЛЫК БАСМА СӨЗ – КУТТУУ БИЛИМ КАЗЫНАСЫ”

Ушул жылдын 7-апрелинде “Кут Билим” гезитине 70 жыл, өткөн кылымда 1928-жылы негизделген кыргыз тилиндеги биринчи журнал “Жаңы маданият жолунда”, азыркы “Эл агартуу” журналына май айында 95 жыл, ошондой эле “Русский язык и литература в школах Кыргызстана” журналына январь айында 65 жыл болду. Совет заманында негизделип, эгемендик доордо да үзгүлтүксүз чыгып келаткан бул басылмалар ондогон жылдар бою билим берүү менен илим тармагынын маалыматтык жүгүн көтөрүп, улуттук педагогикалык акыл-ойдун өзүнчө бир интеллектуалдык казынасына айланды. Кыргыз интеллигенциясынын бүтүндөй муундарын бул басылмаларсыз элестетүү мүмкүн эмес.
Иш-чарада өлкөнүн окумуштуу-илимпоздору жана практик мугалимдер бул педагогикалык басылмалардын кызматынын мааниси, билим, илим чөйрөсүндөгү орду жана ролу, педагогикалык идеяларды жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуудагы тарыхый мааниси, ММКлардын агартуучулук функциясы жана мектеп бүтүрүүчүлөрүн мугалимдик кесипке багыттоодогу ролу тууралуу баяндамаларды жасашат.

 

Маалымат үчүн

Өткөн жылы Билим берүү жана илим министрлигинин чечими менен “Кут Билим” гезитинин жана “Эл агартуу”, “Русский язык и литература в школах Кыргызстана” журналдарынын редакциялары биригип, “Кут Билим” медиа борбору болуп кайра түзүлдү. Учурда «Кут Билим» медиа борборуна бир гезит, эки журнал кирет.
“Кут Билим” гезити Кыргызстандын билим берүү жана илим тармагындагы мамлекеттик саясаттын эң башкы жарчысы жана бүткүл мугалимдердин кесиптик кеңешчиси, коомдук трибунасы катары белгилүү. Гезит 1953-жылы январь айында негизделип, биринчи саны 7-апрелде жарык көргөн. Ошол тарыхый мааниси чоң окуянын башында кыргыздын мекенчил уулу Исхак Раззаков өзү турган.
“Ардак белгиси” ордендүү «Эл агартуу» илимий-педагогикалык жана методикалык журналынын алгачкы саны 1928-жылдын 5-майында “Жаңы маданият жолунда” деген ат менен жарыкка чыккан. Кыргыздын биринчи билим берүү комиссары Касым Тыныстанов баштаган Токчоро Жолдошев, Эшеналы Арабаев, Осмонкул Алиев, Төрөкул Айтматов сыяктуу кыргыздын алгачкы интеллигенттери өз чөнтөктөрүнөн чогулткан каражатка чыгарган.
«Русский язык и литература в школах Кыргызстана» журналы 1958-жылы январь айында профессор Лев Шеймандын демилгеси менен жарык көргөн. Ал бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй КМШ аймагындагы орус тилин окуткан педагогдордун алдыңкы иш тажрыйбасын жайылтып, эң жаңы окуу лингводидактикалык, адабий дидактикалык жана агартуучулук материалдарды орус тилин жана адабиятын окуткан мугалимдерге жеткирип, оперативдүү методикалык жардам көрсөтүп келаткан илимий-методикалык эле эмес, академиялык жана предметтик-методикалык басылма болуп саналат.

Бөлүшүү

Комментарийлер