К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ

  • 25.05.2018
  • 0
К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ

Сапаттуу билим – келечекке айкын жол!

(мурунку Жалал-Абад коммерциялык институту, Экономика жана ишкердик университети)

25 жылдан бери жогорку кесиптик билим берүү тармагында!

КР Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялары ЖБ №35, №LD130000265, №LC140000356, LC№150000547, №LD170000840, №LС170000704 №LD170001552 №LD170000036

Жогорку кесиптик билим

К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ

КҮНДҮЗГҮ ЖАНА СЫРТТАН ОКУУ БӨЛҮМДӨРҮ (бакалавриат)

Экономика:

Бухгалтердик эсеп, талдоо ж/а көзөмөл; Каржы ж/а насыя (Финансы ж/а кредит); Ишкана экономикасы жана башкаруу;

Менеджмент;

— Юриспруденция;

— Колдонмо математика ж/а информатика;

— Филологиялык билим берүү (кыргыз / орус тили ж/а адабияты);

— Педагогика;

— Дене тарбия.

ЭЛ АРАЛЫК КЫРГЫЗ-ТҮРК ИНСТИТУТУ

(бакалавриат)

Эл аралык мамилелер:

Тышкы экономикалык ишмердик;

Экономика;

— Менеджмент;

— Туризм;

— Филологиялык билим берүү (түрк тили ж/а адабияты).

Окутуу күндүзгү формасы боюнча гана!

 

Магистратура: Экономика; Менеджмент.

окуу мөөнөтү: күндүзгү окуу – 2 жыл.

 

Орто кесиптик билим

К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ

ГУМАНИТАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Экономика ж/а бухгалтердик эсеп;

— Банк иши;

— Салык жана салык салуу;

— Каржы (Финансы);

— Укук таануу;

— Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары ж/а башкаруу;

— Менеджмент;

— Туризм;

— Башталгыч класстарда окутуу;

— Дене тарбия;

— Мектепке чейинки билим берүү;

— Тигилген буюмдарды моделдөө ж/а конструкциялоо;

— Социалдык иш;

— Социалдык камсыздоону уюштуруу жана укук;

— Унаада ташууларды уюштурууну башкаруу (унаа түрү боюнча, аба унаасынан башкасы);

 

ЭЛ АРАЛЫК КЫРГЫЗ-ТҮРК КОЛЛЕДЖ

Банк иши;

— Туризм;

— Мейманкананы тейлөө;

— Камсыздандыруу иши;

— Коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу;

—  Унаада  ташууларды  уюштурууну  башкаруу  (унаа түрү боюнча, аба унаасынан башкасы);

  Башкарууну  документалдык  камсыздоо  ж/а  архив жүргүзүү;

— Кесиптик окутуу: Өндүрүштүк окутуунун чебери (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер ж.б.).

Окутуу күндүзгү формасы боюнча гана!

Окуу мөөнөтү: күндүзгү — 9-класс билими негизинде 2 жыл 10 ай, 11-класс билими негизинде 1 жыл 10 ай; сырттан – 11-класс билими негизинде гана 2 жыл 6 ай.

 

ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ МЕДИЦИНАЛЫК-СОЦИАЛДЫК ИНСТИТУТУ

  • Даарылоо иши — окутуу күндүзгү формасы боюнча гана!

Окуу мөөнөтү: 5 жыл — 12 жылдык жалпы орто билими негизинде (чет өлкөлүк жарандар үчүн) 6 жыл — 11 жылдык жалпы орто билими негизинде.

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

  • Дарылоо иши
  • Акушердик иш
  • Медициналык айым иши
  • Фармация

Окутуу күндүзгү формасы боюнча гана!

Окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай (Дарылоо иши — 3 жыл 6 ай) 11-класс билими негизинде.

Окуу жайга тапшырылуучу документтер (2018-ж. июнунан):

1) арыз;

2) билими тууралуу документ (аттестат, күбөлүк, диплом – түп нускасы);

3) паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы ж/а көчүрмөсү);

4) 3х4 см. өлчөмүндө 8 сүрөт;

5) аскердик катталуу күбөлүгү же аскердик билет;

6) жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (колледжге тапшыргандар үчүн милдеттүү эмес).

Окутуу тилдери: кыргыз, орус, түрк, англис. Окуу келишимдик негизде.

Алыстан келгендер үчүн 600 орундук жатакана, студенттер ашканасы, буфет. Борбордук китепканада студенттер үчүн акысыз компьютерлер паркы, интернет, электрондук китепкана. Окуу жайдын студентте-ринин кызматында Маданий-эстетикалык борбор, “Ден соолук” спорт клубу. Студенттердин өзүн-өзү баш-каруу уюмдарынан – Студенттик парламент.

Биздин дарек: 715613, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад ш. «Спутник» кичи району,

Жеўижок көчөсү – 30; тел.: (03722) 5-59-08, 5-16-87, 5-21-29, 5-07-16; 0772339934;

факс: (03722) 5-07-05; web-сайт: www.mnu.kg.

E-mail: [email protected]

КОШ КЕЛИНИЗДЕР!

Бөлүшүү

Комментарийлер