ДЮШЕЕВА НАЗИРА КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ БОЛУП ДАЙЫНДАЛДЫ

 • 09.02.2021
 • 0

Дюшеева Назира Кубанычбековна 1972-жылы 29-ноябрда Фрунзе шаарында туулган.

Билими:

 • Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетин “Башталгыч класстардын мугалими; улуттук башталгыч класстардын орус тили мугалими” квалификациясына ээ болуу менен аяктаган (1995);
 • Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын укук таануу адистиги боюнча аяктаган (2005).

Кесиптик эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:

 • 1995-ж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун «Педагогика жана психология» кафедрасынын окутуучусу;
 • 1997-ж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун «Педагогика жана психология» кафедрасынын ага окутуучусу;
 • 1998-2016-жж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2003-2004-жж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун тарых-педагогика факультетинин деканы, ошондой эле ички айкалыштыруу боюнча «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2004-2005-жж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле ички айкалыштыруу боюнча «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2005-2010-жж. – «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2010-ж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун илим, инновациялар жана эл аралык байланыштар боюнча проректору, ошондой эле ички айкалыштыруу боюнча «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2010-2016-жж. – К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун «Педагогика жана психология» кафедрасынын башчысы;
 • 2016-2021-жж. – КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору.
 • 2021-жылдын 4-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Кыргыз билим берүү академиясынын президенти.

Окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы:

 • Педагогика илимдеринин доктору, профессор

 

Бөлүшүү

Комментарийлер