БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ КОНКУРСТУК НЕГИЗДЕ ДАЙЫНДАЛАТ

  • 15.09.2023
  • 0

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын 22-беренесине ылайык башталгыч жана орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынын жетекчилери конкурстук негизде дайындалат.

БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ КОНКУРСТУК НЕГИЗДЕ ДАЙЫНДАЛАТ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 23-июнундагы № 312 “Кыргыз Республикасынын башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын жетекчилерин кызмат ордуна дайындоо, кызмат ордунан бошотуу жана аттестациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун 6-пунктуна ылайык мамлекеттик билим берүү уюмдарында бир эле адам катары менен 5 (беш) жана андан көп жыл ээлеген директорлордун кызмат ордуна конкурстук тандоо башталды.

Токтом — http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160259/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Бөлүшүү

Комментарийлер