ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ТИПТЕРИ

  • 20.11.2023
  • 0
ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ТИПТЕРИ

Дилфуза АПСАМАТОВА, №46 Садык Маматов атындагы орто мектебинин химия  мугалими, Кара-Суу району, Ош облусу

ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ТИПТЕРИ

 Сабактын максаты:

Билим берүүчүлүк:  Химиялык реакциялардын типтери жөнүндө маалымат алышат.

Өнүктүрүүчүлүүк: Химиялык формула, жөнөкөй жана татаал заттар жөнүндө билими калыптанат.

Тарбиялык: Топтордо иштөөдө бири-бирин сыйлоого тарбияланышат.

Күтүлүүчү натыйжа: Химиялык реакциялардын типтерине аныктама берип   жана реакция типтерин бөлүп жаза алышса.

Сабактын жабдылышы:  Слайддар, сүрөттөр, химиялык реактивдер, проектор, плакаттар колдонулат.

Сабактын жүрүшүү: Саламдашуу

Жагымдуу маанай:   Окуучуларга вай-фай сүрөтүн көрсөтүп, анын кызматын суроо. Алар вай-фай жардамында инстаграм, фейсбук, тик-ток тармактарына уланышат.  Демек,  ушул үч тармактын негизинде классты үч топко бөлөбүз.

Үй тапшырмасын текшерүү: Топторго карточкалар таркатылат.

ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ТИПТЕРИ

Жаңы тема:        

  1. Ажыроо реакциясы
  2. Кошулуу реакциясы
  3. Орун алмашуу реакциясы
  4. Алмашуу реакциясы
  1. Ажыроо реакциясы — бир татаал заттан бир нече жөнөкөй же татаал заттардын пайда болушу. Калий перманганатынын ажыроо реакциясы демонстрация түрүндө көрсөтүлөт.

            АБС= АБ+С

  1. Кошулуу реакциясы — бир нече жөнөкөй же татаал заттар биригип жаңы затты пайда болуу процесси. Видеоролик аркылуу кошулуу реакциясына мисал көрсөтүлөт.

А+В=АВ, АВ+С=АВС

  1. Орун алмашуу — жөнөкөй жана татаал заттын ортосунда жүрөт, жөнөкөй заттын атому татаал заттын бир атому менен орун алмашат. Металлдык цинк менен туз кислотасынын реакциясы демонстрация түрүндө көрсөтүлөт.

                  АВ+С=АС+В

  1. Алмашуу реакциясы — эки татаал заттын ортосунда жүрүп негиздик бөлүктөрү менен орун алмашат. Барий хлориди жана күкүрт кислотасынын өз ара аракеттенишүү реакциясы демонстрация түрүндө көрсөтүлөт.

                          АВ+СД=АД+ВС

Бышыктоо: Билимди текшергиле.

Төмөндөгү  реакциялардын тибин аныктагыла жана бөлүп жазгыла.

H2 + O2= H2O                                                            Fe + HCl = FeCl2 + H2

 NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2O                             Ca + H2O = Ca(OH) 2 + H2      

Fe(OH) 3 = Fe2O3 + H2O                                             CaCO3 = CaO + CO2

P2O5 + H2O = H3PO4                                                   

Mg(OH) 2+ HNO3 = Mg(NO3) 2 + H2

 Рефлексия.

Жыйынтыктоо: Суроо-жооп аркылуу

Баалоо: КБ, ДБ .

Үйгө тапшырма:  §16, 49-бет  5,6 мисал

 

Бөлүшүү

Комментарийлер