ӨЗГӨНДӨ  ОКУТУУЧУЛАР БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТЫШТЫ

  • 21.01.2020
  • 0

Ош технологиялык университетинин академик  Б.Мурзубраимов  атындагы Өзгөн технологиялык жана   билим   берүү   институтунда  профессордук-окутуучулар курамы үчүн педагогикалык чеберчиликтерди өнүктүрүүдө, сапаттуу окутууда окутуунун жаңы инструменти катары дистанттык, онлайн курстарды, вебинарларды, видеосабактарды өтүүнүн артыкчылыктары боюнча окуу-усулдук семинар болуп өттү.

ӨЗГӨНДӨ  ОКУТУУЧУЛАР БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТЫШТЫАнда З.Мааткеримов, Д.Бопоев, М.Раманкулов, Э.Смаилов, Б.Тынай уулунун баяндамалары өзгөчө кызыгууну жаратты.

Институттун айрым окутуучулары акы төлөө менен Россиянын ЖОЖдорунда өз адистиктери боюнча онлайн курстарда квалификациясын жогорулатып, окуп жатышат.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер