КМУДА ЭЛ АРАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ

  • 10.11.2023
  • 0

КМУДА ЭЛ АРАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ

И.Арабаев атындагы КМУда «Ааламдашуу шартында билим берүүнүн туруктуу өнүгүүсүнүн тенденциялары» аталышында эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

9-ноябрда И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Педагогика жана психология институту жана Новосибирск мамлекеттик педагогикалык университети АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин “Окуу керемет!” долбоорун жана “Ыйык Ата-Журт” коомдук жаштар фондунун түздөн-түз колдоосу менен “Ааламдашуу шартында билим берүүнү туруктуу өнүктүрүү тенденциялары” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүштү.

Новосибирск мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору, проф. А.Д.Герасев, И.Арабаев атындагы КМУнун окуу иштери боюнча проректору Курманбек уулу Талантбек, “Окуу Керемет!” долбоорунун жетекчиси С.А.Хамзина, Түндүк-Чыгыш федералдык университетинин Кыргыз борборунун жетекчиси жана башка расмий адамдар конференциянын катышуучуларына куттуктоо сөзүн сүйлөштү.

Пленардык сессиянын программасында: педагогика илимдеринин доктору, проф. Р.О.Агавелян “Глобалдык санариптештирүү шартында билим берүүнүн туруктуу натыйжаларына жетишүү үчүн болочок дефектологдорду кесиптик даярдоонун өзгөчөлүктөрү” доклады менен, И. Кант атындагы БФУнун директору М.В.Храмов «Жогорку педагогикалык билим берүү өзгөрүү доорунда: И. Кант атындагы БФУнун тажрыйбасы» доклады менен, КББАнын президенти, педагогика илимдеринин доктору, проф. Н.К. Дюшеева «Окутуудагы синергетика билим берүүнүн сапатын камсыз кылуунун эффективдүү стратегиясы катары», педагогика илимдеринин доктору, проф. В.Г.Храпченков «Билимдин теориясы окуунун негизи» доклады менен жана башкалар баяндады.

Конференция ааламдашуу шартында билим берүүнү туруктуу өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерине арналган. Катышуучулар баяндамаларда көтөрүлгөн маселелердин маанилүүлүгүн жана актуалдуулугун белгилешти. Секциялык иштер төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлдү:

1-секция. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарды окутуунун, тарбиялоонун жана социалдаштыруунун теориясы, методологиясы жана практикасы.

2-секция. Башталгыч класстын окуучуларын окутууда дифференцияланган жана комплекстүү ыкмаларды ишке ашыруу үчүн студенттерди практикага багытталган даярдоонун көйгөйлөрү жана чечимдери.

3-секция. Заманбап жогорку билим берүү системасынын абалы жана өнүгүү келечеги.

4-секция. Билим берүү психологиясы: ааламдашуу шартында өнүгүү тенденциялары жана перспективалары.

5-секция. Инклюзивдик билим берүү шарттарында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды психологиялык-педагогикалык жана медициналык-социалдык жактан колдоонун эффективдүү моделдери.

6-секция. Билим берүү процессиндеги билим берүү ишмердүүлүгүндөгү санариптик трансформация.

Ошондой эле секцияларда математиканы жана тилди окутуунун актуалдуу маселелери боюнча мастер-класстар өткөрүлдү: п.и.к., проф. м.а. М.М.Эсенгулова «Окуу процессин эффективдүү уюштурууда билим берүү ресурстарынын ролу»; «Башталгыч класстардын окуучуларынын китеп окууга мотивациялоо иштери»; Ж.Баласагын атындагы КУУнун ага окутуучулары А.К.Эсенканова жана М.Т. Шарабидинов “Башталгыч класстарга математиканы окутууда пиктограммаларды жана диаграммаларды колдонуу”; «Окуу керемет!» долбоорунун адиси Б. Төрөгелдиева “21 кылымдын көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн башталгыч класстарда изилдөө долбоорлорун уюштуруу”; Ж.Баласагын атындагы КУУнун окутуучусу Ж.Б.Нуруева «Башталгыч билим берүүдө санариптик каражаттарды колдонуу»; п.и.к., доцент М.К.Узакова «Математикадан интеграцияланган сабактарды өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү»; п.и.к., доцент Н.Э.Абдраева “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында муун платформасын колдонуу”; «Окуу керемет!» долбоорунун аймактык окутуу боюнча адиси А.Б.Токторбаева “Башталгыч класстардын окуучуларын китеп окууга мотивациялоо ыкмалары”.

Бөлүшүү

Комментарийлер