К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 28.05.2021
 • 0

УРМАТТУУ АБИТУРИЕНТТЕР!

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети 2021-2022-окуу жылына төмөнкү адистиктер жана багыттар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу формаларына кабыл алуу жарыялайт:

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610200 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Профилдери:

 • Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;
 • Айыл чарба продукцияларын сактоо жана кайра иштетүү үчүн технологиялык жабдуулар;
 • Электр технологиялары жана электр жабдыктары;
 • Агро өнөр жай комплекстериндеги техникалык сервис;
 • Экономика жана агроинженериядагы башкаруу.
 1. 670300 – ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Профилдери:

 • Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;
 • Жол кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу;
 • Транспорттогу бажы иштери.
 1. 550800 — КЕСИПТИК ОКУТУУ

Профили:

 • Агроинженерия
 1. 640200 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА жана ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профилдери:

 • Электр менен камсыздоо;
 • Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары.
 1. 580600 – ЛОГИСТИКА
 • Транспорт логистикасы

МАГИСТРАТУРА:

 • Агроинженерия;
 • Транспорттук процесстердин технологиясы

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610200 – АГРОНОМИЯ

Профилдери:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Селекция жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнчүлүгү;
 • Агрохимия жана агротопурактаануу;
 • Жашылча мөмөчүлүк;
 • Күнөскана (теплица) чарбасы
 1. 730100 – ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

Профилдери:

 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Интенсивдүү (ыргалдуу) багбанчылык (мөмө жемиш, жаңгак жана жүзүм өстүрүүчүлүк);
 • Питомник чарбачылыгы (токой жана мөмө жемиш);

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

МАГИСТРАТУРА:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Агрохимия жана агротопурактаануу.

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 520800 – ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

Профилдери:

 • Экология;
 • Геоэкология;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу
 1. 750500 – ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

Профили:

 • Гидротехникалык курулуш.
 1. 760100 – ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Профилдери:

 • Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;
 • Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу инженердик системасы;
 • Жаратылышты жайгаштыруу;
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;
 • Суу ресурстары жана суу колдонуу;
 • Жаратылышты жайгаштыруунун суу колдонуу маалымат системасы жана технологиясы.
 1. 620200 – ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

Профилдери:

 • Жерге жайгаштыруу;
 • Жер кадастры;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.
 1. 620100 – ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРАЛЫКТАН БАЙКАШТЫРУУ

Профили:

 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

МАГИСТРАТУРА:

 • Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Гидротехникалык курулуш.

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ЖАНА БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 720200 – БИОТЕХНОЛОГИЯ
 2. 610001 – ВЕТЕРИНАРИЯ (окуу мөөнөтү – 5 жыл):

Профили:

 • Ветеринардык фармацептика жана дарыкана (аптека) иштери;
 • Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;
 • Дартты аныктоо лабораториясы;
 • Экзотикалык жана майда үй жаныбарларынын оорулары.

МАГИСТРАТУРА:

 • Биотехнология.

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610600 – АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүү технологиясы;
 • Мал чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясы.
 1. 610400 – ЗООТЕХНИЯ

Профилдери:

 • Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;
 • Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы;
 • Жайытты башкаруу.
 1. БАЛЫКЧЫЛЫК ЖАНА АКВАМАДАНИЯТ

Профиль:

 • Балыкчылык жана аквамаданият
 1. 700600 – СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

Профиль:

 • Айыл чарба азыктарын стандартизациялоо жана метрология.
 1. ЖАЙЫТТЫ БАШКАРУУ

МАГИСТРАТУРА:

 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы.

ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 580100 – ЭКОНОМИКА

Профилдери:

 • Каржы жана насыя;
 • Салык жана салык салуу;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу;
 • Санариптик экономика;
 • Жашыл экономика
 • Экономикадагы математикалык ыкмалар.
 1. 580200 – МЕНЕДЖМЕНТ

Профили:

 • Агро өнөр жай комплексинин менеджменти;
 • Орто жана кичи бизнестерди башкаруу.

МАГИСТРАТУРА:

ЭКОНОМИКА

Профили:

 • Каржы жана насыя;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу.

МЕНЕДЖМЕНТ

Профили:

 • Эл аралык менеджмент;
 • Агрардык менеджмент (Чет тилдерин тереңдетип окутуу менен).

МААЛЫМАТТЫК ТУТУМДАР ЖАНА АРАЛЫКТАН БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

 1. 710300 – КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА (окуу мөөнөтү – 4 жыл, күндүзгү)

Профили:

 • Экономикадагы колдонмо информатика;
 • Менеджменттеги колдонмо информатика;
 • Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.
 1. 710200 – МААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Профили:

 • Маалымат системалары жана технологиялары;

 

Бакалавриат (окуу мөөнөтү – 5 жыл, сырттан):

БАГЫТТАРЫ:

 1. Агрономия;
 2. Агроинженерия;
 3. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 4. Зоотехния;
 5. Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 6. Транспорттук процесстердин технологиясы;
 7. Электроэнергетика жана электротехника;
 8. Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 9. Гидротехникалык курулуш;
 10. Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 11. Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 12. Экология жана жаратылышты башкаруу;
 13. Менеджмент;
 14. Кесиптик окутуу;
 15. Экономика;
 16. Колдонмо информатика.

 

БИЗДИН УНИВЕРСИТЕТ – ТАТЫКТУУ ТАНДОО,

АНТКЕНИ БИЗДЕ:

 • Заманбап материалдык-техникалык база;
 • Тажрыйбалуу профессор-окутуучулар;
 • Сапаттуу билим;
 • Чет өлкөдө билим алуу жана тажрыйба топтоо;
 • Компьютердик класстар;
 • Толук шарттагы жатаканалар;
 • Заманбап спорт залы.

КУАУнун АЛДЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДЕР:

 1. ТЕХНИКО- ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 58-69-60, 0705 15-97-32

 1. АГРОТЕХНИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 54-50-17, 0773 93-29-66

 1. ТОКМОК АГРОӨНӨРЖАЙ КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0313 86-49-85, 0505 13-07-35

 1. С. ТУРСУНОВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК АГРОЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0313 24-16-39, 0772 51-71-71

 

АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ КҮНДҮЗГҮ ЖАНА СЫРТТАН ОКУУ ФОРМАЛАРЫНА ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛӨТ (ЖРТ)

 

Бөлүшүү

Комментарийлер