И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 29.06.2023
 • 0

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ИНСТИТУТТАР, ФАКУЛЬТЕТТЕР, КОЛЛЕДЖДЕР

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Кыргыз тили жана адабияты /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Кыргыз тили жана адабияты, кошумча профили орус тили жана адабияты /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Кыргыз тили жана адабияты, кошумча профили англис тили /күндүзгү
 • Англис тили, кошумча профили кыргыз тили жана адабияты /күндүзгү
 • Манастаануу, кошумча профили кыргыз тили жана адабияты /күндүзгү
 • Котормо жана котормо таануу (англис, корей тилдери) /күндүзгү
 • Котормо жана котормо таануу (көркөм котормо кыргыз-орус тилдеринен) /күндүзгү

Магистратура:

 • Кыргыз тили жана адабияты /күндүзгү/сырттан окуу
 • Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде /күндүзгү/сырттан окуу
 • Кыргыз тилин, адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы /күндүзгү
 • Тилдик билим берүү /күндүзгү
 • Чет тилдери (англис, корей тилдери) /күндүзгү

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК   МАМИЛЕЛЕР ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

Англис тили бөлүмү

 • Англис тили (бакалавр) /күндүзгү
 • Англис тили, немец тили мугалими /күндүзгү
 • Немис тили бөлүмү
 • Немец тили /күндүзгү
 • Фундаменталдык жана прикладдык лингвистика бөлүмү
 • Котормо жана котормо таануу /күндүзгү
 • Лингвистика жана жаңы маалыматтык технологиялар (англис, немис, корей тилдери) /күндүзгү
 • Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы /күндүзгү
 • Компьютердик лингвистика /күндүзгү
 • Корей тили бөлүмү
 • Эл аралык мамилелер /күндүзгү
 • Чыгыш тилдер бөлүмү
 • Филология (корей, англис тилдери) /күндүзгү

Магистратура:

 • Чет тилдер (магистратура) /күндүзгү

Орто кесиптик билим берүү (Колледж):

 • Башталгыч класстар үчүн чет тил мугалими /2 жыл 10 ай /1 жыл 10 ай

Э.МААНАЕВ АТЫНДАГЫ ТАРЫХ ЖАНА СОЦИАЛДЫК-УКУКТУК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Тарых /күндүзгү /сырттан
 • Тарых, укук таануу мугалими /күндүзгү /сырттан
 • Тарых жана дин таануу мугалими /күндүзгү /сырттан
 • Социалдык иш /күндүзгү /сырттан
 • Аймак таануу /күндүзгү
 • Юриспруденция /күндүзгү /сырттан
 • Тарых /күндүзгү /сырттан

Магистратура:

 • Тарых /күндүзгү /сырттан
 • Дин маданиятынын тарыхы /күндүзгү /сырттан
 • Социалдык иш /күндүзгү /сырттан

Орто кесиптик билим берүү (Колледж):

 • Укук таануу /күндүзгү

Орус тили жана адабияты факультети

Бакалавр:

 • Орус тили жана адабияты /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Орус тили адабияты, кошумча профили кыргыз тили жана адабияты /күндүзгү

Магистратура:

 • Орус тили жана адабияты

/күндүзгү/сырттан окуу

Журналистика бөлүмү

Бакалавр:

 • Журналистика /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Эл аралык журналистика /күндүзгү
 • Жарнама жана коомчулук менен байланыш /күндүзгү/ сырттан-дистанттык
 • Кинооператор /күндүзгү

Магистратура:

 • Журналистика /күндүзгү/ сырттан

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавр:

 • Математика /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Математика, информатика

/күндүзгү/сырттан-дистанттык

 • Математика, физика /күндүзгү /сырттан-дистанттык
 • Физика, информатика /күндүзгү/сырттан-дистанттык

Магистратура:

 • Математика /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Физика /күндүзгү/сырттан-дистанттык

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Биология /күндүзгү
 • Биология /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Биология, химия мугалими /күндүзгү
 • Химия, биология мугалими /күндүзгү
 • Химия /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • География /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • География, биология мугалими /күндүзгү
 • Химия /күндүзгү
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Туризм /күндүзгү/сырттан-дистанттык

Магистратура:

 • Биология /күндүзгү/сырттан
 • Химия /күндүзгү/сырттан
 • География /күндүзгү
 • Биохимия /күндүзгү
 • Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы /күндүзгү
 • Генетика /күндүзгү
 • Гистология /күндүзгү
 • Микробиология вирусологиянын негиздери менен /күндүзгү
 • Өсүмдүктөрдүн биологиясы /күндүзгү
 • Омурткалуулардын зоологиясы /күндүзгү
 • Экология /күндүзгү
 • Биотехнология (микроорганизмдер жана өсүмдүктөр) /күндүзгү
 • Биоартүрдүүлүк жана жаратылышты коргоо /күндүзгү
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу /күндүзгү
 • Туризм /күндүзгү

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Башталгыч билим берүү /күндүзгү /аралыктан
 • Мектепке чейинки билим берүү /күндүзгү /аралыктан
 • Логопедия /күндүзгү /аралыктан
 • Олигофренопедагогика /күндүзгү
 • Сурдопедагогика /күндүзгү
 • Мектепке чейинки билим берүү тарбиячысы. Башталгыч класстын мугалими /күндүзгү
 • Логопед. Мектепке чейинки билим берүү тарбиячысы /күндүзгү
 • Логопед. Башталгыч класстын мугалими /күндүзгү

Психология бөлүмү:

 • Практикалык психология /күндүзгү/кечки

Магистратура:

 • Башталгыч билим берүү /күндүзгү
 • Мектепке чейинки педагогика жана психология /күндүзгү
 • Атайын педагогика /күндүзгү
 • Жогорку мектеп педагогикасы /күндүзгү
 • Педагогика, психология /күндүзгү
 • Математиканы окутуунун теориясы жана технологиясы /күндүзгү
 • Информатиканы окутуунун теориясы жана технологиясы /күндүзгү
 • Билим берүү психологиясы /күндүзгү
 • Башкаруу психологиясы /күндүзгү
 • Педагогикалык психология жана атайын билим берүү /күндүзгү
 • Аскердик психология /күндүзгү

ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Менеджмент /күндүзгү /аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу
 • Экономика /күндүзгү /аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу
 • Электрондук бизнес /күндүзгү
 • Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу /күндүзгү /аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу

Магистратура:

 • Менеджмент /күндүзгү
 • Экономика /күндүзгү

Орто кесиптик билим берүү (Колледж)

 • Менеджмент (соода жана коомдук тамактануу) /күндүзгү
 • Менеджмент (банк сектору) /күндүзгү
 • Менеджмент (туризм жана мейманкана өнөр жайы) /күндүзгү

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ

Бакалавриат:

 • Информатика /күндүзгү /сырттан-дистанттык
 • Информатика, математика /күндүзгү
 • Маалыматты иштеп чыгуунун жана башкаруунун автоматташтырылган системалары /күндүзгү
 • Маалыматтык системалар жана технологиялар /күндүзгү /сырттан-дистанттык
 • Программалык камсыздоону иштеп чыгуу технологиясы /күндүзгү

Магистратура:

 • Маалыматтар технологиясы / күндүзгү / сырттан
 • Колдонмо информатика /күндүзгү
 • Компьютердик лингвистика /күндүзгү

Орто кесиптик билим берүү (Колледж):

 • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо /техник-программист /күндүзгү /сырттан
 • Колдонмо информатика /техник-программист/күндүзгү
 • Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу /техник/күндүзгү

ЯПОН ТААНУУ ИНСТИТУТУ

Бакалавриат:

 • Японтаануу /күндүзгү
 • Мейманканалык кызматынын уюштурулушу жана технологиясы /күндүзгү/сырттан-дистанттык
 • Эсептөө техника жана информациялык технологиялар /Программалык инженериясы /күндүзгү
 • Туризм /Эл аралык туризм /күндүзгү

Орто кесиптик билим берүү (Колледж)

 • Социалдык иш /Социалдык иш /күндүзгү /9-11-класстын негизинде
 • Социалдык тейлөө /Социалдык ассистент /күндүзгү / 9-11-класстын базасында
 • Коомдук тамак-аш азыктарынын технологиясы /Техник-технолог /күндүзгү /9-11-класстын базасында

М. РАХИМОВА АТЫНДАГЫ КЕСИПТИК КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

Бакалавр

 • Башталгыч билим берүү /сырттан -дистанттык
 • Мектепке чейинки билим берүү /сырттан-дистанттык
 • Логопедия /сырттан -дистанттык
 • Кыргыз тили жана адабияты /сырттан-дистанттык
 • Орус тили жана адабияты /сырттан-дистанттык
 • Тарых /сырттан-дистанттык
 • Социалдык иш /сырттан-дистанттык
 • Биология /сырттан-дистанттык
 • География /сырттан-дистанттык
 • Математика /сырттан-дистанттык
 • Информатика /сырттан-дистанттык
 • Мекеменин менеджменти /сырттан-дистанттык
 • Китепканалык жана маалыматтык иш /сырттан-дистанттык
 • Көркөм өнөр искусствосу /сырттан-дистанттык
 • Менеджмент (магистратура)
  /күндүзгү

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ ИНСТИТУТУ

Бакалавр:

 • Чет тили (англис тили) /күндүзгү
 • Көркөм сүрөт искусствосу /күндүзгү
 • Информатика /күндүзгү
 • Программалык камсыздоону иштеп чыгуу технологиясы /күндүзгү
 • Социалдык иш /күндүзгү
 • Орус тили жана адабияты /күндүзгү
 • Музыкалык билим берүү /күндүзгү
 • Экономика жана иш-каналарды башкаруу /күндүзгү
 • Менеджмент /күндүзгү

Магистратура:

 • Чет тили (англис тили) /күндүзгү
 • Көркөм сүрөт искусствосу /күндүзгү
 • Маалымат технологиялары /күндүзгү
 • Колдонмо информатика /күндүзгү
 • Социалдык иш /күндүзгү
 • Орус тили жана адабияты /күндүзгү
 • Музыкалык билим берүү /күндүзгү
 • Экономика жана ишканаларды башкаруу /күндүзгү
 • Менеджмент /күндүзгү

ИСКУССТВО ЖАНА ДИЗАЙН ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавр:

 • Костюмду көркөмдүк долбоорлоо /күндүзгү
 • Көркөм өнөр искусствосу

/күндүзгү /сырттан

 • Көркөм жана эмгекке окутуу /күндүзгү
 • Музыкалык билим берүү /күндүзгү /сырттан
 • Айлана-чөйрө дизайны /күндүзгү /сырттан
 • Сүрөт мугалими, айлана-чөйрө дизайны /күндүзгү
 • Технология жана дизайн /күндүзгү /сырттан
 • Технология жана дизайн мугалими /күндүзгү
 • Графикалык дизайн /күндүзгү
 • Кийим дизайны /күндүзгү

Магистратура:

 • Технология жана дизайн /күндүзгү
 • Музыкалык билим берүү /күндүзгү
 • Көркөм өнөр искусствосу

/күндүзгү

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавр:

 • Дене тарбия мугалими /күндүзгү/сырттан

Магистратура:

 • Дене тарбия мугалими /күндүзгү

Орто кесиптик билим берүү (Колледж):

 • Дене тарбия жана спорт мугалими /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.

МАГИСТРАТУРА

 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде
 • Орус тили жана адабияты
 • Англис тили/күндүзгү
 • Филология/күндүзгү
 • Биология/күндүзгү /сырттан
 • Химия /күндүзгү /сырттан
 • География /күндүзгү /сырттан
 • Биохимия /күндүзгү
 • Биотехнология /күндүзгү
 • Микробиология /күндүзгү
 • Генетика /күндүзгү
 • Жогорку мектеп педагогикасы
 • Педагогика, психология
 • Социалдык педагогика
 • Баштапкы билим берүү
 • Мектепке чейинки педагогика жана методика
 • Атайын педагогика/ күндүзгү
 • Менеджмент /күндүзгү
 • Психология /күндүзгү
 • Тарых /күндүзгү /сырттан
 • Физика /күндүзгү /сырттан
 • Математика /күндүзгү /сырттан
 • Информатика /күндүзгү /сырттан
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу /күндүзгү
 • Колдонмо информатика /күндүзгү
 • Туризм /күндүзгү
 • Социалдык иш /күндүзгү
 • Технология жана дизайн /күндүзгү
 • Музыкалык билим берүү
 • Көркөм искусствосу /күндүзгү
 • Салыктар жана салык салуу
 • Ишканада экономика жана менеджмент /күндүзгү
 • Дене тарбия /күндүзгү

ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

 • Башталгыч класстын мугалими /күндүзгү/2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /сырттан-дистанттык /2 жыл 6 ай
 • Мектепке чейинки курактагы балдардын тарбиячысы /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /сырттан-дистанттык/2 жыл 6 ай
 • Башталгыч класстардын жана коррекциялык билим берүү класстарынын мугалими /күндүзгү/2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Өнүгүүсүндө кемчилиги бар мектеп жашына чейинки балдардын тарбиячысы /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Өндүрүштүк окутуу устаты /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Бухгалтер /күндүзгү, сырттан/2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /2 жыл 6 ай
 • Эколог /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9- кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Юрист /күндүзгү, сырттан /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /2 жыл 6 ай
 • Салык салуу адиси /күндүзгү, сырттан /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /2 жыл 6 ай
 • Модельер-конструктор / күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Дизайнер /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл.
 • Дизайнер /күндүзгү /2 жыл 10 ай — 9 кл. /1 жыл 10 ай — 11 кл.
 • Туризм боюнча адис /күндүзгү, сырттан /2 жыл 10 ай — 9-кл. /1 жыл 10 ай — 11-кл. /2 жыл 6 ай

ТЕОЛОГИЯ БӨЛҮМҮ

Бакалавр:

 • Теология /күндүзгү /сырттан

Магистратура:

 • Теология /күндүзгү /сырттан

Орто кесиптик билим берүү (Колледж):

 • Теолог /күндүзгү /сырттан

АБИТУРИЕНТТЕРГЕ

ЖРТнын негизинде жалпы орто билими жөнүндө аттестатына ээ болгон абитуриенттер үчүн (мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн) документтер веб-порталда онлайн режиминде https://2020.edu.gov.kg/vuz кабыл алынат.

Чет мамлекеттердин жарандары үчүн документтер https://edugate.edu.gov.kg/ веб-порталда онлайн режиминде кабыл алынат.

Мамлекеттик орто кесиптик жана жогорку кесиптик билими жөнүндө диплому бар абитуриенттер (колледждердин жана ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү) үчүн, ошондой эле ЖРТ жыйынтыгына көз каранды болбогон (музыка, искусство, дизайн, дене тарбия) адистиктерине  тапшырууну каалагандар үчүн (бакалавр жана магистратура) документтер 3-июлдан 23-августка (магистратура 30-сентябрга) чейин кабыл алынат.

Керектелүүчү документтер:

 1. Дипломдун же күбөлүктүн түп нускасы тиркемеси менен жана дипломдун (сертификаттын) көчүрмөсүнүн эки нускасы;
 2. Паспортунун (өздүгүн тастыктаган документтин) көчүрмөсү (2 нуска);
 3. ЖРТнын сертификаты (ЖРТнын жыйынтыгы боюнча абитуриенттер үчүн);
 4. Арыз ээсинин сүрөтү 3х4, 6 даана.
 5. Иш кагаздары үчүн 480 сом.

Кабыл алуу комиссиясынын дареги:
Бишкек ш., Раззаков көч., 51А, 2-корпус, И.Арабаев атындагы КМУ. Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыңыз:

+996 700 11 58 99, +996 709 08 42 01, +996 312 626028

университет тууралуу кененирээк сайттан биле аласыздар:

www.arabaevksu.edu.kg жана веб порталдарда;

https://2020.edu.gov.kg/reports?id_university=16 (ЖРТ базасында);

https://edugate.edu.gov.kg/plan/16 (чет мамлекеттердин жарандары үчүн).

Бөлүшүү

Комментарийлер