ФИНАНСЫ СЕКТОРУНУН УЮМДАРЫНЫН КИРЕШЕСИ ҮЧТӨН БИР БӨЛҮККӨ КӨБӨЙДҮ

  • 27.11.2020
  • 0
ФИНАНСЫ СЕКТОРУНУН УЮМДАРЫНЫН КИРЕШЕСИ ҮЧТӨН БИР БӨЛҮККӨ КӨБӨЙДҮ

Өткөн жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу экономиканын финансы секторунун уюмдарынын кирешеси дээрлик үчтүн бир бөлүккө көбөйдү.

2020-жылдын январь-сентябрында экономиканын финансы секторунда 622 уюм, анын ичинде Улуттук банк, 23 коммерциялык банк, 583 банктык эмес финансылык-кредиттик уюм жана 15 камсыздандыруу компания иш жүргүздү.

2020-жылдын 9 айында алар тарабынан 41,2 млрд. сом суммасында киреше алынды, бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине караганда 32 пайызга көп. Мында өсүштүн 95,6 пайызын банк сектору камсыздады.

Финансы секторунун уюмдарынын чыгымдарын айта кетсек, алар ушул эле мезгилде 16 пайызга өсүп жана 29,2 млрд. сомду түздү.

Январь-сентябрда экономиканын финансы секторунун ишканаларынын
ишмердиктеринин көрсөткүчтөрү

(млн. сом)

 КирешелерЖалпы чыгымдарСальдолоштурулган финансылык жыйынтык
201920202019202020192020
Бардыгы31 191,341 179,525 146,929 204,56 044,411 959,3
Банктар25 031,534 582,121 165,425 080,73 866,39 485,9
Күрөөканалар291,0293,6164,6201,9126,491,6
Кредиттик бирикмелер220,5180,1142,6133,778,146,4
Микрокредит берүүчү уюмдар4 633,15 115,82 814,33 050,91 818,42 064,8
Камсыздоо уюмдары969,5965,8839,2714,3130,3251,5
Башка уюмдар45,742,120,823,024,919,1

2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын финансы секторунун ишканалары тарабынан 12 млрд. сом пайда өлчөмүндө оң сальдолоштурулган финансылык жыйынтык алынды, бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу ушул эле көрсөткүчтөн 2 эсе жогору. Пайданын өсүшүнүн 95 пайызын банк системасы жана 4,2 пайызын — микрокредиттик уюмдар камсыз кылышкан.

2020-жылдын январь-сентябрында финансы секторунун рентабелдүү уюмдарынын үлүшү алардын жалпы санынын 61 пайыздан ашыгын түздү, ал эми 20 пайызга жакын уюмдар чыгым алды.

Улутстаткомунун басма сөз кызматы

Бөлүшүү

Комментарийлер