“БАЛДАР ДҮЙНӨСҮНДӨ КЫРГЫЗДЫН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ”

  • 14.11.2022
  • 0

Балдардын  жана  өспүрүмдөрдүн  улуттук “Сейтек” борбору, КР Билим берүү  жана  илим  министрлигинин  алдындагы  Республикалык  педагогикалык  кызматкерлердин  квалификациясын  жогорулатуу  жана кайра  даярдоо  институту  менен  биргеликте,  2022-жылдын 9 – 22-ноябрына  чейин  Манас  таануу, манасчылык, дастанчылык, төкмөчүлүк,  комуз менен ырдоо  боюнча,  мектептик жана мектептен тышкаркы  мугалимдердин, ийрим жетекчилеринин билимдерин жогорулатуу  курсун  өткөрөт.

“БАЛДАР ДҮЙНӨСҮНДӨ КЫРГЫЗДЫН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ”

Бул  курс Президент С.Жапаровдун  “2022-2027-жылдарга  улуттук  наркты  сактоо жана  өнүктүрүү  жөнүндө   улуттук  программаны  бекитүү “ Жарлыгынын,  КР Президентинин  ” “Манас, “Семетей”, “Сейтек” — кыргыз элинин баа жеткис  руханий мурасын“ окутуу жана жайылтуу боюнча кошумча  чаралар  Токтомунун негизинде  уюшулган.

— Билим берүү саясатынын багыттарынын  бири – руханий адеп-ахлактык баалуулуктардын  негизинде: улуттар  аралык мамилелердин маданиятын, тарыхын, улуттук жана руханий биримдигин, улуттук нарк, ааламдашууга жана санариптешүүгө карабастан, кадыр-баркты, ар-намысты, айкөлдүктү, адилеттүүлүктү, чыдамкайлыкты  өстүрүүгө  багытталган. Улуттук нарк – элдин руханий  маданиятынын  курамдык бөлүгү, ал өзгөчө идеялардын жана туруктуу элдик эрежелердин негизинде калыптанат. Алар элдин маданиятынын негизин түзүүчү фактору болуп саналат, анткени эзелки замандан башталып, муундан муунга өтүп келген.  Келечектеги  муунга  “Манас” эпосу  бул аалам экендигин, кыргыздын  бүтүндөй ааламы, кыргыз элинин тарыхы  экендигин айтып түшүндүрүү. Бул   курстун максаты  —  “Манасты” окутуу менен  бирге   келечек  муундарды тарбиялоо.  “Манас” эпосунан  улуттун  наркы, дөөлөтү болгон: акылмандыкты,  айкөлдүктү, даанышмандыкты,  элдин биримдиги, өткөн тарыхтан сабак алып,  атуулдукка, мекенчилдикте  келечек ээлерин  тарбиялоо жатат.  “Манасты”    дүйнөлүк  казынага  киргизип,  андан  улуу  тилибизди, каада-салтыбызды,  музыкалык аспаптарды  тапсак болот, — дейт борбордун директору С.Челпакова.

Улуттун  жүзү  болгон, кыргызды  кыргыз  кылган,   кыргызды  бүткүл дүйнөгө  таанытып,  балдар  арасында  “Манас”  эпосун  жайылтуу,  окутуу иретинде, бул курстун программасы түзүлгөн.

Курстун  программасында: Манас таануу боюнча сабактар, “Манас”  эпосунун окутуунун жолдору,  айтуучулук  өнөрдүн тарыхы жана табияты, манас айтуунун ыкмалары, “Манас” эпосу – этнопедагогиканын башаты, акындык өнөрдөгү уйкаштыктар, элдик салт – Баба мурасы, мектеп окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоодо – “Манас”  эпосунун ролу, “Элдик оозеки  чыгармалардын жаш муундарды тарбиялоодогу   ролу” жөнүндө лекциялар, практикалык сабактар  “Сейтек” борборунун  базасында өткөрүлөт. Бул  курсту  көрүнүктүү  манасчылар,  атактуу мугалимдер,  профессорлор жана  “Сейтек” борборунун  мугалимдери  өтүшөт.

Бул курска Кыргызстандын булуң бурчунан мугалимдер  катышат.

Гүлнара АЛЫБАЕВА, “Кут Билим”

Бөлүшүү

Комментарийлер