«АЧЫК ЭШИК» ЖУМАЛЫГЫ

  • 05.12.2018
  • 0

Чоң-Алай районунун «Көк-Суу» орто мектебинде ноябрь айынын акыркы жумасында «Ачык эшик жумалыгы» өткөрүлдү.

"АЧЫК ЭШИК" ЖУМАЛЫГЫ

"АЧЫК ЭШИК" ЖУМАЛЫГЫ

Жумалыктын максаты мугалимдер арасында өз ара усул алмашуу, сабактардын өткөрүлүүсүнө байкоо жүргүзүү жана алдыңкы усулдарды, тажрыйбаларды жайылтуу. Ал эми жумалыктын негизги милдети усулдук бирикме мүчөлөрүнүн иш милдеттерин так аткаруусуна шарт түзүү. Жумалыктын алкагында мугалимдер ачык сааттарды, тарбиялык сааттарды, Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган адабий кечелерди өткөрүштү. Өтүлгөн сабактар алдыңкы интерактивдүү усулдарды, формативдик баалоонун техникаларын колдонуу боюнча ыкмаларды пайдалануу аркылуу  өтүлүп, айрыкча жаш мугалимдерге таасирдүү, манилүү болду.

"АЧЫК ЭШИК" ЖУМАЛЫГЫ

Бөлүшүү

Комментарийлер