Кесиптик багыт

ЖАҢЫ МУУН ПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТАРДЫ 22%КӨП ТАНДООДО
  • 09.09.2022
  • 0
Жалпысынан 2022-жылы жалпы республикалык тестирлөөгө 51 183 абитуриент катышкан. 2022-жылы тестирлөөнүн катышуучуларынын упайларынын орточо көрсөткүчү 119,8 баллды түздү. Босого 110 же андан жогорку баллга тестирлөөнүн 29 075 катышуучусу ээ болду, бул катышуучулардын жалпы санынын 57%ын түзөт. Предметтик тестирлөөнүн босого баллы – 60 болду. Педагогикалык багыттагы гранттардын негизинде негизги тесттин босого баллы 115 деп белгиленди. Кадрларды даярдоонун педагогикалык багыттарына 1918 бюджеттик орун бөлүнгөн. Педагогикалык багыттар боюнча 17 мамлекеттик жана 12 жеке менчик жогорку кесиптик билим берүү уюмдары билим берет. 2022-2023-окуу жылында педагогикалык багытка 5138 студент кабыл алынган, бул 2021-жылга салыштырмалуу 22%га көп (2021-жылы – 3984 студент). Ошол эле учурда педагогикалык адистиктерди тандагандардын жалпы республикалык тестирлөөдө негизги тестинин эң жогорку упайы 219 баллдын деңгээлинде, орточо 180 баллга жакын болгонун белгилей кетүү керек.