ТАБЛИЦАНЫ ТОЛТУРУУ

 • 10.05.2022
 • 0
ТАБЛИЦАНЫ ТОЛТУРУУ

 Айнура Сейдалиева,

Ноокат  районунун   Нойгут  мектебинин

башталгыч  классынын мугалими  

Математика сабагы

Классы:  1-класс

Бөлүм: Тик бурчтуу таблица

Сабактын темасы: Таблицаны толтуруу

Окуучулар:

— таблицаны толтуруу менен берилген мисал, маселелерди чыгарууну билет, математикалык жазуу иштерин так, таза менен жаза алат;

— башка адамдар менен өз-ара аркеттешүүгө, мамиле кылууга көнүгүшөт;

— өзүнүн иш-аракеттерин, өз алдынча чече билүүгө калыптанышат.

Сабактын максаты:

1.Окуучулар таблица толтуруу менен мисал, маселелерди чыгаруунун жолдорун билет. Маселени түшүнүп чыгарууга, жана туура жазууга уйрөнөт .

2.Окуучулар берилген тапшырмаларда карама- каршы пикир жаратууда өз алдынча ой жүгүртүү менен далилдөөнү үйрөнүшөт.

3.Математикалык потенциялдуулугу өсүп өнүгөт.

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөзтүрүү

Сабактын ыкмасы: Түшүндүрүү жана негиздөө

Колдонуучу материалдар: Окуу китептери, дептер, калем сап, карандаш жана чийүүгө керектүү буюмдар.

1-этап: Шыктандыруу

 1. Класска жагымдуу маанай тартуулоо:

Кана, балдар чогуу ырдайлычы!

Математика илимин,

Жашыбыздан сүйөлү.

Сабактарды калтырбай,

Көкүрөккө туйөлү.

Ар дайым асманыбыз ачык,

Билимибиз терең болсун! 

 1. Бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежесин биргеликте түзөбүз.
 2. Баалоо критерийи менен тааныштыруу.

— Берилген ар бир тапшырманы топто иштей алсаңар 

       Бааланасыңар:    

 1. Үй тапшырманы толук аткарып келген болсоңор.
 2. Топторго берилген тапшырмаларды туура аткара алсаңар.
 3. Карама-каршы пикир жарата алган топко.
 4. Ыкчам текшерүүдө берилген тапшырмаларды аткара алсаңар.

 1. Топторго бөлүү

Окуучуларды доскага бир катар коюп, ким кайсы түстү жактырса, ошол түстү алгыла деп жашыл, сары, көк, кызыл түстөр аркылуу топторго бөлүнүшөт.

2-этап: Үй тапшырмасын текшерүү:

Окуучулар ырастоо таблицасын толтурушат.

СуроолорОобаЖок

3-этап: Жаңы тема боюнча маалымат:

Сабактын темасы жана максыты менен тааныштырам.

 • Балдар гүлдөрүбүздүн бажырайып ачылышын кааласаңар, берилген тапшырманы аткаралы.

Берилген тапшырманы ооз эки аткарышат:

8+1=9             3+4=7         7+3=10

Окуучулардын түшүнүүсүн калыптандыруу,

тапшырманы чыгаруу.

 • Балдар берилген тапшырманы ар бир топ иштейсиңер.

Таблицаны толтургула:

28510
4346
109810

4-этап:  Талкуу

 • Кана балдар, таблицаны кайсы амалдын негизинде толтурдуңар?

Карама-каршы пикир жаратуу :

 • Башка класстын бир окуучусу 6 >4          8 <7     кичине  деп  салыштырды. Силер ал окуучунун оюна кошуласыңарбы?  Кошулбасаңар кандай болушу мүмкүн?

 

Практика:

    1-топтун тапшырмасы: салыштыр

2+3      1+3

4+3      3+2

5+4     6+3

2-топ: — балдар, силер таблицаны толтуруу аркылуу кошуу амалын аткарасыңар:

К56798
К44503
С

 

3-топ: муундары 3 см, 4 см жана 3 см болгон сынык сызык сызып, узундугун эсептегиле.

5-этап Жыйынтыктоо:

Ыкчам текшерүү: 0, 1, 2, 3, 4, 5,  туура жазуу пайда болгондой кылып  чакмактарга ушул     сандарды  кой:

5 +      = 9

3 +      = 4

7 +      =  7

9 +      = 11

8 +      = 11

5 +      = 10

 

 

Баалоо:

Сабакка активдүү катышкан окуучулар бааланат, бири-бирине көмөкчү болушат.

    

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер