РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК «ОКУУ КИТЕБИ» БОРБОРУ

  • 29.06.2023
  • 0

РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК «ОКУУ КИТЕБИ» БОРБОРУ

Республикалык илимий-практикалык «Окуу китеби» борбору төмөндөгү бош орундарга сынак аркылуу адистерди кабыл алууну жарыялайт:

Мониторинг боюнча отчеттуулук секторунун башчысы – 1 орун.

Окуу басылмаларынын сапатын баалоо бөлүмүнүн башчысы – 1 орун.

 

Билүүсү зарыл:

▶ Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

▶ Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы;

▶ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы;

▶ Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы 2022-жылдын 8-апрели №207;

▶ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси 2016-жылдын 19-августу, №43;

▶ Компьютердик сабаттуулук (MS Office, Excel, Power Point, Word);

▶ Жоопкерчилик, коммуникативдүү;

▶ Командада иштей билүү;

▶ Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү (чет тилди билгендерге артыкчылык).

Кесипкөйлүк талаптар:

▶ Кесиптик билим денгээли;

▶ Гуманитардык, табигый-так илимдер, педагогикалык жогорку билим;

▶ Мектепке чейинки билим берүү;

Иш тажрыйбасы:

▶ Мамлекеттик же муниципиалдык кызматта 3-5 жылдан кем эмес.

Кошумча талаптар:

▶ Келечекке стратегиялык пландарды түзө билүүсү;

▶ Маселерди чечүүдө анализ, мониторинг жүргүзө билүү;

▶ Башкаруучулукта ыкчам чечимдерди кабыл алуу;

▶ Тараптардын кызыкчылыктарына алып келген кырдаалдан чыгуу жөндөмү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

Жөндөмдүүлүктөр:

▶ Аналитикалык, стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

▶ Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзө билүү, мониторинг, көйгөйлөрдү чечүүдө көзөмөл жүргүзүү;

▶ Компьютердик сабаттуулук, техника менен иштей билүү.

Көндүмдөр:

▶ Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

▶ Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

▶ Натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөө жана иштиктүү кат алышуу;

▶ Компьютердик керектүү программалык продуктылар жана оргтехника сабаттуулугу.

Бөлүм башчынын иш милдеттери:

▶ Бөлүмдүн (сектордун) ишине конткөзөмөл жүргүзүү;

▶ Кол жазмаларга экспертиза өткөрүүнү уюштуруу, билим берүү мекемелеринде ОМКны апробациядан өткөрүү;

▶ Окуу китептеринин (ОМК) авторлору, эксперттер үчүн семинар-тренинг уюштуруу;

▶ Экспертизалардын корутундуларын, анализдөө жана жалпылоо.

Башкы адис – 1 орун:

Жетектөөчү адис – 12 орун

Билүүсү зарыл:

▶ Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

▶ Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамын;

▶ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамын;

▶ Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын, 2022-жылдын 8-апрели, №207;

▶ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин, 2016-жылдын 19-августу, №43;

▶ Компьютердик сабаттуулук (MS Office, Excel, Power Point, Word);

▶ Жоопкерчилик, коммуникативдүү;

▶ Командада иштей билүү;

▶ Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү (чет тилди билгендерге артыкчылык).

Кесипкөйлүк талаптар:

▶ Кесиптик билим денгээли;

▶ Гуманитардык, табигый-так илимдер, педагогикалык жогорку билим;

▶ Мектепке чейинки билим берүү;

Иш тажрыйбасы:

▶ Мамлекеттик же муниципиалдык кызматта 3-5 жылдан кем эмес.

Кошумча талаптар:

▶ Келечекке стратегиялык пландарды түзө билүүсү;

▶ Маселерди чечүүдө анализ, мониторинг жүргүзө билүү;

▶ Башкаруучулукта ыкчам чечимдерди кабыл алуу;

▶ Тараптардын кызыкчылыктарына алып келген кырдаалдан чыгуу жөндөмү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

Жөндөмдүүлүктөр:

▶ Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

▶ Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзө билүү, мониторинг, көйгөйлөрдү чечүүдө көзөмөл жүргүзүү;

▶ Компьютердик сабаттуулук, техника менен иштей билүү.

Көндүмдөр;

▶ Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

▶ Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

▶ Натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөө жана иштиктүү кат алышуу;

▶ Компьютердик керектүү программалык продуктылар жана оргтехника сабаттуулугу.

Адистин иш милдеттери:

▶ Кол жазмаларга экспертиза өткөрүүнү уюштуруу, билим берүү уюмдарында ОМКны апробациядан өткөрүү;

▶ Окуу китептеринин (ОМК) авторлору, эксперттер үчүн семинар-тренинг уюштуруу;

▶ Экспертизалардын корутундуларын анализдөө, жалпылоо.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

 Жеке арыз;

 Сүрөтү менен кадрларды каттоо баракчасы;

 Автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

 Резюме;

 Паспорттун же өздүгүн тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун түп нускасы же өздүгүн тастыктаган документ сынакка келгенде көрсөтүлөт);

 Кесиптик билимин (диплом көчүрмөсү), иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтер (көчүрмө) эмгек китепчеси, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы тарабынан;

 Акыркы иштеген жеринен жетекчинин колу коюлган сунуш кат.

 

Эскертүү: Документтер бул кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде «Кут Билим» гезитине саат 9.00дөн 18.00гө чейин электрондук почта аркылуу тапшырылышы керек.

Тел.: 0701672897 Чинара Осмоновна Курбанова, 0773406700 Индира Шукурбековна Садыбакасова, 0705453490 Чолпон Дуйшеевна Тюменбаева.

Толук эмес берилген же квалификациялык талаптарга жооп бербеген документтер конкурстук комиссиянын отурумунда каралбайт.

Бөлүшүү

Комментарийлер