БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫ ҮЧҮН ТӨЛӨМДҮ НАКТАЛАЙ ЭМЕС ФОРМАДА КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ

  • 14.10.2022
  • 0

БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫ ҮЧҮН ТӨЛӨМДҮ НАКТАЛАЙ ЭМЕС ФОРМАДА КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү кызматтары үчүн төлөмдү накталай эмес формада кабыл алууну өтүнөт.

Анткени Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын 43-2-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик билим берүү уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарына төлөмдү билим берүү уюмунун банктык эсебине же казыналыктын атайын эсебине акча каражаттарын чегерүү жолу менен улуттук валютада жүргүзүлөт.

Бөлүшүү

Комментарийлер