КӨЧМӨНДӨРДҮН БАШКАРУУ ТҮЗҮМҮ ЖАНА АСКЕРДИК КҮЧТӨРҮ

  • 29.06.2023
  • 0
КӨЧМӨНДӨРДҮН БАШКАРУУ ТҮЗҮМҮ ЖАНА АСКЕРДИК КҮЧТӨРҮ

Жазгүл Кадырова,

 Бишкек шаарындагы №21 мектебинин

тарых мугалими

Предмети: Дүйнө тарыхы

Классы: 6-класс

 

Сабактын максаттары:

билим берүү максаты: окуучулар “Көчмөндөрдүн башкаруу түзүмү жана аскердик күчтөрү” жөнүндө  маалымат алышат, берилген тапшыралар, суроолор  аркылуу билимдерин бышыкташат.

өнүктүрүү максаты: көчмөндөр башкарууну уюштуруу үчүн түзүлгөн аракеттерин  аныктоо менен өзүнө караган элдерден салык  алуу эрежелерин  орнотуу, Каган мамлекетинин негизин түзгөн көчмөн уруулардын ынтымагын чыңдоого,армиянын кубаттуулугун артыруу экенине ынанышат.

тарбиялык максаты: берилген суроолор жана тапшырмалар боюнча өз алдынча иштөө аркылуу, бирин – бири сыйлоого, гумандуу болууга, Ата Мекенин сүйүүгө, патриот болууга тарбияланышат.

                     Сабактын методу: Интерактивдүү метод

Сабактын тиби: Жаңы теманы түшүндүрүү

Сабактын формасы:Аралаш сабак

Сабактын башка илимдер менен болгон байланышы: География, кыргыз тили, адабият, адеп, дене-тарбия.

Сабактын жабдылышы: Ватман, маркер, проектор, окуу китептери, слайд, видео роликтер.

Уюштуруу учуру: Кайрылуу күн балдар! Кайрылуу күн болсун.

Окуучу: — Маанайыбыз көтөрүңкү, шаттыкка толуп турсун.

Бейшембинин ушул күнү ийгиликтер көп болсун.

Биздин алган баабыз жалаң  гана беш болсун.

Окуучу: — Кел, классташтар ар убакта ынтымакта бололу.

Таарынышып калсак, кокус кечиришип коёлу.

Көздөр көзгө тике карап бир жылмайып, кучакташып коёлу.

— Бүгүн сабакта кимдер жок? Анда баарыбыз сабакка киришүүнун алдында  сабактагы алтын эрежелер тууралуу таанышып алалы. Балдар бүгүнкү сабагыбызда жакшы бааларды алыш үчүн силер менен баалоо системасы менен тааныштырып кетейин.

Демек, бүгүнкү сабакта баарыбыз:

·         Тартип

·         Активдүү

·         Зендүү

·         Адептүү

·         Лидер

·         Ыймандуу

·         Күчтүү

Үй тапшырма, өтүлгөн теманы кайталоо:

Анда эмесе балдар үйгө берилген тапшырма тема боюнча кроссворд түзүп келгиле деп тапшырма бергем. Балдар кроссворд боюнча өтүлгөн теманы кайталап алалы.

Жаңы тема түшүндүрүү:

Балдар жаңы темабызды баштардан мурун, силерге суроо бергим келип турат.

1. Кыргыздар кандай калк болгон?

2. Кыргыздардын турак-жайы кандай болгон?

3. Көчмөн элдер жөнүндө  кандай маалымат билесиңер?

Ооба балдар, силер айтып жаткандай темабыз “Көчмөндөрдун башкаруу түзүмү, аскердик күчтөрү”-деген теманы өтөбүз. Анда эмесе балдар атайын даярдалган прензентацияга көңүл бурабыз. Анда балдар мозаик  сайтынан алынган, көчмөндөрдүн аскердик күчтөрүүнүн согуштук тактикасын көңүл бурабыз.

Бышыктоо: Топторго 3 минут убакыт берилет.

1-топ Венндин диаграммасы

2-топ Ооба же жок методу

3-топ Wordwall тест

4-топ Дал келтирүү

Окуучулар тапшырмаларды аткарып, жактап беришет.

Сабакты жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабагымды “Инсерт” методу менен жыйынтыктагым келип жатат.

·         “V” — муну билем

·         “+” — жаңы билдим

·         “-“ — окугандарым билгендериме карама-каршы

·         “?” — муну түшүнгөн жокмун

Окуучуларды баалоо:

Үй тапшырма:

1.Сүрөттөр боюнча аңгеме жазуу.

2.Жоокерлердин куралдары жөнүндө текст түзүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер