БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

 • 01.06.2022
 • 0

ЖОГОРКУ БИЛИМ

11-класстын базасында ЖРТнын жыйынтыгы менен

 • ПЕДАГОГИКА (квалификация – бакалавр);
 • ЛИНГВИСТИКА (квалификация – бакалавр);
 • КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА профиль: экономика, юриспруденция (квалификация – бакалавр);
 • БИОЛОГИЯ профиль: дарт аныктоочу клиникалык лаборатория (квалификация – бакалавр);
 • МЕНЕДЖМЕНТ профиль боюнча (квалификация – бакалавр);
 • МААЛЫМАТТЫК КООПСУЗДУК (квалификация – IT технолог).БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ

9-класстын базасында ЖРТ жок 2 жыл 10 ай;
11-класстын базасында ЖРТ жок 1 жыл 10 ай.

 • БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫ ОКУТУУ (квалификация – башталгыч класстардын мугалими);
 • ЭСЕП ТЕХНИКАСЫНЫН КАРАЖАТТАРЫН ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ТАРМАКТАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ (квалификация – техник);
 • УКУК ТААНУУ (квалификация – юрист);
 • БАНКТЫК ИШ (квалификация – банк иши адиси);
 • ТАРМАКТАР БОЮНЧА ЭКОНОМИКА ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП (квалификация – бухгалтер);
 • СОЦИАЛДЫК ИШ (квалификация – социалдык кызматкер);
 • СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО УКУГУ ЖАНА АНЫ УЮШТУРУУ (квалификация – юрист);
 • КООМДУК ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТЫН УЮШТУРУУ (квалификация – менеджер);
 • ЭСЕПТӨӨ ТЕХНИКАСЫНЫН ЖАНА АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАЛАРДЫ ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО (квалификация – техник программист);
 • МЕНЕДЖМЕНТ тармактар боюнча (квалификация – менеджер).

ОРТО МЕДИЦИНАЛЫК БИЛИМ

11-класстын базасында ЖРТ жок

 • ДАРЫЛОО ИШИ (квалификация – фельдшер) 3 жыл 6 ай;
 • МЕД АЙЫМДЫК ИШ (квалификация – мед айым/мед ага)
  2 жыл 10 ай;
 • АКУШЕРДИК ИШ (квалификация – акушерка) 2 жыл 10 ай;
 • ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯ (квалификация — тиш техниги) 2 жыл 10 ай;
 • ФАРМАЦИЯ (квалификация – фармацевт) 2 жыл 10 ай;
 • ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ДАРТ АНЫКТОО (квалификация – фельд-шер-лаборант) 2 жыл 10 ай.
 • БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ
Бөлүшүү

Комментарийлер