ОшМПУ – БҮГҮНКҮ БИЗДИН АРАКЕТ, ЭРТЕҢКИ ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК!

 • 02.06.2023
 • 0

ОшМПУ – БҮГҮНКҮ БИЗДИН АРАКЕТ, ЭРТЕҢКИ ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК!

БИЗДИН ТАРЫХ

Кыргызстандын билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп, заман менен жарыша өнүгүү жолунда бараткан  Ош мамлекеттик  педагогикалык университети 1925-жылы Ош педагогикалык техникуму болуп ачылып, түштүктөгү эң алгачкы педагогикалык окуу жай катары негизделген.

Тактап айтсак, 1924-жылы Кара кыргыз автономиялуу областы түзүлгөндөн кийин Бишкек, Ош , Жалал-Абад облустарында атайын алты айлык, бир жылдык мугалимдерди даярдоо курстары ачылып, анын базасында Ош-Жалал-Абад  педагогикалык техникуму түзүлгөн. Кийинки жылы Ош педагогикалык техникуму үч жылдык болуп ачылып, республикадагы эң алгачкы окуу жай катары кызмат көрсөтө баштаган. Бул убакта Кыргызстандын кесиптик окуу жайлары өнүгүү жолуна түшүп, миңдеген адистерди даярдоо муктаждыктарын жоюуга дал ушул Ош педагогикалык окуу жайы түздөн-түз салым кошкон.

Эл агартуу айдыңында Ош МПУ төмөнкүдөй баскычтарды басып өтүп, улам жаңыланып, тажрыйбасын, мүмкүнчүлүгүн кеңейтип бай тарыхты башынан кечирип келе жатат:

 • 1925- ж. Ош педагогикалык техникуму;
 • 1929 ж. Ош – Жалал-Абад техникуму;
 • 1966-ж. Ош педагогикалык училищасы;
 • 1994-ж. Ош педагогикалык колледжи;
 • 1996-ж. Ош жогорку колледжи;
 • 2002-ж. Ош гуманитардык-педагогикалык институту;
 • 2021-ж. Ош мамлекеттик педагогикалык университети.

Бул аралыкта окуу жайдын билим берүү мейкини бир топ кеңейип, жыл сайын миңдеген адистерди даярдап, өлкөнүн бардык аймактарындагы билим берүү мекемелерин сапаттуу кадрлар менен камсыздай алды.

 

ОшМПУнун МИССИЯСЫ

Билим берүүдө сапат кепилдигин камсыздоо менен коомдун өнүгүүсүнө салым кошо алган, интеллектуалдык потенциалы жогору, атаандашууга жөндөмдүү, дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган, педагогикалык, социалдык-экономикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик компетенттүү адистерди даярдоо.

Акыркы жылдары университет өлкөбүздөгү жалпы жогорку билим берүү мекемелеринин арасында зор атаандаштыкка жетишип, коомчулуктун жогору баасына татып отурат.  Окуу жай өз миссиясында белгилегендей, коом үчүн компетенттүү кадрларды даярдоодо натыйжалуу иш-аракеттерди жасоо менен билим берүү сапарында тездик менен өнүгүү жолунда бара жатканын айгинеледи.

Университетте бүгүн 14 024  студент, 320 магистр, 44 аспирант билим алууда. 300дөн ашуун профессордук окутуучулук курам эмгектенсе анын ичинен, 12 илимдин доктору, профессор, 57 илимдин кандидаты, доцент, 52 улук окутуучу, 137 окутуучу, төрт спорт чебери, 56 билим берүүнүн мыктысы.

Алты факультет,  бир колледж жана аспирантура жана магистратура бөлүмү ишмердүүлүк жүргүзөт.

 

ЗАМАНБАП ШАРТТА БИЛИМ БЕРЕБИЗ

Окуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнүн негизги каражаты болгон материалдык-техникалык базаны чыңдоо иштери тынымсыз аракет менен жаңыланып келет. Даярдалуучу адистиктер, күтүлүүчү натыйжалар тиешелүү каражаттар менен камсыздалып, ар бир адистиктин мүмкүнчүлүктөрүн коомдогу кызматын өстүрүү үчүн  үзгүлтүксүз иштеп жатабыз.

 Жалпылап айтканда, учурда заман талабына жооп берген беш окуу корпусу, 650 орундуу студенттик жатакана, жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылган компьютердик залдар, электрондук китепкана, виртуалдык лабораториялар, заманбап мультимедиалык каана, видео-проекторлор менен жабдылган лекциялык залдар, окуу залдары, лингофондук кабинеттер, редакциялык басмакана, китепкана, спорттук жана теннистик корттор менен бирге атайын усулдук борборлор кызмат көрсөтүүдө.

САНАРИП УНИВЕРСИТЕТ

Билим берүүдөгү бардык иш-аракеттер автоматташтырылып,  анын алкагында соңку беш жылдан бери студенттер окутуучудан көз карандысыз түрдө АВН порталы аркылуу модулдарын компьютердин жардамында тапшырып, автоматтык түрдө жыйынтык чыгып турат. Ошондой эле ата-энелер өз балдарынын модулдан, экзаменден алган бааларын сайт аркылуу үйдө туруп көрүп, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.

Замандын талабы, мезгилдин агымы шарттаган «Бирдиктүү терезе» системасы да ишке ашырылып, санариптештирүү багыты жолго коюлду.

Учурда ОшМПУда бардык кыймыл-аракеттер толук түрдө электрондук форматта ишке ашырылууда. Абитуриент окуу жайга тапшыргандан тартып, колуна диплом алганга чейинки процесс санариптештирилди.

Окутуучуну баалоо ички рейтинг түзүмү «Электрондук өздүк баракча» платформасы аркылуу ишке ашат. Мунун натыйжасында   профессордук-окутуучулук курамдын ишмердүүлүгүнүн сапатын көтөрүү,  илимий изилдөө иштерине тартуу жана стимулдаштыруу менен айлык акысына кошумча  сый акыны аныктоо системасы жүзөгө ашты.

Электрондук документ айлантуу системасы иштелип чыгып, ал аркылуу университеттин ичинде документ жүргүзүү толук электрондоштурулду.

AiDoc системасы иштелип чыгып, ал аркылуу университеттин ичинде документ айлантуу структуралар арасында толук электрондук форматка өттү.

Андан сырткары электрондук журнал, силлабус, архив жана  жадыбал ишке кирип, окуу процессинин иш-аракети оптималдашты.

УЛУТТУК РЕЙТИНГДЕ

Окуу жайдын соңку жылдардагы иштеринин маанилүү багыты — көз карандысыз аккредитация процедурасына даярдануу жана рейтингдерге катышуу болуп, билим берүүнү баалоочу бир канча эл аралык  агенттиктердин рейтингине катышты.

► 2019-жылы Казакстандын НААР көз карандысыз агенттиги өткөргөн жогорку окуу жайлардын билим берүү программаларын жана багыттары  боюнча рейтингинде Педагогикалык билим берүү багыты боюнча II орунду камсыздадык.

► 2020-жылы Казакстандын НААР көз карандысыз агенттиги өткөргөн жогорку окуу жайлардын билим берүү программаларын жана багыттары  боюнча рейтингинде Педагогикалык билим берүү багыты боюнча V орунду камсыздаган.

► 2021-жылы Казакстандын НААР көз карандысыз агенттиги өткөргөн жогорку окуу жайлардын билим берүү программаларын жана багыттары  боюнча рейтингинде Педагогикалык билим берүү багыты боюнча II орунду камсыздады.

Бул иш-чаралардын алкагында 2019-жылы атайын орто кесиптик билим берүү программалары аккредитациядан ийгиликүү өтүп беш жылдык сертификатка ээ болсо, 2020-2021-окуу жылында жогорку кесиптик билим берүү программалары аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, беш жылдык сертификатка ээ болду. Ошондой эле университет 2021-жылы институционалдык аккредитациядан да ийгиликтүү өттү.

“Аккредитациялоо жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги” (НААР) тарабынан өткөрүлгөн “Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун суроо-талап рейтинги – 2022” программасынын жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик педагогикалык университети педагогикалык билим берүү багыты боюнча институционалдык рейтингде III орунду ээледи. Ошондой эле бакалавр боюнча социалдык-экономикалык билим берүү, дене-маданияты жана көркөм билим берүү багыттары боюнча II орунду ээлесе педагогика, филология, табигый илимий билим берүү, физика-математика багыттары боюнча III орунду камсыздаган.

ИЧКИ ЖАНА ТЫШКЫ БАЙЛАНЫШТАР

Окуу жай ички жана эл аралык байланышты чыңдоону колго алып, билим берүү майданында негизги атаандаштыкты жүргүзө алды.

Мобилдүүлүк программасы  боюнча  бир топ иштер жөнгө салынып, анын негизинде үстүбүздөгү окуу жылында 50 окутуучу жана 60 студент Бишкек шаарындагы Борбордук Азиядагы Америка университетине, Кыргыз улуттук университетине, Казакстандын жана Россиянын бир топ педагогикалык жогорку окуу жайларына тажрыйба алмашуу жана өз билимдерин жогорулатуу максатында барып окуп келишти.

Бул колдоолор менен катар окутуучулардын жана студенттердин дүйнөлүк стандарттын негизинде компетенттүү адис болуп калыптануусу үчүн англис, орус, кытай, түрк, япон жана немец тилдери боюнча акысыз курстар уюштурулуп, анын алкагында студенттерге чет жактарга чыгып окуп, тажрыйба алмашып келүүсүнө мүмкүнчүлүктөр жаралды.

 Билим алып жаткан студенттердин эртеңки педагогикалык ишмердүүлүгү жогорку денгээлде болуусу үчүн өлкөбүздөгү дасыккан, тажрыйбалуу педагогдор, илимпоздор, маданий кызматкерлер, чет өлкөлүк  коноктор менен жолугушуулар окуу жай тарабынан жөнгө салынып, максаттуу түрдө ишке ашып жатат. Бул багытта Чехия, Германия, Япония, Кытай, Польша, Америка, Түркия жана Россия өлкөлөрүнөн коноктор келип,  перспективдүү жолугушууларды, тажрыйба алмашууларды жөнгө салуу менен окуу жайлар аралык  кызматтык келишимдер түзүлдү.

Учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университети өлкөбүздөгү дээрлик бардык жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар менен кызматташып жатса, төмөндөгү бир топ алыскы жана жакынкы чет өлкөдөгү окуу жайлар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келүүдө:

 • Андижан мамлекеттик университети (ӨР, 2022);
 • Казах улуттук аялдардын педагогикалык университети

(РКаз., 2022);

 • Фергана мамлекеттик университети (ӨР, 2022);
 • Казань федералдык университети (РФ, 2021);
 • Мирзо Улугбек ат. Өзбекстан улуттук университетинин

Жизак филиалы (ӨР,2021);

 • Ярослав Мудрый ат. Новгород мамлекеттик университети

(РФ, 2019);

 • Тыва мамлекеттик университети (РФ, 2019);
 • А.С. Пушкин ат. Орус тилинин мамлекеттик институту (РФ, 2019);
 • Полоцк мамлекеттик университети (РБ, 2018);
 • К. Жубанов ат. Актюбинск регионалдык мамлекеттик университети

(РКаз., 2018);

 • Москва педагогикалык мамлекеттик университети (РФ. 2017);
 • Слупсктагы Помор академиясы (ПР, 2017);
 • Новосибирск мамлекеттик педагогикалык университети (РФ.2017);
 • М.Е. Евсеев атындагы  Мордова мамлекеттик педагогикалык

институту (РФ. 2016);

 • Щадринск мамлекеттик педагогикалык университети (РФ.2016);
 • Кемерово мамлекеттик университети (РФ. 2016);
 • Урал мамлекеттик педагогикалык университети (РФ.2016);
 • Пермь мамлекеттик гуманитардык-педагогикалык университети

(РФ, 2015);

 • Синьцзян педагогикалык университети (КЭР,2015);
 • Ботаника жана фитоинтродукция институту (РК, 2014);
 • Психология жана социалдык иштер Санкт-Петербург мамлекеттик

институту (РФ, 2013);

 • Кастамону университети (ТР, 2013);
 • Youth of Osh Коомдук бирикмеси;
 • Агахан фонду;
 • ЮНИСЕФ;
 • USAID;
 • Тынчтык корпусу.

ӨЗГӨЧӨ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР ЖАНА СТИМУЛ

Университет конкреттүү түрдө ар тараптуу өнүгүү пландарын бекитип, анын алкагында окутуучуларды жана студенттерди шыктандыруу максатында өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү  жаратты.

Белгилей кетсек, жыл ичинде эң мыкты иш алып барган  15 кызматкерге ден соолугун чыңдоочу санаторияларга жолдомолор уюштурулуп, социалдык жардамга муктаж болгон окутуучуларга “Соцпакет” долбоорунун негизинде жылына төрт мугалимге 50 миң сом өлчөмүндө акчалай жардам берилүүдө.

Илим жаатында докторлук диссертациясын жактаган  окумуштууларга 120 миң сом, ал эми илимдин кандидаттыгын коргогон окутуучуга 80 миң сом өлчөмүндө бир жолу берилүүчү акчалай сыйлык ыйгаруу салтка айланган.

Ошондой эле студенттерге стимул катарында жылына жеке ишкер Курсант Сатыбалдиев тарабынан 10 студентке 10 миң сомдон стипендия ыйгарылат.

Олимпиадаларда, республикалык, эл аралык түрдүү сынактарда ийгилик жаратып, окуу жайдын намысын коргогон студенттерге беш миң сомдон 20 миң сомго чейин сый акы ыйгаруу чечими жолго коюлган.  Ошону менен бирге социалдык жардамга муктаж болгон студенттер атайын каттоого алынып, профсоюз комитети тарабынан ар бир студент материалдык жактан камсыздалып келет.

Алдыңкы студенттерибиз жыл сайын республикалык стипендияларга көрсөтүлүп, анын алкагында Президенттик “Үмүт” стипендиясын, коомдук ишмер Аскар Салымбеков тарабынан демилгеленген “Намыс”, “Тирек”  стипендияларын ар тараптуу жетишкендигин көрсөтүп келген студенттер алып келүүдө.

Студенттерди шыктандырып, өз алдынча ишмердүүлүгүн колдоо максатында 50 миң сомго чейинки кичи долбоор жазуу сынагы уюштурулуп, жыйынтыгында мыкты деп табылган үч долбоор университеттин эсебинен каржыланып, натыйжалуу түрдө ишке ашырылып жатат.

Ар бир окуу жылынын жыйынтыгы менен эң мыкты  40 студент тандалып,  жайкы эс алууга окуу жайдын атайын эсебинен кыргызстандын жети дубанына жана  коңшу өлкөлөрдүн тарыхый-маданий жерлерине  саякатка жөнөтүү жөрөлгөсү да салтка айланды.

АСПИРАНТУРА ЖАНА МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ

Университет билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу кепилдиги боюнча  сунуштарга таянуу менен илимдин, маданияттын, экономиканын, технологиянын жана социалдык чөйрөлөрдүн өнүгүүсүнө активдүү катышып, профессионалдык билим берүү программасын ишке ашырууда.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  2021-жылдын  29-марттагы  №335/1   буйругунун  жана Лицензиялоо боюнча кеңешинин чечиминин негизинде  №7-1 протоколуна ылайык педагогикалык беш багыт боюнча (№D2019-0013) магистратурага кабыл алуу жүргүзүлүүдө (окуу мөөнөтү — 2 жыл).

550700Педагогика (профили: башталгыч билим берүүнүн усулу, мектепке чейинки билим берүүнүн усулу)   магистр;

550100Табигый илимий билим берүү (профили: биология, химия, география)  магистр;

550300Филологиялык билим берүү (профили: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили)  магистр;

550400Социалдык-экономикалык билим берүү (профили: тарых)  магистр;

550200Физика-математикалык билим берүү  (профили: математика, информатика)  магистр.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №327 токтому менен бекитилген  “Кыргыз   Республикасында  илимий педагогикалык жана илимий кадрларды  даярдоо  жөнүндө”  Жобосуна  жана   Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  2021-жылдын 11-октябрь, №1678/1 буйругуна   ылайык   Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде төмөнкү багыттар боюнча  аспирантурага   бюджеттик жана келишимдик негизде кабыл алуу жүргүзүлүп келет.

13.00.01Жалпы  педагогика, педагогиканын  жана билим берүүнүн тарыхы;

13.00.02Окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (билимдин  тармактары  жана деңгээли  боюнча;

03.02.14  — Биологиялык ресурстар;

03.02.01Ботаника;

03.02.04Зоология;

10.01.01Кыргыз  адабияты;

10.02.01Кыргыз тили;

02.00.03Органикалык  химия;

02.00.01Органикалык эмес химия.

ДҮЙШӨНДӨР УЧКАН АЛТЫН УЯ!

Университетте бюджеттик жана келишимдик негизде жогорку жана орто билим берүү үчүн  педагогикалык багыттагы бардык адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат.

Билим берүү тармагында  өзүнүн кулачын кенен жайып, педагогикалык багыттагы сапаттуу кадрларды даярдоонун очогуна айланган ош мамлекеттик педагогикалык университети 2023-2024-окуу жылына карата төмөндөгү багыттар боюнча абитуриенттерди кабыл алат:

КЫРГЫЗ-РОССИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Филологиялык
  билим берүү:

► Кыргыз тили жана адабияты

► Орус тили жана адабияты

► Кытай тили

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Филологиялык билим берүү:

► Англис тили

 1. Социалдык-экономикалык билим берүү:

► Тарых

 1. Социалдык иш
 2. Аймак таануу (япон тили)

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА
ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Табигый-илимий билим берүү:

► Биология

► География

► Химия

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Дене тарбия (ЖРТ милдеттүү эмес)

МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Педагогика:

► Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана усулу

► Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу

 1. Көркөм билим берүү, (музыка) (ЖРТ милдеттүү эмес)
 2. Психология

МАТЕМАТИКА ЖАНА
КОМПЬЮТЕРДИК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Физикалык-математикалык билим берүү:

► Математика

► Информатика

510200 — Колдонмо матиматика жана информатика

 

КОЛЛЕДЖ

 1. Башталгыч класстарда окутуу
 2. Мектепке чейинки билим берүү
 3. Дене тарбия
 4. Социалдык иш
 5. Чет тили
 6. Котормо иши
 7. Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү
 8. Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
 9. Финансы (тармактар боюнча)

Жогорку билим (бакалавр) үчүн окуу мөөнөтү:

 • күндүзгү окуу үчүн — 4 жыл;
 • сырттан окуу үчүн – 5 жыл.

Атайын орто кесиптик билим үчүн окуу мөөнөтү:

 • 11-класстын базасында — 1 жыл 10 ай;
 • 9-класстын базасында — 2 жыл 10 ай;
 • 11-класстын (сырттан) базасында — 2 жыл 6 ай.

Керектелүүчү документтер:

✔ Абитуриенттин арызы;

✔ АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

✔ ЖРТнын сертификаты;

✔ 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

✔ Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

✔ Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек:

Ош шаары Н.Исанов көчөсү 73,

Телефон: 0(3222)4 35 67

+996771711777

Сайт: www.oshmpu.kg

E-mail: [email protected]

Лицензия № LS190001699

Бөлүшүү

Комментарийлер