«ТҮБӨЛҮККӨ ЖЕЛБИРЕЙ БЕР, ЭГЕМЕНДИК ЖЕЛЕГИ» (5-9-КЛАССТАР ҮЧҮН)

  • 08.09.2021
  • 0
«ТҮБӨЛҮККӨ ЖЕЛБИРЕЙ БЕР, ЭГЕМЕНДИК ЖЕЛЕГИ»  (5-9-КЛАССТАР ҮЧҮН)

Сабактын тиби: Аралаш

Сабактын максаты:
Окуучулар эгемендик, көз карандысыздык жөнүндө түшүнүшөт. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдык өмүрүндөгү башкы жетишкендиктерди эске түшүрүшөт. Элди, жерди сүйүү-көп ийгиликтердин ачкычы экендигин түшүнүшөт.
Сабактын жабдылышы: Кыргызстандын картасы, Герб, Туу, Гимн жазылган видео фильм,  проектор, сүрөттөр, тексттер ж.б.

Сабактагы негизги иш-аракеттер:

  1. Мекенибиздин кылым карыткан тарыхынан кыскача аңгеме угушат;
  2. Эгемендүүлүк мезгилиндеги өзгөрүүлөрдү эске түшүрүп, аларды талдашат;
  3. Мамлекетибиздин символдору, элибиздин улут аралык достугу, ынтымагы, тууралуу ойлорун ортого салышат.
  4. Мекен тууралуу ырларды айтып, ырдашат.

Сабактын негизги идеясы: Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы «Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгын  ишке ашырууда  элдин, жердин тарыхын окуп-үйрөнүү менен Мекенге болгон сүйүү артып, улут аралык достук чыңалаарын окуучуларга түшүндүрүү.

Сабактын жүрүшү:

Сабактын толук түшүндүрмөсү 5-9 класстар үчүн

Даярдаган: Бишкек шаарынын №93 орто мектебинин тарых сабагынын мугалими Темиралиева Анара Абданбековна.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер