ПЕДАГОГДОРДУН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖӨНҮНДӨГҮ ПЛАН-ГРАФИГИ БЕКИДИ

 • 22.09.2023
 • 0

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

2023/2024-окуу жылына карата педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү план-графикти бекитүү жөнүндө

БУЙРУГУ

13.09.2023-жыл, №5056/1

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 2023/2024-окуу жылына карата сунуштаган педагогдордун квалификациясын жогорулатуу боюнча план-графиктерин карап чыгып, буйрук кылам:

 1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
 • Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 2023/2024-окуу жылына карата план-графиги (1-тиркеме);
 • 2023/2024-окуу жылына карата мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы ЕБ индикаторлоруна ылайык (3-а, 3-б тиркемелери) 2.1. Мектептеги билим берүүдө санариптик сабаттуулукту жогорулатуу, 3.1. Медиа сабаттуулукту мектептик билим берүүгө интеграциялоо, 4.1. «Жашыл көндүмдөрдү» мектепте билим берүүгө интеграциялоо (2-3-4-тиркемелер);
 • 2023-жылдын сентябрь-декабрь айларына кыргыз тилин өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында кыргыз тилин эне тили жана экинчи тили катары окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу план-графиги (5-тиркеме).
 1. Берилген буюртмаларга ылайык план-графиктерде бекитилген курстарга катышуучу педагогдордун контингентин өз убагында камсыз кылуу райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө/башкармалыктарына жана Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын билим берүү башкармалыктарына милдеттендирилсин;
 2. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту (К.К.Джунушалиева) педагогдордун квалификациясын жогорулатуу курстарын дистанттык, күндүзгү жана көчмө курстарды уюштурууну жана алардын илимий-усулдук деңгээлин камсыз кылсын.
 3. Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы (А.К. Баймуратова) квалификациясын жогорулатуу курстарына керектүү финансылык каржылоону камсыздасын.
 4. «Кут Билим» газетасынын редакциясына (Чекиров К.А.) аталган буйрукту жакынкы арадагы санына басып чыгаруу милдеттендирилсин.
 5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары А.Ж.Рысбаевага, Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору К.К.Джунушалиевага жүктөлсүн.

Министрдин милдетин аткаруучу У.А. Усеков

И.о министра У.А. Усеков

КРнын ББжИМ №5056/1, 13.09.2023-жылы бекитилген буйругуна

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 2023-2024-окуу жылына педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун

ПЛАН ГРАФИГИ

Квалификацияны жогорулатуунун багыттарыРайондорБишкекОбласттарЖалпы
АламединСокулукЖайылЧүй-ТокмокКеминПанфиловЫсык-АтаМоскваБиринчи майОктябрьЛенинСвердловЫсык-Көл обл.Нарын обл.Талас обл.Жалал-Абад обл.Ош обл.Баткен обл. 
1. Сентябрь-сентябрь. 18.09.2023 — 29.09.2023
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»131111111 11214   20
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (к)66    1 11  221   20
3«Биология предметин окутуунун методикасы: STEM» Биология (к)121111111111111  420
4«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр» (к)11111111111111   620
5«Диндердин өнүгүү тарыхы» (к)311 1111111   121420
6«Информатиканы окутуу: инновациялык технологиялар жана тажрыйбалар» Информатика (к)1111112111 1   2 620
7«Маалыматтык китепкананын ишмердүүлүгү» Китепкана таануу (к)11111111111221111120
8«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)12111 1112111211 220
9«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)24          1  5 820
10«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (о)1111111112221111 120
11«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»141111111 111211 120
12«Физика предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Физика (р)1111111       1  1220
 Тематикалык курстар
13“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү” МЧББУда жаңыдан эмгектенген педагогдор жана үй тибиндеги бала бакча ачуу кызматтарын көрсөтүүчү жактар үчүн (к)11111111221111111120
14«Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүүнүн максаттары» (к)13323333          21
 Көчмө курстар
15«Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо»                  20
16Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү (о)                  20
17«Мектептин социалдык педагогунун ишмердүүлүгү» Соцпедагог (о)     20            20
18Педагогдордун МКТ сабаттуулугу жана компетенттүүлүгү (к)      20           20
19«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)               20  20
20«Окуучуларды мектепте аскерге чейинки даярдоонун усулдары, ыкмалары» (АЧД) Бишкек                  20
 Бардыгы22311412143336131212101113121334346401
2. Октябрь 02.10. 2023. — 13. 10. 2023
Предметтик курстар
1Адам жана коом предметинин методикасы: «Жаңы стандарт, глобалдык компетенттүүлүк функционалдык сабаттуулук катары 7-8-класстардын ОМКси»  (к)2112121111111111 120
2Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»            3 11 1520
3«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)  1 1   12 12  2 1020
4«Биология предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Биология (к)1111311111111 14  20
5«География предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» География (к)21 1  1111111116 120
6Диндердин өнүгүү тарыхы (о) (Онлайн)11111111221111111120
7Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун методикасы: “Жеке инсанга багытталган эстетикалык, техникалык билим берүү” (к)1211111111111 12 320
8«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)12111111111111121120
9«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (к)1111111111    28  20
10«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»11        2 1  3 1220
11“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” МЧББУнын педагогдору үчүн (кыргызча)1111111122221111  20
12«Инновационные методы преподавания декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании детей» (о) РУМЦЭВ «Балажан»11111111112211111120
13«Химия предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Химия (к)1111111111111111 420
14«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к) 2 2 212 2 212 2 220
15“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын тарбиячылары (о)11111111221111111120
 Тематикалык курстар
16«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM- мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)  1 1 1 1 112  2 1020
17“Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү”2222 22 21212     20
18«Окутуунун жана баалоонун заманбап талаптары»11111111  11   8 220
 Көчмө курстар
19Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо              20   20
20Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги санариптик технологиялардын жалпы ресурстары (о)            20     20
21«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)                  20
22«Музыка предметин окутууда санариптик технологияларды колдонуунун методикасы» Музыка (к)                  20
23 «Мектептин социалдык педагогунун ишмердүүлүгү» Соцпедагог (о)              20   20
 Бардыгы17191517151616141819181841105346464460
3. Октябрь 16.10.2023 — 27.10.2023
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)1 1 1 1 1 212 32 520
2«Биология предметин окутуунун методикасы: STEM» Биология (о)11 11 1 11  1112 820
3«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр»(к)231  11 1  1314  220
4“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функцио-налдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (о) 1  113    11234 320
5«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)1  2 1         16  20
6«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к) 32  11    114 3 420
7“Насаатчылык жана усулдук иштерди жүргүзүү” Директордун тарбия иштери боюнча орун басарлары (к)      1111121235 220
8«PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функцио-налдык сабаттуулукту калыптандыруу» (мектептин окуу завучу (к))141111 11111 132  20
9Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук Музыка (к)12111111111211111120
10«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»141111111111112 1 20
11«Физика предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Физика (к)12 1 12    1 242 420
12“Мектепке чейинки курактагы STEAM билим берүү” МЧББУнын усулчулары,директорлору (к)11111111111111211220
13“Мектепте дене тарбия предметин окутуунун методикасы” Дене тарбия (о)1111111121121111 220
14«Химия предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (к)1111111111111  1 620
 Тематикалык курстар
15«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM-мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)1 1 1 1 1 1125 1 520
16Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн туруктуу өнүгүү2221111111111111 120
 Көчмө курстар
17Чет тилин окутуунун заманбап технологиялары             20    20
18Билим берүүдөгү инновациялык процесстер           20      20
19«Окутуунун заманбап технологияларын окуу процессинде колдонуу» Усулдук бирикменин жетекчилери үчүн (к)                  20
20Педагогдордун МКТ сабаттуулугу жана компетенттуулугу(к)                  20
21Билим берүүдөгү психологиялык аспектилери               20  20
 Бардыгы152513111112178139113717432862345420
4. Октябрь-ноябрь 30.10.2023 — 10.11.2023
 Предметтик курстар
1«Окуучуларды мектепте аскерге чейинки даярдоонун усулдары, ыкмалары» (АЧД) (к)1111111111111122 220
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)11    6     3    920
3«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)1111211122223136 333
4«Биология предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Биология (к)11111111111111131120
5Диндердин өнүгүү тарыхы (о) (Онлайн)22222212       3 220
6«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)1111113111111113  20
7«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)1111111111221112 120
8«Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү» (к)1111111111111114 120
9Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук Музыка (к) 22111111111121  320
10“Мектепке чейинки билим берүүдөгү заманбап тенденциялар: мезгилдин чакырыктары”МЧББУнын усулчулары, директорлору үчүн (о)111211112222111   20
11«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1111112211111121 120
12“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” МЧББУнын педагогдору үчүн (к)      115553      20
13Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)21 1  2 1 11 233 320
 Тематикалык курстар
14«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM-мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)  111161 11   23 220
15«Табигый-илимий сабаттуулук PISA-2025 даярдоо»1111111111111131 220
16Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн туруктуу өнүгүү1112221111111111 120
17Билим берүүнүн психологиялык аспектилери (к)111111112222   3 120
 Көчмө курстар
18«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (о)                  20
19«Модернизацияланган стандарттарга негиздеп окутуу, баалоо, сабакты пландоо» Чүй                  20
20«Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары» Бишкек                  20
21Окуу процессин санариптештирүү (о)                  20
22«Окуучулардын чыгармачыл жана сынчыл ойломдорун өнүктүрүү» (о)             20    20
 Бардыгы16171618171631172121232016342235132453
5. Ноябрь 13.11.2023 — 24.11.2023
 Предметтик курстар
1«Окуучуларды мектепте аскерге чейинки даярдоонун усулдары, ыкмалары» (АЧД) (о)111112311111131   20
2“Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу. STEM мамилесин колдонуу” Башталгыч класстын мугалимдери (к) 3   1  1  141105 1541
3«Биология предметин окутуунун методикасы: STEM» Биология (о)2111113111111111 120
4«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр» (к)12  111 2  1128   20
5«Мектепте дене тарбия предметин окутуунун усулдары» Дене тарбия предмети (к)12      2  4  3  820
6Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун методикасы: “Жеке инсанга багытталган эстетикалык, техникалык билим берүү” (к)12 2111 41 3   2 220
7«Информатиканы окутуу: инновациялык технологиялар жана тажрыйбалар» Информатика (к) 1    6 1   134  420
8«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)1111111111  1      20
9«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к) 2 221  2   1 5  520
10«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)        11112242 620
11«Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү» (о)1111111111121111 320
12Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук Музыка (к)2  1 1 1211 1232 320
13 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)2111332 11 1 4    20
14«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери» 6    3 1  2 23 3 20
15«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»141112113111 11   20
16Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)4       1    333 620
17Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (о)1111111122121111 120
18«Физика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Физика (к)12 2  1 2  1 11  920
19 «Химия предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Химия (о)1111111 2112 1 1 520
20Орто кесиптик системада физиканы окутууда санариптик лабораторияларды колдонуу менен билим берүү (физика мугалимдери үчүн (о)) НДИТФ «Алтын Түйүн»1111111122221111  20
21“Мектепке чейинки курактагы STEAM билим берүү” МЧББУнын усулчулары,директорлору (к)11111111111111211220
22“Физическое воспитание детей на занятиях таэквандо в дополнительном образовании детей” (о) РУМЦЭВ «Балажан»1111111122221111  20
23Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»222222212111      20
24“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын педагогдору (о)        5555      20
 Тематикалык курстар
25Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн туруктуу өнүгүү1111112211111111 220
26Мектепте окуучуларга кесипке багыт берүү1111111111111221 220
27“Билим берүүнүн психологиялык аспектилери” (к) 3    3 3323     320
 Көчмө курстар
28«Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги санариптик технологиялардын жалпы ресурстары»(о)                20 20
29«Окуучулардын окурмандык сабаттуулугун калыптандыруу» Чүй                  20
30«Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо»20                 20
31Билим берүүдөгү санариптик технологиялар (о) Чүй                  20
32«География предметин окутуунун методикасын өркүндөтүү»                  20
 Бардыгы474115222124361458272340193456232477661
6. Ноябрь-декабрь. 27.11.2023 — 08.12.2023
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»31      1  12 19 220
2“Балдарга кошумча билим берүүдө хореографияны окутуунун инновациялык методдору” (кырг.) РУМЦЭВ “Балажан”111111111111111  520
3“Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу. STEM мамилесин колдонуу” Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1   1    2 4134 420
4«Биология предметин окутуунун методикасы: STEM» Биология (о)111111212222111   20
5«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр» (о)     14 1114  13 420
6 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)3  1    2222222  220
7«Информатиканы окутуу: инновациялык технологиялар жана тажрыйбалар» Информатика (к)1111121111112112 120
8«Маалыматтык китепкананын ишмердүүлүгү» Китепканачылар (к)1111111111111212 220
9Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү (к)1111141111111111 120
10«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»25  413     1 3  120
11«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)11  2 2    41  6 320
12«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)21111131    1312 220
13«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)311111111115     220
14«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)32  2241    1122  20
15«Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук» музыка (к)1111114111111111 120
16“Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу. STEM мамилесин колдонуу” Башталгыч класстын мугалимдери (к)2311321 2   32    20
17“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (о)111111611111 2   120
18«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»41113 1     1  2 620
19«Химия предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (о)1111113112111111 120
 Тематикалык курстар
20Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн туруктуу өнүгүү11122111111111111120
 Көчмө курстар
21“Мектепке чейинки билим берүүдө жаңы технологиялар: гендердик сезимталдуулукту жана инклюзияны өнүктүрүү” Бишкек                  20
22Билим берүүдөгү психологиялык аспектилери. Жалал-Абад               20  20
23«Орус тили жана адабияты сабактарында окуучуларды ЖРТга даярдоо» Бишкек                  20
24Педагогдордун МКТ сабаттуулугу жана компетенттүүлүгү            20     20
 Бардыгы32251315262239121715162645202156139480
7. Декабрь 11.12.2023 — 22.12.2023
 Предметтик курстар
1“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” МЧББУнын тарбиячылары үчүн (к)1111111122221111  20
2Маалыматтык китепкананын ишмердүүлүгү Китепканачылар (о)1111111111112121 220
3«География предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (о)11111111111 2 41 220
4«Мектепте дене тарбия предметин окутуунун усулдары» Дене тарбия предмети (к)      2 11 21 2  1120
5«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)1111112122211111  20
6«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)        1   2156 520
7Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук. Музыка (к)1111111121111132  20
8«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (о)4 2111  1   2    820
9«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1211111111111113 120
10Диндердин өнүгүү тарыхы (к) (Онлайн)31  21  1   21 4 520
11“Мектепке чейинки курактагы STEM билим берүүнүн актуалдуулугу” Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын методистери, директорлору (к)        5555      20
12“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын педагогдору (о)1 1 1 1 33332 2   20
 Тематикалык курстар
13«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM- мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)1111111111212121 120
14Окутуунун сапатын башкаруунун методдору1 1   3111   327  20
15Мектепте жаш педагогдор менен иштөөнү уюштуруу (к)1111111111111222 120
16Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү (мектептин тарбия завучтары үчүн) (к)1211111112211111 120
 Көчмө курстар
17«Окурмандык сабаттуулук – функционалдык сабаттуулуктун негизги»                  20
18«Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн өркүндөтүү» Чүй                  20
19Функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу жана баалоо. Бишкек           20      20
20«Орус тилин жана адабиятын окутуунун заманбап технологиялары»            20     20
21«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу»                  40
22“Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү”                  20
23«Манастаануу»               20  20
 Бардыгы18121310131116102522213941142850037480
8. Январь 08.01. 2024 — 19.01.2024
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»111111211114  4   20
2“Мектепке чейинки билим берүүдөгү заманбап тенденциялар: мезгилдин чакырыктары” МЧББУнын усулчулары, директорлору үчүн (к)11111111221111111120
3 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)11111111    3 72  20
4«География предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (к)1111111111111111  20
5«Мектепте дене тарбия предметин окутуунун усулдары» Дене тарбия предмети (к)121321111111  17  20
6“Мектептин социалдык педагогунун имердүүлүгү” Соцпедагог (к)11111111222211 1 120
7«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)1111112111112112  20
8“Мектеп – интернатынын окуучуларын тарбиялоодо заманбап усулдар” Интернат тарбиячылары (к)1111222     2222 220
9 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о) 2 2214111112111  20
10«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»1111111111111111 120
11“Манас эпосу балдардын дүйнөсүндө”- (манас айтуу, дастанчылык, комуз менен ырдоо) «Сейтек» (к)13112111111111122120
12«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»1111122222        20
13Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)222221211112 16   20
 Тематикалык курстар
14““Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү”МЧББУда жаңыдан эмгектенген тарбиячылар жана үй тибиндеги бала бакча ачуу кызматтарын көрсөтүүчү жактар үчүн (к)11111111112211111120
15Модернизацияланган стандарттарды PISAнын талаптарына негиздеп окутуу, баалоо, сабакты пландоо111111112222  22  20
16«STEM предметтерди окутууда табигый-илимий сабаттуулукту калыптандыруу»(к)1111112121211111  20
 Көчмө курстар
17«Окуучулардын окурмандык сабаттуулугун калыптандыруу» Бишкек                  20
18Билим берүүдөгү психологиялык аспектилери               20  20
19«Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо»             20    20
20Окуу процессин санариптештирүү    20              20
21«Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги санариптик технологиялардын жалпы ресурстары» (к)                 2020
22Компьютердик сабаттуулук (к) Бишкек                  20
23Питон программалоо тили                  20
24Билим берүүдөгү санариптик технологиялар» (Информатика (к) Чүй                  20
25“Билим берүү процесинин катышуучуларынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсү” (к) 20                 20
 Бардыгы36 2116 40 21 1825161918172016323044427500
9. Январь-февраль 22.01.2024 — 02.02.2024
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»3113 22 3  1  11 220
2“Окуучуларды аскерге чейинки даярдоонун ыкмалары, усулдары” АЧД (к)1111111111111221 220
3“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” Бала бакча педагогдору (к)3111111111111112 120
4“Балдарга кошумча билим берүүдө көркөм сүрөт өнөрүнө окутуунун инновациялык методдору” (кырг.) РУМЦЭВ «Балажан»1111111111112222  20
5«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к) 2 1    3 1 2 43 420
6«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр» (к)1111114 2 1311 2  20
7“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (о)1111121111221111 120
8«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)1311111 1224   2  20
9«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (к)31  311 11121 22 120
10«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (о)1213 13 4  22    120
11«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»      1 2  4114  720
12“Насатчылык жана усулдук иштерди жүргүзүү” Директордун тарбия иштери боюнча орун басарлары (к)1 11111 11112222 220
13«Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» Тарых (к) 1 112    2  324 420
14«Физика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Физика (к)111111311111 111 320
15Информатика мугалимдери учун Pythonдо программалоо жана маселелердин чечилиши НДИТФ «Алтын Түйүн» (о)11111111111112211120
16“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын педагогдору (о)111111113333      20
17«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (о)  2222222222      20
18«Химия предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Химия (о)1111211111112 11 320
 Тематикалык курстар
19«Наристе» (480 саат) балдарды мектепке даярдоо программасы. Мектепке даярдоо класстарынын педагогдору үчүн (к)1112111111111222  20
20Билим берүүнүн психологиялык -аспектилери 2 2 2222222 1   120
 Көчмө курстар
21«Орус тили жана адабияты сабактарында окуучуларды ЖРТга даярдоо»                  20
22Музыка предметин окутууда мультимедиялык технологияларды колдонуунун методикасы (к)             20    20
23«Билим берүүдөгү процессиндеги санариптик технологиялар» Информатика (о) Чүй                  20
24Окутуунун заманбап технлогиясын окуу процессинде колдонуу (к)                  20
25Мугалим үчүн санариптик инструменттер жана интернет сервистерин колдонуу технологиялары (к)                  20
26«Окуучулардын чыгармачыл жана сынчыл ойломдорун өнүктүрүү» (о) Бишкек                  20
 Бардыгы21221625192328133219243318392727133520
10. Февраль 05.02.2024 — 16. 02.2024
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»2  4  5   2111 1 320
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)3 11  1     2 93  20
3«Биология предметин окутуунун методикасы: STEM» Биология (к)1111111111112  6  20
4«География предметин окутуунун методикасы: Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү, жашыл көндүмдөр» (к)1111111111111122 220
5“Мектепте дене тарбия предметин окутуунун методикасы” Дене тарбия (о)32  411 1   1131 220
6Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун методикасы: “Жеке инсанга багытталган эстетикалык, техникалык билим берүү” (к)1111111121111113 120
7Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү. Класс жетекчилер (к)222222221111      20
8«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)121411211112   2  20
9«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)1112112111 12  1 420
10«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)11111121111111111220
11Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана функционалдык сабаттуулук (к)   1    222222122220
12«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)2 23    2222311   20
13«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»21111121111121 1 220
14Диндердин өнүгүү тарыхы (к)112112111     17 120
15Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)111111412222  1   20
16«Физика предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Физика (р)1113111111111112 120
17«Химия предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (о)1311111111111113  20
 Тематикалык курстар
18“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү программасы”МЧББУда жаңыдан эмгектенген тарбия-чылар жана үй тибиндеги бала бакча ачуу кызматтарын көрсөтүүчү жактар үчүн (к)11111111112211111120
19“Мектептин окуучуларын тарбиялоодо билим берүүнүн экосистемалык мамилесин ишке ашыруу жолдору” (о)11111111111111122120
20Формирование и усовершенствование STEAM компетенций педагог дошкольных образовательных организаций через призму STEAM- технологий» (о)11111111111111113120
21Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн: «Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары» (к)1111111111111222 120
 Көчмө курстар
22“Билим берүүнүн психологиялык аспектилери”               20  20
23«Башталгыч мектепте PISA боюнча функционалдык сабаттуулукту жогорулатуу»                  40
 Бардыгы28222132211931172320222324162761924480
11. Февраль-март 19.02.2024 — 01.03.2024
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)112211  1  22212 220
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)121111511111 1   220
3Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)111132411111 11   20
4«Маалыматтык китепкананын ишмердүүлүгү» Китепканачылар (к)22122222      4  120
5«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (к)2  2  2    11415 220
6«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)11111112111111112120
7“Окуучуларды аскерге чейинки даярдоонун ыкмалары, усулдары” АЧД (к)1111111111111122 220
8“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)1111111122221 11 120
9«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»231111211111  12 120
10«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1111113111111131  20
11«Физика предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Физика (к)21 1    11112 72 120
12Архитектуралык-дизайнердик долбоорлоо жана үч өлчөмдүү моделдөө (информатика,черчения, технология мугалимдери үчүн НДИТА Алтын -түйүн (о)11111111211211111120
13“Мектепке чейинки билим берүүдөгү заманбап тенденциялар: мезгилдин чакырыктары” МЧББУнын усулчулары, директорлору үчүн (о)        5555      20
14“Балдарга кошумча билим берүүдө англис тилин окутуунун интерактивдик методдору” (к) РУМЦЭВ «Балажан»11111111211211111120
 Тематикалык курстар
15«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM-мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)2221111111111111 120
16«STEM предметтерди окутууда табигый-илимий сабаттуулукту калыптандыруу» (к)1111111111111115  20
 Көчмө курстар
17“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (о)                  20
18Компьютердик сабаттуулук (к)               20  20
19«Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо»20                 20
20«Англис тилин компетенттүүлүккө негиздеп окутуу»                  20
21Музыка предметин окутууда STEArtM жана функионалдык сабаттуулуктун орду (к)                20 20
22Окуу процессин санариптештирүү. Информатика (к)                  20
23“Насаатчылык жана усулдук иштерди жүргүзүү” Директордун тарбия иштери боюнча орун басарлары (о)                  20
24«География предметин окутуунун методикасын өркүндөтүү»                  20
 Бардыгы401915181615251421181823131526442416480
12. Март 04.03.2024 — 15.03.2024
 Предметтик курстар
1“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” Бала бакча тарбиячылары (к)3111111111211111 120
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)14111121111 5     20
3География предметин окутуунун теориясы жана методикасы (к)11111111111111221120
4Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун методикасы: “Жеке инсанга багытталган эстетикалык, техникалык билим берүү” (о)221211112211111   20
5“Маалыматтык китепкананын ишмердүүлүгү” Китепкана таануу (к)11113111111111111120
6«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»111131311113 1 1  20
7«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)1111511111111111  20
8«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)222212122211      20
9«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)421111112222      20
10«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»11125211111    3  20
11“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү”. МЧББУнын педагогдору (о)221212112222      20
12Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к)11112112222    4  20
13«Физика предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Физика (р)12222221     3 3  20
 Тематикалык курстар
14«Чет тилин окутуунун заманбап технологиялары»1211512 22  1  2  20
16«Окуп түшүнүүдөгү PISAнын талаптары, баалоо критерийлери»11111111111111111 20
17Балдарды мектепке даярдоо программасы “Наристе” (480 саат) Мектепке даярдоо класстарынын педагогдору үчүн (к)11111111112211111120
18Мектепте окуучуларга кесипке багыт берүү1111111111111221 220
 Көчмө курстар
19«Орус тили жана адабияты сабактарында окуучуларды ЖРТга даярдоо»            20     20
20“Билим берүүнүн психологиялык аспектилери”               20  20
21Окуу процессин санариптештирүү (к)                 2020
22“Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү”                  20
23Музыка предметин окутууда мультимедиалык технологияларды колдонуунун методикасы (к)              20   20
 Бардыгы25261922352122182222201734133041426440
13. Март 18.03.2024 — 29.03.2024
 Предметтик курстар
1“Окуучуларды аскерге чейинки даярдоонун ыкмалары, усулдары” АЧД (к)21112111111111111120
2“Бийлердеги көп түрдүүлүк” БӨУБ «Сейтек» (к)11111111111111122120
3«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)1111212 1  12133  20
4«Биология предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Биология (к)1111112122 1 15   20
5«География предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» (о)112111112122111  120
6«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»1  1522 1    123 220
7«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (к)32 2  2 2 1 1111 420
8«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)11211211111 2 12 220
9«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)1411119    2      20
10«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1111111111221113  20
11Тарыхты окутуунун методикасы: «Тарых сабагында кыргыз жараны, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, Кыргыз жаранынын контексинде глобалдык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу» (к) 2 1133 1   114  320
12“Окутуунун заманбап технлогиясын окуу процессинде колдонуу” Усулдук бирикме жетекчилери үчүн (к) 2  2 2 2 2 2222 220
13“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын педагогдору (о)        5555      20
 Тематикалык курстар
14«Башталгыч мектепте инновациялык билим берүү технологиялары. Функционалдык сабаттуулук. STEM-мамилесин колдонуу» Башталгыч мектеп (к)      2222222221 120
15«Модернизацияланган стандарттарды PISAнын талаптарына негиздеп окутуу, баалоо, сабакты пландоо»1111111111111221 220
16Мектепте жаш педагогдор менен иштөөнү уюштуруу (к)222 22 2 2 2211   20
17Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн: «Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары» (к)222222221111      20
 Көчмө курстар
18Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги санариптик технологиялардын жалпы ресурстары                  20
19Окутуунун заманбап технологиясын окуу процессинде колдонуу” (о)                  20
20Музыка предметин окутууда STEArtM жана функионалдык сабаттуулуктун орду (к)                20 20
21«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу»                  40
22Функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу жана баалоо. Бишкек                  20
23Окутуунун заманбап технологиясын окуу процессинде колдонуу. (к)                  20
24Компьютердик сабаттуулук (к)               20  20
 Бардыгы182215152319321324181921171627392319500
14. Апрель 01.04.2024. — 12. 04. 2024
 Предметтик курстар
1«Жаңы стандарт, глобалдык компетенттүүлүк функционалдык сабаттуулук катары. 7-8 класстардын ОМКси. Адам жана коом (о)11111111111 2221 220
2Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»      5 4  4   7  20
3«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)        2 122 9  420
4Диндердин өнүгүү тарыхы (к)11111111211111111220
5«Кыргыз тили жана адабияты предметин экинчи тил катары окутууда PISAнын коммуникативдик-функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу» Кыргыз тили (о)211111112214   2  20
6«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»1111111122211111 120
7«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)1111111111111213 120
8«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)1111113131111111  20
9“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” МЧББУнын педагогдору үчүн (к)11111111212111111120
10«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (о)33111111311111    20
11«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»1121111111112112 120
12«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1     1 1  9  8   20
13“Мектепте дене тарбия предметин окутуунун методикасы” Дене тарбия (о)2222   2 2 2 2 2 220
14«Развитие детей раннего возраста в системе дополнительном образовании детей» (о) РУМЦЭВ «Балажан»11111111111112211120
 Тематикалык курстар
15«Табигый-илимий сабаттуулук PISA-2025 даярдоо»1111111121  1161  20
16«Питон программалоо тили»2 2 2 2 2 22222   20
 Көчмө курстар
17Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү (к)           20      20
18«Мектепке чейинки билим берүү шарттарында мектепке чейинки балдарга STEM билим берүү” программасын ишке ашыруунун этаптары»                  20
19Билим берүүдөгү психологиялык аспектилери. Жалал-Абад               20  20
 Бардыгы19151613131121132915155116173543315380
15. Апрель 15.04.2024 — 26.04.2024
 Предметтик курстар
1Англис тилинин методикасы: «Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары»111111112   2115 120
2«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1  1111    3121 820
3Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун методикасы: “Жеке инсанга багытталган эстетикалык, техникалык билим берүү” (к)   11111222212 4  20
4«Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү» Класс жетекчилер (к)22111111222211    20
5«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»1     111111141  720
6«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)311111111   2231 120
7“Мектепке чейинки курактагы STEAM билим берүү” МЧББУнын усулчулары,директорлору (к)212211122112 2    20
8«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)11111   121212 22220
9«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»1211212111111111 120
 Тематикалык курстар
10““Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү” МЧББУда жаңыдан эмгектенген тарбиячылар жана үй тибиндеги бала бакча ачуу кызматтарын көрсөтүүчү жактар үчүн (к)1111111122211111 120
11«Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн өркүндөтүү»4   321111111111 120
12Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн: «Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары» (к)1112221111111111 120
 Көчмө курстар
13«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу»                  40
14Музыка предметин окутууда санариптик технологияларды колдонуунун теориясы жана методикасы (к). Чүй                  20
15Компьютердик сабаттуулук (к) Бишкек                  20
16«Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү»                  20
17«География предметин окутуунун методикасын өркүндөтүү»                  20
18«Билим берүүдөгү инновациялык процесстер»            20     20
19“Окутуунун заманбап технлогиясын окуу процессинде колдонуу” Усулдук бирикме жетекчилери үчүн (к)                  20
20«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)                  20
21“Мектеп – интернатынын окуучуларын тарбиялоодо заманбап усулдар” Интернат тарбиячылары (к)                  20
 Бардыгы1711911151212121613121335191117223440
16. Апрель- Май 29.04.2024 — 10.05.2024
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)212 1 3     2423  20
2«Мектепте дене тарбия предметин окутуунун усулдары» Дене тарбия предмети (к)2111112111111112 120
3«Мектепке чейинки курактагы STEAM билим берүү» МЧББУнын усулчулары, директорлору (к)     1  4444 3    20
4«Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (к)   1111122222131  20
5“Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялар” МЧББУнын педагогдору үчүн (к)1111111 33331     20
6«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу» Башталгыч класстын мугалимдери (о) 12111411  4 31   20
7“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)1111111112121211 120
8Диндердин өнүгүү тарыхы (к)1111111111111115  20
9“Мектепке чейинки билим берүүдөгү заманбап тенденциялар: мезгилдин чакырыктары” МЧББУнын усулчулары, директорлору үчүн (к)11111111111112211120
 Тематикалык курстар
10Мектепте жаш педагогдор менен иштөөнү уюштуруу(к)1111111122221111  20
11«Орус тили жана адабияты сабактарында окуучуларды ЖРТга даярдоо»1121212121111111  20
 Көчмө курстар
12“Билим берүүнүн психологиялык аспектилери”               20  20
13«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу»                  40
14«STEAM контексттинде үй-бүлө, мектеп биргеликте интеграциялап окутуу технологиясы»    20             20
15«Орус тилин жана адабиятын окутуунун заманбап технологиялары» Бишкек                  20
16«Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн өркүндөтүү»                  20
17«Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү калыптандырууда класс жетекчилердин ишмердүүлүгү» класс жетекчилер (о)                  20
18«Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү» (к)                  20
 Бардыгы1091293110178181716211119133513380
17. Май 13.05.2024 -25.05.2024
 Предметтик курстар
1 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)2  154      4112  20
2«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»21111111222212    20
3«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к) 11 411 21211 23  20
4«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары»1111111111111114 120
 Тематикалык курстар
5«STEM-образование, как новая инновационная образовательная программа в ДОО и ее интеграция с предметными областями»        5555      20
6«Окутуунун жана баалоонун заманбап талаптары»11111111111112211120
 Көчмө курстар
7Музыка предметин окутууда STEArtM жана функионалдык сабаттуулуктун орду (к).               20  20
8Билим берүүдөгү психологиялык аспектилери. Жалал-Абад               20  20
9Чет (англис, француз, немец) тилдерин окутуунун заманбап технологиялары. Чүй                  20
10Компьютердик сабаттуулук (к) Нарын             20    20
11Балдарды мектепке даярдоо “Наристе” программасы (480 саат) Мектепке даярдоо класстарынын педагогдору үчүн (к) Бишкек                  20
12Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү”                  20
 Бардыгы6444128431110111082665012240
18. Июнь 27.05.2024 — 07.06.2024
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1  111 1 1 3 110  20
2«Кыргыз тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери (кыргыз мектептери үчүн)»2       22222 17  20
3 «Математика предметин окутуунун методикасы: PISA-2025 даярдоо» Математика (о)1111111111111114 120
4«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»1111111111113113  20
5«Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметиндеги PISAнын функционалдык сабаттуулуктарын калыптандыруу ыкмалары» 21221222222      20
6Билим берүүдө жаңы инновациялык технологияларды колдонуу (информатика, робототехника, математика, технология ,физика мугалимдери үчүн (о) НДИТА «Алтын түйүн»11111111221111111120
7«Химия предметин окутуунун методикасы: STEM даярдоо» Химия (к)111111112222 211  20
8“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү.” МЧББУнын педагогдору (о)        5555      20
 Тематикалык курс
9“Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү”    22 2 2 22222 220
 Көчмө курстар
10“PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу” Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)                  20
11«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу»                  40
12«Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү»                  20
 Бардыгы675698781617151612782814260
19. Июнь 10.06.2024 — 21.06.2024
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)21   211 1  12     20
2«Математика предметин окутуунун методикасы: STEM» (к)1111111122224     20
3“Мектептин социалдык педагогунун имердүүлүгү” Соцпедагог (о)111111111111143   20
4«Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тили жана адабияты предметин окутуудагы PISAнын максаттары жана милдеттери»  1111 111112222 320
5Мектепке чейинки билим берүү мугалиминин предметтик тажрыйбасын актуалдаштыруу жана байытуу: педагогикалык ишмердүүлүктүн чыгармачылык критерийлерин, ченемдерин, эрежелерин өздөштүрүү (МЧББ мекемесинин тарбиячылары үчүн) (к) НДИТА «Алтын түйүн»1111111111111222 120
 Тематикалык курстар
6“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү” МЧББУда жаңыдан эмгектенген тарбиячылар жана үй тибиндеги бала бакча ачуу кызматтарын көрсөтүүчү жактар үчүн (к)1111111122221111  20
7Педагогическая техналогия реализации программы”STEM-Образование для детей дошкольного возраста» (о)2222222222        20
8Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн: «Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары» (к)11111111111111221120
 Көчмө курстар
9«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)                  20
10«Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү»                  20
11«Окуучулардын чыгармачыл жана сынчыл ойломдорун өнүктүрүү» (о) Чүй                  20
 Бардыгы988881089101188221010715220
20. Июнь. 24.06.2024 — 05.07.2024
 Предметтик курстар
1«Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (о)3 2     22221 22 220
2 «Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, STEM мамилесин колдонуу » Башталгыч класстын мугалимдери (к)1111111132223     20
3«Билим берүүнүн STEM технологияларын пландаштыруу жана уюштуруу» Мектеп директорлору үчүн (к)1111    1   3343 220
4Балдарды мектепке даярдоо “Наристе” программасы (480 саат) Мектепке даярдоо класстарынын педагогдору үчүн (о)111111113333      20
 Тематикалык курстар
5«Манастаануу»1111111111112222  20
6Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн: «Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары» (к)11111111111111221120
 Көчмө курстар
7«Билим берүүдөгү инновациялык процесстер» Чүй                  20
8Окутуунун заманбап технологиясын окуу процессинде колдонуу”                  20
Бардыгы857544441199910610915160
Жалпы бардыгы: 4103612623133443124272364163323284564284024817511115428355
Бардыгы                  8355
*талабы боюнча курстар

Бөлүшүү

Комментарийлер