«БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ КООМДУК ТАЛКУУГА КОЮЛДУ

  • 27.04.2022
  • 0

Бул мыйзам долбоору билимге болгон укукту ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө жана билим берүү жаатында адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин мамлекеттик кепилдигин камсыздоого багытталган.

Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптерин аныктайт, Кыргыз Республикасындагы билим берүү ишмердигинин укуктук, социалдык-экономикалык, уюштуруучулук негиздерин белгилейт.

Бөлүшүү

Комментарийлер