ЖОЖго КАБЫЛ АЛУУ 15-ИЮЛДАН БАШТАЛАТ

  • 08.07.2024
  • 0

Билим берүү жана илим министрлиги 2024-2025-окуу жылына Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу 15-июлда башталып, 5 тур менен өтө тургандыгын билдирет.

ЖОЖго КАБЫЛ АЛУУ 15-ИЮЛДАН БАШТАЛАТЖОЖго КАБЫЛ АЛУУ 15-ИЮЛДАН БАШТАЛАТ

I тур – 15–20-июль

1) сынакка катышуу үчүн талапкерлерди каттоо — 15-17-июль,

2) сынакка катышуу үчүн каттоону аяктоо – 17-июль саат 14:00,

3) окууга сунуш кылынган абитуриенттердин тизмелерин жайгаштыруу — 18-июль саат 10:00гө чейин,

4) абитуриенттердин ЖОЖго тапшыруу каалоосун тастыктоосу — 18-20-июль саат 16:00гө чейин;

II тур – 22–27-июль

1) сынакка катышуу үчүн талапкерлерди каттоо — 22-24-июль,

2) сынакка катышуу үчүн каттоону аяктоо – 24-июль саат 14:00,

3) окууга кирүү үчүн сунушталган абитуриенттердин тизмелерин жайгаштыруу — 25-июль саат 10:00гө чейин,

4) абитуриенттердин ЖОЖго тапшыруу каалоосун тастыктоосу — 25-27-июль саат 16:00гө чейин.

III тур – 29-июлдан 3-августка чейин

1) сынакка катышуу үчүн талапкерлерди каттоо — 29-31-июль,

2) сынакка катышуу үчүн каттоону аяктоо – 31-июль саат 14:00,

3) окууга сунуш кылынган абитуриенттердин тизмелерин жайгаштыруу — 1-август саат 10:00гө чейин,

4) абитуриенттердин ЖОЖго тапшыруу каалоосун тастыктоосу — 1- 3-август саат 16:00гө чейин.

IV тур – 5–10-август

1) сынакка катышуу үчүн талапкерлерди каттоо — 5-7-август,

2) сынакка катышуу үчүн каттоону аяктоо – 7-август саат 14:00,

3) окууга сунуш кылынган абитуриенттердин тизмелерин жайгаштыруу — 8-август саат 10:00гө чейин,

4) абитуриенттердин ЖОЖго тапшыруу каалоосун тастыктоосу — 8- 10-август саат 16:00гө чейин.

V тур – 12–17-август

1) сынакка катышуу үчүн талапкерлерди каттоо — 12-14-август,

2) сынакка катышуу үчүн каттоону аяктоо — 14-август саат 14:00гө чейин,

3) окууга сунуш кылынган абитуриенттердин тизмелерин жайгаштыруу — 15-август саат 10:00гө чейин,

4) абитуриенттердин ЖОЖго тапшыруу каалоосун тастыктоосу — 15 — 17-август саат 16:00гө чейин.

БОШ ОРУНДАР БАР БОЛСО:

19-август, саат 09.00, Кабыл алууга кошумча сунуш кылынган абитуриенттердин тизмесин жайгаштыруу,

19-август саат 09.00дөн 20-август саат 09.00гө чейин ЖОЖго кабыл алууга кошумча сунушталган абитуриенттердин өзүнүн окууга болгон каалоосун тастыктоосу.

20 — август саат 09.00, Кабыл алууга кошумча сунуш кылынган абитуриенттердин тизмесин жайгаштыруу,

20-август 09.00дөн 21-август саат 09.00гө чейин ЖОЖго кабыл алууга кошумча сунушталган абитуриенттердин өзүнүн окууга болгон каалоосун тастыктоосу.

21-август саат 09.00, Кабыл алууга кошумча сунуш кылынган абитуриенттердин тизмесин жайгаштыруу,

21-август саат 09.00дөн 22-август саат 09.00гө чейин ЖОЖго кабыл алууга кошумча сунушталган абитуриенттердин өзүнүн окууга болгон каалоосун тастыктоосу.

31-августка чейин Толук отчетту Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине берүү жана талапкерлердин тизмесин Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборуна тастыктоо үчүн жөнөтүү.

https://edu.gov.kg/posts/3197/

Бөлүшүү

Комментарийлер