ТОКМОК ШААРЫНДАГЫ №23 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ

  • 19.08.2021
  • 0
ТОКМОК ШААРЫНДАГЫ №23 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ 2021-2022 ОКУУ ЖЫЛЫНА АКЫСЫЗ ОКУУГА КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

9-класстын базасында бюджеттик негизде 3 жыл окуу мѳѳнѳтү менен тѳмѳнкүдѳй адистерди  даярдайт:

7212 Адистиги: “Электр жана газ менен ширетүүчү”

Квалификацисы: “3-4 категориядагы электр-газ менен ширетүүчү”

7124 Адистиги:“Жыгач устачылык жана эмерек ѳндүрүшунүн чебери”

Квалификацисы: “3-4 категориядагы жыгач уста ”

7231 Адистиги: “Автоунаа оңдоочу слесарь”

Квалификацисы: “3-4 категориядагы автоунаа оңдоо боюнча слесарь ”

Окууну аяктагандан кийин окуучулар тѳмѳнкүдой документтерге  ээ болушат:

1.Жалпы орто билим жѳнундѳ аттестат

2.Адистиги боюнча диплом

  1. «С» категориясындагы айдоочунун күбѳлүгү

11-класстын базасында бюджеттик негизде 10 ай окуу мѳѳнѳту менен тѳмѳнкүдѳй адистерди даярдайт:

5122 Адистиги:“Ашпозчу” Квалификацисы: “3-4-категориядагы ашпозчу”

7412 Адистиги:“Ашпозчу-кондитер”. Квалификацисы: “ 3-4-категориядагы ашпозчу-кондитер”

7233 Адистиги: “Турмуш-тиричилик электр жабдууларын оңдоочу слесарь- электрик”. Квалификацисы: “3-категориядагы турмуш тиричилик  электр жабдууларын оңдоочу слесарь-электрик” ”

Окууну аяктагандан кийин окуучулар адистери боюнча дипломго ээ болушат:

№23 кесиптик лицейинде окуучулар учун тѳмѳнкүдөй шарттар түзүлгѳн:

1.3 жылдык окуу мѳѳнѳту менен окуучуларга бир маал ысык тамак берилет.

2.Жакшы окуган окуучуларга  стипендия төлөнөт.

3.Башка жактан келген окуучуларга жатакана бекер берилет.

4.Окуу  учурунда аскерге кызмат кылуу мѳѳнѳтү жылдырылат.

5.Мыкты окуган окуучулардын Ысык-Кѳл районуна караштуу Кош-Кѳл айылындагы  «Келечек» лагерине акысыз эс алып келүү  мүмкүнчүлүгү бар.

Лицейде акы тѳлѳнүүчү кыска мѳѳнѳттѳгү 3 айлык курска тѳмѳнкүдѳй адистиктер боюнча кабыл алынат:

“Электр жана газ менен ширетүүчү”

“Чач тарач”

“Ашпозчу”

Окууну аяктагандан кийин сертификат берилет.

Лицейге тапшыруу үчүн керектүү документтер :

1.Директордун наамына арыз

2.Билими тууралуу документ

3.Медициналык аныктамалар (Ф-086 жана Ф-083-Y)

4.Паспорттун же туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн кѳчүрмѳсү

5.Ата-энесинин паспортунун кѳчүрмѳсү,ИНН

6.3×4 сурѳт (6 даана)

7.Скорошиватель,конверт

Биздин дарек:Токмок шаары, Пушкин кѳчѳсү 189

Директор тел:0702842753 Н.Т Кичикенов

Директордун окуу боюнча орун басары  0708-09-46-90, Б.И.Исманкулов

Жоопту катчы:03138-34867, 0504506025 Нурланов Нурсултан Нурланович

Электрондук дарек: р[email protected] , Сайт: PL23.kg

Бөлүшүү

Комментарийлер