ПИЛОТТУК КОЛЛЕДЖДЕРГЕ БЮДЖЕТТИК КАРЖЫЛОО ЧЕНЕМДЕРИН КИРГИЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ТАЛКУУЛАНДЫ

  • 10.03.2021
  • 0

Бишкекте Билим берүү жана илим министрлигинин “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоору тарабынан уюштурулган тегерек столдун алкагында орто кесиптик билим берүүнү ченемдик каржылоонун моделин апробациялоонун жыйынтыктары талкууланды.

Иш-чарага Өкмөтүнүн Аппаратынын, Билим берүү жана илим министрлигинин, Экономика жана финансы министрлигинин, орто кесиптик окуу жайлардын өкүлдөрү катышышты.

Билим берүү уюмдарын ченемдик каржылоо – билим берүү уюмдарынын бюджетин түзүүдөгү принципиалдуу жаңы мамиле.
Ченемдик каржылоодо окуу жайлар чыгымдар беренелерин так регламенттебестен, бирдиктүү акчалай массаны алышат, чыгымдардын ченемдери билим берүү процессине жана билим берүү чөйрөсүнө сарпталуучу учурдагы чыгымдарды камтыйт.

Ченемдик каржылоо модели “акча студенттин артынан жүрөт” принцибин ишке ашырат жана бүгүнкү күндө каржылоонун натыйжалуу модели болуп саналат. Аталган моделди киргизүүдө орто кесиптик окуу жайлар 1 студентке карата бекитилген каржылоо ченемдеринин негизинде андагы билим алып жаткан студенттердин санына пропорционалдуу бюджеттик каржылоого ээ болушат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-мартындагы № 66-б буйругуна ылайык орто кесиптик билим берүү системасында ченемдик каржылоо моделин апробациялоо жана аны коштоочу бардык иш-чараларды өткөрүү үчүн 2020-жылдын март айынан 2021-жылдын январь айына чейин КР БИМдин 8 пилоттук колледжинде эксперимент жүргүзүлдү.

Тегерек столдун жүрүшүндө ченемдик каржылоону эсептөөнүн формуласы жана 8 пилоттук колледжде жүргүзүлгөн бюджеттик каржылоонун ченемдерин пилоттоонун жыйынтыктары жөнүндө кеңири маалымат берилди. Ченемдик каржылоого өтүүдө пилоттук колледждердин бюджети 2020-жылы дээрлик 10 млн. сомго өстү, эмгек акы фонду да өстү, окутуучулардын квалификациясын жогорулатууга, билим берүү чөйрөсүн камсыздоо үчүн окутууда сарпталуучу материалдарга чыгымдар жана башка чыгымдар мүмкүн болду.

Формула республиканын колледждеринде окутулуучу 18 ирилештирилген адистик жана даярдоо багыттары боюнча эсептелди. Пилотко жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары 8 пилоттук колледждин натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн жакшы жакка өзгөргөндүгүн күбөлөндүрөт.
Тегерек столдун жүрүшүндө алынган сунуштар ченемдик каржылоонун формуласын жеткире иштеп чыгууда жана аталган ченемди бардык орто кесиптик окуу жайларга киргизүү боюнча ченемдик документтердин долбоорлорунун акыркы версиясында эске алынат.

Бөлүшүү

Комментарийлер