ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

 • 12.04.2022
 • 0

Сен тандаган кесип эң мыкты

ОшМУ сунуштайт:

 • Көп баскычтуу сапаттуу билим;
 • Жогорку квалификациялуу, кесипкөй окутуучулар;
 • Багыттарды/адистиктерди тандоонун кеңири мүмкүнчүлүгү;
 • Заманбап технологияларга негизделген материалдык-техникалык база;
 • Илимий-изилдөө ишмердигине реалдуу перспектива;
 • Эл аралык программаларга катышуу, чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлардан билим алуу;
 • Кызыктуу студенттик турмуш.

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

Ош мамлекеттик университети 2022-2023-окуу жылына төмөнкү багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, кыргыз тили жана адабияты)

— Кыргыз тили жана адабияты;

— Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил;

 1. Журналистика (негизги тест, тарых же англис тили)

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, орус тили жана адабияты)

— Орус тили жана адабияты.

 1. Лингвистика (негизги тест)

— Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, англис тили)

— Англис тили;

— Немис тили;

— Корей тили.

 1. Лингвистика (негизги тест, англис тили)

— Котормо жана котормо таануу;

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Педагогика: (негизги тест, кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты)

— Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы;

— Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы.

 1. Психология (негизги тест)
 2. Дене тарбия (ЖРТ милдеттүү эмес)

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Көркөм билим берүү: (ЖРТ милдеттүү эмес)

— Музыкалык искусство;

— Көркөм өнөр искусствосу.

 1. Эстраданын музыкалык өнөрү (ЖРТ милдеттүү эмес)
 2. Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны. (ЖРТ милдеттүү эмес)
 3. Костюм жана текстиль искусствосу (негизги тест, жөндөмдүүлүгүн сыноо)
 4. Актердук өнөр (ЖРТ милдеттүү эмес)
 5. Режиссура-Кино, ТВ (ЖРТ милдеттүү эмес)
 6. Кинооператорлук-Кино, ТВ (ЖРТ милдеттүү эмес)

ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Чыгыш таануу, африка таануу (негизги тест, англис тили же тарых)
 2. Социалдык-экономикалык билим берүү — Тарых (негизги тест, тарых)
 3. Китепкана таануу жана документ жүргүзүү: Башкарууну документтик камсыздоо (негизги тест)

Конфликтология (негизги тест)

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Юриспруденция (негизги тест, тарых)
 2. Укук коргоо иши (негизги тест)
 3. Бажы иши (негизги тест, математика)
 4. Социалдык иш (негизги тест)

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

ТАБИЯТ ТААНУУ, ТУРИЗМ ЖАНА АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Табигый-илимий билим берүү:

— Биология (негизги тест, биология)

— Химия (негизги тест, химия)

— География (негизги тест)

 1. Биология (негизги тест, биология же химия)
 2. Химия (негизги тест, химия же биология)

— Химиялык-экологиялык, криминалистикалык экспертиза

 1. География (негизги тест)
 2. Туризм (негизги тест, тарых же англис тили)
 3. Ветеринария (негизги тест)
 4. Агрономия (негизги тест)
 5. Колдонмо геодезия (негизги тест)

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Физика-математикалык билим берүү:

(негизги тест, математика же физика)

— Математика;

— Информатика.

 1. Математика (негизги тест, математика же физика)
 2. Колдонмо математика жана информатика (негизги тест, математика же физика)
 3. Колдонмо информатика: (негизги тест, математика же физика)

— Экономикадагы колдонмо информатика;

— Архитектурадагы колдонмо информатика;

— Бизнес-процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу.

 1. Информатика жана эсептөө техникасы: (негизги тест, математика же физика)

— Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС);

— Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

 1. Информациялык системалар жана технологиялар:

(негизги тест, математика же физика)

— Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар.

 1. Маалыматтык коопсуздук (негизги тест, математика же физика)

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (негизги тест)

 1. Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо (негизги тест, математика же физика)
 2. Программалык инженерия: (негизги тест, математика же физика)

— Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо

 1. Дизайн: графикалык дизайн (ЖРТ милдеттүү эмес)

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

ФИЗИКА-ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Физика-математикалык билим берүү — Физика

(негизги тест, математика же физика)

 1. Физика (негизги тест, физика же математика)
 2. Электроэнергетика жана электротехника — Электр менен камсыздоо.

(негизги тест, физика же математика)

 1. Агроинженерия (негизги тест)
 2. Программалык инженерия: (негизги тест, математика же физика)

— Роботтук техникалык системалар жана автомобилдерди автоматтык башкаруу үчүн программаларды иштеп чыгуу

 1. Техникалык физика: (негизги тест, математика же физика)

— Медициналык физика;

— Криминалистикалык экспертизанын физикалык методдору.

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Экономика (негизги тест, математика):

— Финансы жана кредит;

— Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;

— Салык жана салык салуу;

— Экономикадагы математикалык методдор.

 1. Менеджмент (негизги тест, математика)
 2. Бизнес информатика (негизги тест, математика)
 3. Бизнес жана башкаруу (негизги тест, математика)
 4. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (негизги тест, тарых)

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Эл аралык мамилелер (негизги тест, англис тили же тарых)
 2. Саясат таануу (негизги тест)

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

РОССИЯЛЫК ЖАНА ЕВРАЗИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

 1. Аймак таануу (негизги тест, англис тили же тарых)

— Азия;

— Евразия.

 1. Филология Колдонмо филология (Орус тили жана адабияты) (негизги тест)

— Башталгыч билим берүү. Англис тили (негизги тест)

— Математика жана компьютердик илимдер (негизги тест)

ТҮРК ТИЛДҮҮ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

 1. Программалык инженерия (негизги тест, математика же физика)
 2. Экономика Дүйнөлүк экономика (негизги тест, математика):
 3. Журналистика (негизги тест, англис тили же тарых)
 4. Реклама жана коомчулук менен байланыш (негизги тест)
 5. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (негизги тест, тарых)
 6. Туризм (негизги тест, тарых же англис тили)

— Туризм менеджменти жана мейманкана иши;

— Эл аралык туризм.

 

ОшМУ – УККАНГА САНАТ, УЧКАНГА КАНАТ

ЕВРОПАЛЫК ЖАНА АМЕРИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

 1. Америка таануу (негизги тест, англис тили же тарых)
 2. Европа таануу (негизги тест, англис тили же тарых)
 3. Бизнес жана башкаруу Эл аралык бизнес (негизги тест, математика)
 4. Юриспруденция Эл аралык жана европалык укук (негизги тест, тарых)

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Кытай таануу (негизги тест)
 2. Лингвистика (негизги тест)
 3. Филология (негизги тест)

— Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (англис тили);

— Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (кытай тили).

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Дарылоо иши (негизги тест, химия, биология)
 2. Педиатрия (негизги тест, химия, биология)
 3. Медициналык алдын алуу иши (негизги тест, химия, биология)
 4. Стоматология (негизги тест, химия, биология)
 5. Фармация (негизги тест, химия, биология)
 6. Медициналык айым иши (кечки)

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Дарылоо иши (чет элдик жарандар үчүн)

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Теология (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

 1. Теология

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

 1. Теология (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

 1. Теология

IT АКАДЕМИЯ

WEB–технология – окуу мөөнөтү 1 жыл

Локалдык тармактар администратору – окуу мөөнөтү 1 жыл

Программалоо курстары – окуу мөөнөтү 3 ай

Робототехника – окуу мөөнөтү 3 ай

МАГИСТРАТУРА

Окуу мөөнөтү – 2 жыл;

 1. Математика
 2. Колдонмо математика жана информатика
 3. Физика
 4. Химия
 5. Биология
 6. География
 7. Саясат таануу
 8. Психология
 9. Юриспруденция
 10. Эл аралык мамилелер
 11. Чыгыш таануу, африка таануу
 12. Филология
 13. Лингвистика
 14. Аймак таануу
 15. Теология
 16. Кытай таануу
 17. Социалдык иш
 18. Табигый-илимий билим берүү
 19. Физика-математикалык билим берүү (математика, физика, информатика)
 20. Филологиялык билим берүү (кыргыз тили жана адабияты; орус тили жана адабияты; чет тили;)
 21. Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых)
 22. Көркөм билим берүү (музыкалык искусство; көркөм өнөр искусствосу)
 23. Педагогика
 24. Коомдук саламаттыкты сактоо
 25. Костюм жана текстиль искусствосу
 26. Экономика
 27. Менеджмент
 28. Менеджмент (саламаттыкты сактоодогу менеджмент)
 29. Бизнес башкаруу
 30. Туризм
 31. Электроэнергетика жана электротехника
 32. Информатика жана эсептөө техникасы
 33. Информациялык системалар жана технологиялар
 34. Колдонмо информатика

Билим берүүнүн менеджменти

Медициналык колледж

(11-класстын базасында)

 1. Акушердик иш – 2 жыл 10 ай
 2. Медициналык айым иши – 2 жыл 10 ай
 3. Дарылоо иши– 3 жыл 6 ай
 4. Ортопедиялык стоматология– 2 жыл 10 ай
 5. Профилактикалык стоматология – 2 жыл 10 ай
 6. Фармация – 2 жыл 10 ай
 7. Лабораториялык диагностика – 2 жыл 10 ай

Өзгөн эл аралык медициналык колледжи

(11-класстын базасында)

 1. Акушердик иш – 2 жыл 10 ай
 2. Медициналык айым иши – 2 жыл 10 ай
 3. Дарылоо иши – 3 жыл 6 ай
 4. Ортопедиялык стоматология – 2 жыл 10 ай
 5. Профилактикалык стоматология – 2 жыл 10 ай
 6. Фармация – 2 жыл 10 ай

Финансы-юридикалык колледж

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

 1. Укук таануу
 2. Укук коргоо ишмердүүлүгү
 3. Экономика жана бухгалтердик эсеп
 4. Финансы
 5. Салык жана салык салуу
 6. Банк иши
 7. Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертөө
 8. Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү

Индустриалдык-педагогикалык колледж

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

 1. Башталгыч класстарда окутуу;
 2. Мектепке чейинки билим берүү;
 3. Дене тарбия;
 4. Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС);
 5. Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө;
 6. Колдонмо информатика (экономика аймагында);
 7. Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары;
 8. Дизайн;
 9. Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
 10. Социалдык иш.
 11. Социалдык патронаж.

Эл аралык билим берүү программалары колледжи

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

 1. Чет тили
 2. Котормо иши (англис, немис, корей, япон, араб, түрк, кытай)

STEM инновациялык колледжи

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

 1. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
 2. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
 3. Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо
 4. Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо
 5. Ветеринария
 6. Туризм
 7. Колдонмо геодезия

“АДИС” окуу борбору

(окуу курстарынын мөөнөтү – 1-5 ай)

 • Компьютердик курстар (Web-программалоо, оператор, компьютердик графика, видеомонтаж);
 • Тил курстары (англис, кытай, орус, араб, фарс, түрк, корей, немец тилдери);
 • Экономика боюнча курстар (Бизнести долборлоо, 1С Бухгалтерия 8.2, Бухгалтердик эсеп, Салык, Финансылык эсеп, Мамлекеттик сатуу жана сатып алуулар);
 • Психология;
 • Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);
 • Кулинария (Ашпозчу-кулинар, бармен, официант);
 • Кийимдерди долбоорлоо жана конструкциялоо. Элиталык пардаларды тигүү;
 • Уюлдук телефондорду техникалык кароо, ремонттоо;
 • Декоративдик колдонмо искусство.

Жалпы республикалык тестке даярдоо

 • негизги тест (математика, кыргыз тили же орус тили)
 • медицина багыты(математика, кыргыз тили же орус тили, кошумча химия, биология)

Керектелүүчү документтер:

– Абитуриенттин арызы;

– АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

– ЖРТнын сертификаты;

– 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

– Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

– Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек: Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500, Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 137-каб.,

Телефон: 0(3222)70818,  WhatsApp: +996770111110 Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg,     Е-mail: [email protected]

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019

Бөлүшүү

Комментарийлер