МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК КОДЕКСИ

 • 30.08.2023
 • 0

МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК КОДЕКСИ

 1. Биз улуттук педагогиканын, нарктуулуктун алып жүрүүчүсү катары сыймыктанабыз жана өз милдетибизди ак ниеттүүлүк менен аткарабыз.
 2. Биз ар бир окуучунун инсандыгын, кайталангыс жөндөмүн сыйлайбыз жана шек келтирбейбиз.
 3. Биз ар бир окуучуга ыңгайлуу, коопсуз шарт түзөбүз, адеп жана кесип эрежелерин сактайбыз.
 4. Биз окуучуларды жоопкерчиликтүү, адептүү, кайрымдуу жана мекенчил болууга тарбиялайбыз.
 5. Биз мугалимдик кесиптин кадыр-баркын көтөрөбүз, мугалимдин беделине шек келтирүүгө жол бербейбиз.
 6. Биз ар дайым кесиптик чеберчилигибизди жана жалпы илимий деңгээлибизди өркүндөтөбүз.
 7. Биз балдарды окутуп-тарбиялоонун сапатын эң жогорку деңгээлге жеткирүүгө умтулабыз.
 8. Биз ата-энелер үчүн ар дайым ачыкпыз, алардын ой-пикирлерин жана сунуштарын эске алабыз. Күч – бирдикте !
 9. Биз жалпы адамзаттык баалуулуктарды урматтайбыз, ар бирөөнүн улуттук жана маданий өзгөчөлүктөрүн сыйлайбыз.
 10. Биз бардык жат көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чараларды көрөбүз жана өзүбүздүн жеке жүрүм-турумубуз менен үлгү болобуз.
 11. Биз эмгек тартибин так сактап, мектеп мүлкүнө аяр мамиле кылабыз.
 12. Биз өз мекенин сүйгөн мекенчил, адептүү жана нарктуу муунду тарбиялайбыз. Балдар – биздин келечегибиз !
Бөлүшүү

Комментарийлер